Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα έντυπα και η μικρή παράταση για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών πληρωμών (Από μερίσματα-τόκους-δικαιώματα)

18 Φεβρουάριος 2015

Μέχρι τις 30 Απριλίου στις Δ.Ο.Υ. τα έντυπα για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου των ενδοομιλικών πληρωμών που έγιναν στο διάστημα 1.1.2014 έως 27.2.2014.

Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σύμφωνα με την δύνεται δυνατότητα υποβολής στις Δ.Ο.Υ., χωρίς κυρώσεις έως το τέλος Απριλίου) των εντύπων που  προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 4172/2013 σχετικά με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων καθώς και τόκων και δικαιωμάτων, για τις πληρωμές που έχουν γίνει από 1.1.2014 έως 27.2.2014.

Τα ίδια έντυπα που προβλέπονται για την απαλλαγή από τις παρακράτηση στις ενδομιλικές πληρωμές, χρησιμοποιούνται και για την επιστροφή του ποσού φόρου σε περίπτωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ή μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος. Ο φόρος επιστρέφεται, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στον σχετικό πίνακα του εντύπου.

Δείτε τις λοιπές ρυθμίσεις που περιέχονται στην απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης