Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναγραφή στις Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ. και των Υπηρεσιών που συνέταξαν τις Εκθέσεις Ελέγχου

27 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και με αφορμή το γεγονός ότι σε μερικές Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) δεν αναγράφονται και οι Υπηρεσίες που έχουν διενεργήσει τους ελέγχους και κυρίως όταν ο έλεγχος γίνεται από τις Υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), διευκρινίζουμε τα εξής:....
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508
Αθήνα, 26/3/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ  15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Αθήνα, 2-4-2001
Υ.Ο. Αρ.Πρωτ.: ….
ΘΕΜΑ: «Αναγραφή στις Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ. και των Υπηρεσιών που συνέταξαν τις Εκθέσεις Ελέγχου».
    Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και με αφορμή το γεγονός ότι σε μερικές Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) δεν αναγράφονται και οι Υπηρεσίες που έχουν διενεργήσει τους ελέγχους και κυρίως όταν  ο έλεγχος  γίνεται από τις Υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), διευκρινίζουμε τα εξής:
1.    Όπως  είναι γνωστό για την επιβολή προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) εκδίδεται Διοικητική Πράξη με τίτλο «Απόφαση Επιβολής  Προστίμου» (Α.Ε.Π.). Για λόγους ομοιομορφίας και διευκόλυνσης της διαδικασίας έκδοσης των Α.Ε.Π. οι Υπηρεσίες χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο Ε 315/98.
2.    Το έντυπο αυτό συνοδεύεται απαραίτητα από την Έκθεση Έλέγχου και περιλαμβάνει: α) προεκτυπωμένες τις σχετικές διατάξεις, βάσει των οποίων επιβάλλονται τα πρόστιμα, β) κενά, προκειμένου να συμπληρωθούν αναλόγως: η ημερομηνία και οι συντάκτες της Έκθεσης Ελέγχου, τα στοιχεία του παραβάτη, η κατηγορία βιβλίων που τηρεί, σύντομη αιτιολογία και περιγραφή των παραβάσεων, το ύψος του προστίμου ανά παράβαση και το συνολικό ποσό. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η Α.Ε.Π. πρέπει να περιέχει στο σώμα της αυτοτελή αιτιολογία της παράβασης, η εν σχετική Έκθεση Ελέγχου τα ειδικότερα στοιχεία (ΣτΕ 1645/91).
3.    Όπως έχει ήδη επισημανθεί τα στοιχεία της Έκθεσης Ελέγχου μνημονεύονται στις Α.Ε.Π. Για λόγους όμως πλήρους προσδιορισμού της οικείας Έκθεσης, σκόπιμη κρίνεται, η αναγραφή στις Α.Ε.Π. , όχι μόνον της ημερομηνίας και των ονοματεπωνύμων των ελεγκτών αλλά και της Υπηρεσίας, στα πλαίσια αρμοδιότητας της οποίας συντάχθηκε η σχετική Έκθεση.
4.    Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται σχετικό προσαρμοσμένο υπόδειγμα Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης