Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - ΠΡΟΣ Υ.Ο. Κείμενο για Υπεραξία άρθρου 13

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/94 προβλέπεται η φορολόγηση του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει από την μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Οι διατάξεις αυτές κατά την τελευταία εικοσαετία έχουν υποστεί τόσες και τέτοιες τροποποιήσεις...
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8820002, 6948-351478, 210.6124.910, FAX: 210.6140.024

                                                                                                          
Αρ.Πρωτ.Γραφ.Υπουργού: 192/15-1-2007                        
Αρ.Πρωτ.Γραφ.Υφυπουργού: 00110/15-1-2007              
Αρ.Πρωτ.Γραφ.Γεν.Γραμματέα: 79/15-1-2007                
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Α) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΠΕΖΑ
Β) ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ
                                                      
Αθήνα 16/01/2007
Κύριε Υπουργέ,

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/94 προβλέπεται η φορολόγηση του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει από την μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Οι διατάξεις αυτές κατά την τελευταία εικοσαετία έχουν υποστεί τόσες και τέτοιες τροποποιήσεις που κατάδηλα μαρτυρούν την ημιμάθεια, την αδιαφορία, την επιπολαιότητα και την ανευθυνότητα της διοίκησης και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών.

Από τις διατάξεις αυτές με σαφήνεια προκύπτει ότι το δύσμοιρο αντικείμενο της φορολογίας αυτής αποτελούν το κέρδος ή η ωφέλεια που προέρχονται από τις προαναφερόμενες μεταβιβάσεις χωρίς πουθενά στο νόμο να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των στοιχείων τούτων κατά βάναυση παραβίαση των διατάξεων του ισχύοντος συντάγματος.

Το κενό αυτό, η θεοσκότεινη διοίκηση με τη σύμπραξη της πολιτικής εξουσίας θέλησε να καλύψει, ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση με προεδρικό διάταγμα το οποίο καθόριζε τον τρόπο προσδιορισμού του επίμαχου κέρδους ή ωφέλειας εν μέσω πολλών ασαφειών και εντελώς αδόκιμων προσδιοριστικών όρων.
Έλα όμως που για κακή τύχη των προαναφερόμενων φορέων το δημιούργημα τούτο (π.δ.) σκόνταφτε στην υποχρεωτική γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΣτΕ το οποίο έκρινε ανίσχυρες τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος διότι καθόριζαν βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου της φορολογίας τα οποία έπρεπε να καθορίζονται με τυπικό νόμο σύμφωνα με τις προμνημονευόμενες διατάξεις του άρθρου 78 του ισχύοντος συντάγματος.

Και ενώ ύστερα από την γνωμοδότηση αυτή του ΣτΕ ο κάθε νομοταγής φορολογούμενος θα ανέμενε τη ρύθμιση του θέματος δια της προσηκούσας νομοθετικής οδού, η αλαζόνα διοίκηση και η πολιτική εξουσία έσπευσαν στην ρύθμιση αυτού με υπουργικές αποφάσεις που αποτελούσαν αντίγραφο του προμνημονευόμενου προεδρικού διατάγματος, επειδή προφανώς οι υπουργικές αποφάσεις διαφεύγουν του γνωμοδοτικού ελέγχου του ΣτΕ.

Μετά την προκλητική έκδοση και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων ακολούθησαν αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ, οι οποίες έκριναν ανίσχυρες τις διατάξεις τούτων για τους ίδιους ακριβώς λόγους που ήδη είχε γνωμοδοτήσει το ΣτΕ.

Ύστερα από το γεγονός αυτό, ο κάθε νομοταγής πολίτης, θα ανέμενε οι δύο προαναφερόμενοι φορείς της εξουσίας ( διάβαζε Υπουργείο Οικονομικών) να σπεύσουν να νομοθετήσουν με σαφήνεια και καθαρότητα το επίμαχο αντικείμενο της φορολογίας.

Δυστυχώς όμως οι ίδιοι φορείς προχώρησαν και σε δεύτερο πελάγωμα θεσπίζοντας διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3091/2002, με τις οποίες «διέσπειραν» ορισμένα αόριστα και ασαφή στοιχεία καθορισμού του επίμαχου αντικειμένου της φορολογίας, εναποθέτοντας πάλι την ρύθμιση των βασικών χαρακτηριστικών του αντικειμένου τούτου σε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Στην συνέχεια επειδή και ο τρόπος καθορισμού του αντικειμένου της φορολογίας έτυχε αυτής της υποδοχής από τα διοικητικά δικαστήρια το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από εικοσαετή περιπλάνηση και κατόπιν του ασφυκτικού κλοιού της νομολογίας έρχεται να θεραπεύσει το υπάρχον κενό με τη θέσπιση καινούργιων διατάξεων στις οποίες δυστυχώς είναι συσσωρεμένες όλες οι ανεδαφικές, ασυνάρτητες και αδόκιμες σοφιστείες των προηγηθέντων υπουργικών αποφάσεων οι οποίες κατά την άποψη μας θα χρειασθούν τόμους ερμηνευτικών διαταγών για την ομαλή εφαρμογή τους.

Ύστερα από την γραμματική διατύπωση των καινούργιων διατάξεων ερωτάται ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι τριακόσιοι της Βουλής:
α) Μπορούν οι ίδιοι, χωρίς να προστρέξουν στις εγκυκλίους να προσδιορίσουν τα επίμαχα μεγέθη;
β) Υπάρχουν στη χώρα μας και ειδικοί επιστήμονες των οποίων θα συμπέσουν οι ερμηνευτικές απόψεις χωρίς την σοφιστεία επακολουθέντων εγκυκλίων.
γ) Υπάρχει στην χώρα μας άνθρωπος ανώτατου μορφωτικού επιπέδου, που θα τακτοποιήσει την σχετική υπόθεση του χωρίς την προσφυγή στις γνωστές ατραπούς της δημόσιας ή ιδιωτικής συνδρομής με τις επακόλουθες συνέπειες;
Μήπως δηλαδή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για άλλη μια φορά «ώδινεν ως όρος και έτεκεν μυν»;

Είχαμε  επισημάνει στο παρελθόν τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις αοριστίες του συγκεκριμένου άρθρου. Δεν είναι δυνατόν με υπουργικές αποφάσεις να επιβάλλονται φόροι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.

Η άποψη αυτή, όπως τόσα χρόνια επιμέναμε και δεν εισακουστήκαμε, είναι απολύτως ορθή και αυτό αποδεικνύεται ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ από την ενέργεια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να τροποποιήσει το άρθρο 13 του Ν.2238/1994 με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 3522/22-12-2006( άρθρο 11), όπου ο τρόπος υπολογισμού της ωφέλειας που προκύπτει από μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής ΕΠΕ που καθόριζαν οι εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις «πέρασε» στο νόμο πλέον, χωρίς βέβαια να λύνεται το πρόβλημα, διότι οι έννοιες που εισάγονται και ο τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας είναι, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον πολύπλοκες.

Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να «καλύψει» το κενό που υπήρχε, σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που τα προηγούμενα χρόνια κατέβαλαν φόρους υπεραξίας βάσει των υπουργικών αποφάσεων, μπορούν να τους  διεκδικήσουν.

Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να καλύψει το υπάρχον κενό, πεποίθηση μας είναι ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα και πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν καινούργια.

Κύριε Υπουργέ, πότε επιτέλους το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα συνεργασθεί με τους μαχόμενους κάθε μέρα επαγγελματίες του χώρου και θα «ακούσει» τους προβληματισμούς και τις απόψεις ανεξάρτητων πραγματικά φορέων και οργανώσεων και όχι θεσμοθετημένων ή διορισμένων, δήθεν ανεξάρτητων φορέων από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία;

Για την πραγματική μεταρρύθμιση στα φορολογικά θέματα της χώρας, χρειάζεται γενναία πολιτική βούληση.

Να γίνει απλοποίηση των νόμων με σαφήνεια και ακρίβεια και να μην χρειάζονται ερμηνευτικές εγκύκλιοι, επί εγκυκλίων για να «ερμηνευθεί» μια διάταξη, ούτε βέβαια το φαινόμενο για να διαβάσει κάποιος ένα νόμο ( και γνώστης βέβαια του αντικειμένου) να χρειάζεται να κατεβάσει όλη την βιβλιοθήκη με τους νόμους και εγκυκλίους τουλάχιστον μιας δεκαετίας.

Επειδή θεωρούμε σκόπιμο να σας τονίσουμε ότι αποτελεί για μας υπηρεσιακό και επαγγελματικό καθήκον, η προσπάθεια επιτυχούς εφαρμογής και απόδοσης κάθε φορολογικού νόμου, πιστεύουμε ότι αποφασιστικός παράγοντας στην επίδειξη του πιο πάνω σκοπού πρέπει να αποτελέσει η κοινή, ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία σας με τους ανεξάρτητους φορείς και οργανώσεις μαχόμενων Φοροτεχνών και Λογιστών που γνωρίζουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα του χώρου.

¶λλωστε, έχει επανειλημμένα και παντοειδώς τονιστεί ότι πρέπει να εκλείψει το φαινόμενο των αντιδικιών και της οξύτητας και να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις πολιτών και Δημοσίου.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης