Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων του έκτακτου Eurogroup αλλά και των προσπαθειών για την -ελπίζω-  διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και των δανειστών κύλισε η εβδομάδα που πέρασε. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην σημερινή συνεδρίαση του Εurogroup όπου αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία-γέφυρα ή το συμβόλαιο αν προτιμάτε, που θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο και την χρηματοδότηση που χρειάζεται η χώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του νέου προγράμματος που θα μας ακολουθεί τα επόμενα χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση -όπως ανέφερε  και ο υπ. οικονομικών-  μόνο ο Mπρούς Ουίλις και η ομάδα του θα μπορέσει να μας σώσει [Βαρουφάκης: Ας γίνει ο Αρμαγεδδών, αυτό είναι το plan B! ].

Δυστυχώς για μια ακόμη εβδομάδα η επικαιρότητα ήταν αρκετά πλούσια, καθώς όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης εξειδικεύουν σιγά σιγά τις προεκλογικές εξαγγελίες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται και η δημοσίευση των ερμηνευτικών αλλά και διευκρινιστικών εγκυκλίων του ΚΦΕ (ν.4172/2013), η οποία είχε ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα.


 Σκίτσο Μητρόπουλος

← ●●●● § ●●●● →

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την σημερινή μας ανασκόπηση, από τις ερμηνευτικές/διευκρινιστικές του Κ.Φ.Ε. που δόθηκαν στην δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα.

«sos» ΠΟΛ.1047/12.2.2015 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013

Με την απόφαση αυτή δίνονται διευκρινίσεις ως προς την φορολογία φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014. Σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα αντιμετωπισθεί εκτός των άλλων και το εισόδημα:

α) Των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση
β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,
γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,
δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),
ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.
ζ) εισόδημα από την παροχή υπηρεσιών της περίπτωσης στ της παρ 2 του άρθρου 12 (μπλοκάκια)

Όπως είναι φυσικό για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να διενεργείται και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε..

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα «μπλοκάκια» διευκρινίζεται ότι δεν ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία επαγγέλματα των οποίων οι αμοιβές σύμφωνα με το ν.2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα επαγγέλματα που με τον 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.

Τέλος, όπως ορθά είχαμε ερμηνεύσει πριν λίγο καιρό (ορμώμενοι από τις απίστευτες ανακρίβειες που κυκλοφορούσαν στα ΜΜΕ), στις περιπτώσεις που φυσικά πρόσωπα είναι μισθωτοί και  παράλληλα έχουν αμοιβές και με «μπλοκάκι», θα φορολογηθούν για το μεν εισόδημα από μισθωτή εργασία των περ.α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, ενώ για το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 του νόμου αυτού.


← ●●●● § ●●●● →

ΠΟΛ.1044/10.2.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)

Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167Α'), αναφορικά με το αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα υποκείμενα του φόρου και τα απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 44
Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων


Ορίζεται το αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος, τα κέρδη στα οποία επιβάλλεται ο φόρος εισοδήματος, δίνεται η γενική αρχής του προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Άρθρο 45 Υποκείμενα του φόρου

Ορίζονται τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος,

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
δ) οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών,
ε) οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) οι κοινοπραξίες και
ζ) οι λοιπές νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.


Άρθρο 46 Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

Ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα, από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως φορείς γενικής κυβέρνησης δεν εμπίπτουν στα απαλλασσόμενα πιο
πάνω πρόσωπα και επομένως φορολογούνται για το σύνολο των εισοδημάτων τους, εκτός και αν σε αυτές συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), οπότε φορολογούνται μόνο για τα αναφερόμενα πιο πάνω εισοδήματά τους (εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).
β) η Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και
ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.

 

← ●●●● § ●●●● →

Τι μας επιφυλάσσει η νέα σεζόν:

Κάπως έτσι θα διαμορφωθεί την νέα σεζόν το  πρόγραμμα του καναλιού «Ελλάδα φορολογία 2015» :

Το σήριαλ «κυνήγι της φοροδιαφυγής» μπαίνει αισίως στον 20o κύκλο του ενώ αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 4526 επεισόδια.  Στα νέο κύκλο πρωταγωνιστούν και πάλι οι γνωστές λίστες (Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν,  κ.λπ.) καθώς και  το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων. Τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Δ. Μάρδας την εβδομάδα που μας πέρασε [Δείτε εδώ σχετικά]. Guest star στην γνωστή σειρά θα κάνει, η περιστολή των δαπανών, καθώς και η αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Νέο ρόλο στα επεισόδια θα έχει και το Σ.Δ.Ο.Ε.  το οποίο αναμένεται να αξιοποιήσει τις γνωστές λίστες αλλά και τα ευρήματα των διασταυρώσεων που έγιναν από τον Κο Νικολούδη [Δείτε εδώ αναλυτικά]

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι   "Απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα" επανέρχεται και αυτή τη σεζόν στις οθόνες μας και μάλιστα με ενεργή την  συμμετοχή των "τηλεθεατών" [ Δημόσια διαβούλευση για τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα]

Στο τηλεπαιχνίδι τα έπαθλα είναι :

1) Κατάργηση του Εν.Φ.Ι.Α. και αντικατάσταση του από τον Φ.Μ.Α.Π., με αφορολόγητη την πρώτη κατοικία για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (θα φορολογηθούν μόνο οι υπερπολυτελείς). Ταυτόχρονα θα έχουν αναπροσαρμοστούν και οι αντικειμενικές αξίες. [τα τελευταία σενάρια για τον ΦΜΑΠ εδώ]

2) Νέο φορολογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν το 2016. Στο νέο φορολογικό σύστημα θεσμοθετείται αφορολόγητο 12.000 και ενιαία και προοδευτική κλίμακα με πάρα πολλές διαβαθμίσεις.

3) Νέα επιχειρησιακά σχέδια για την καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής. Ενδυνάμωση των προληπτικών φορολογικών ελέγχων.

4) Εμπιστοσύνη και αξιοποίηση του δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες. Ριζική αναβάθμιση των πληροφοριακών δομών.

[Δείτε εδώ αναλυτικά το βίντεο αλλά και όλες τις δηλώσεις της αναπληρώτριας υπουργού οικονομικών κα Νάντια Βαλαβάνη]

 

Στην φετινή σαιζόν όμως θα παρακολουθήσουμε σε πρώτη προβολή και ταινίες όπως :

α) Μέτρα για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία του αναπληρωτή υπ. Οικονομικών ο οποίος αποφασίζει να βάλει τέλος στην δράση των καρτέλ και του λαθρεμπορίου των καυσίμων με μία  σειρά από δράσεις όπως:

• Εφαρμογή εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης.
• Αυστηρός έλεγχος διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων.
• Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακολούθησης με GPS ή οτιδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο της διαδρομής των μέσων μεταφοράς (βυτιοφόρων, τρένων) καυσίμων προς την εσωτερική αγορά ή την εξαγωγή, μέχρι του τελικού προορισμού.
• Διασταύρωση των στοιχείων ηλεκτρονικού ελέγχου της διαδρομής των μέσων μεταφοράς με την ημερομηνία και την ώρα εξόδου των καυσίμων εξαγωγής από τα αρμόδια τελωνεία της χώρας.
• Ηλεκτρονικός έλεγχος του σημείου φόρτωσης της διαδρομής του μέσου μεταφοράς και του σημείου παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, παράλληλα με τη διασταύρωση των τελωνειακών συνοδευτικών εγγράφων.
• Έλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε. σε ύποπτες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και λιμενικές εγκαταστάσεις.

 

β) Ρύθμιση οφειλών Νο 3. Η τρίτη συνέχεια της δημοφιλής ταινίας θα παρουσιαστεί σε avant peremier  μέσα στην εβδομάδα [Μέχρι την τετάρτη η νέα ρύθμιση οφειλών]. Το σενάριο υπόσχεται ανατροπές στα μέχρι τώρα δεδομένα. Κατάργηση περιορισμών ένταξης, άρση του περιορισμού οροφής των άνω του 1.000.000 ευρώ οφειλών, καθώς και ένταξη στην ρύθμιση των οφειλών έως την 31.12.2014.  [Η σχετική ανακοίνωση εδώ]

 

 Σκίτσο Μητρόπουλος

← ●●●● § ●●●● →

 

Αποκριάτικες προθεσμίες.

«sos» Προσοχή ο Φεβρουάριος είναι επικίνδυνος μήνας. Αρκετές υποχρεώσεις έχουν μαζευτεί στις τελευταίες ημέρες του, καθώς και στην αρχή του επομένου.

Για να αντεπεξέλθουμε στις 47 -παρακαλώ- φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που εκτείνονται σε διάστημα 9 μόνο ημερών -από 20 Φεβ. έως 2 Μαρτίου- θα πρέπει μάλλον να "ντυθούμε" Σούπερ - Λογιστές, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες :

20 Φεβ 2015  Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 (Φορολόγηση ως μισθωτοί)

25 Φεβ 2015  Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

26 Φεβ 2015  Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας. και υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων

27 Φεβ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.μηνός Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου για επιχ. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία περιοδική ΦΠΑ Δ τριμήνου για επιχ. που τηρούν απλογραφικά, και φυσικά intrastat.

27 Φεβ 2015 Υποβολή αίτησης για χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα

27 Φεβ 2015 Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν

27 Φεβ 2015 Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα

27 Φεβ 2015 Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 του φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)

28 Φεβ 2015 Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. για μισθολογική περίοδο 12/2013 έως 12/2014

28 Φεβ 2015 Υποβολή εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας προηγούμενου ημερολογιακού έτους)

28 Φεβ 2015 Διαβίβαση στοιχείων ταμείων ασφάλισης ,Δημόσιων θεραπευτηρίων και κλινικών στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών

28 Φεβ 2015 Διαβίβαση πληροφοριών από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. (πιστωτικοί - χρεωστικοί τόκοι - συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες κλπ) έτους 2014

28 Φεβ 2015 Διαβίβαση στοιχείων (ασφαλίστρων ) από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης προς την Γ.Γ.Π.Σ. για την χρήση 2014

2 Μαρ 2015 Υποβολή Α.Π.Δ.

2 Μαρ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενων φόρων (από εισοδήματα εργοληπτών,μισθωτές υπηρεσίες, επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ)

Αφήνω τελευταία την υποχρέωση υποβολής των συναλλαγών του έτους 2014, στην ειδική εφαρμογή της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 2 Μαρτίου 2015. Πολύ μελάνι έχει χυθεί και πολλά έχουν ειπωθεί για την συγκεκριμένη υποχρέωση. [ΜΥΦ: Δέκα λόγοι για την κατάργηση του υφιστάμενου καθεστώτος υποβολής του]

 

Σκίτσο αρκας.

← ●●●● § ●●●● →

Ετήσια δήλωση αγροτών.

«sos» Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία ρυθμίζει την υποβολή της ετήσιας δήλωσης των αγροτών για το φορολογικό έτος 2014.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1040/4.2.2015, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (και όχι πλήρη λογιστικά πρότυπα όπως αναφέρει η απόφαση) θα συμπληρώσουν τα ποσά της ετήσιας δήλωσης στην τελευταία φορολογική περιοδική του έτους 2014 (Δεκέμβριος 2014) ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις αγροτών θα συμπληρωθεί η δήλωση του τελευταίου τριμήνου του 2014. Οι λοιπές περιοδικές δηλώσεις του έτους θα υποβληθούν με μηδενικά ποσά και χωρίς πρόστιμα έτσι ώστε να για τεχνικούς λόγους να είναι δυνατή  η λήψη φορολογικής ενημερότητας από τους υπόχρεους. 

Προσοχή σύμφωνα με την απόφαση οι δηλώσεις των τελευταίων περιόδων (Δεκεμβρίου για όσους τηρούν διπλογραφικά και 4ου τριμήνου για όσους τηρούν απλογραφικά) υποβάλλονται μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2014. Ενώ για τις λοιπές μηδενικές δηλώσεις των υπόλοιπων περιόδων, η απόφαση δεν προβλέπει συγκεκριμένη καταληκτική προθεσμία. [Λοιπές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην σχετική απόφαση εδώ]

 

← ●●●● § ●●●● →

Τα νέα του Ο.Ε.Ε.

Λογιστές στο  Ε.Σ.Π.Α.

Στην συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα ο υπ. Ανάπτυξης κος Σταθάκης με τον πρόεδρο και το  επιτελείο του Ο.Ε.Ε., ζητήθηκαν μεταξύ άλλων και :

 • Η κατοχύρωση νέων ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως, ο οικονομολόγος μελετητής, ο αξιολογητής, και ο εσωτερικός ελεγκτής.
 • Η ένταξη των οικονομολόγων και λογιστών – φοροτεχνικών στα προγράμματα του νέου Ε.Σ.Π.Α. για επιδότηση των δραστηριοτήτων τους.
 • Η επιμόρφωση ανέργων, νέων οικονομολόγων, μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ο ενεργός ρόλος του οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου, στη διαμόρφωση της καινούριας σχέσης δανειοληπτών – τραπεζών, με βάση τη νέα ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που επεξεργάζεται το Υπουργείο.

  [Δείτε εδώ σχετικά]


Το Ο.Ε.Ε. σε συνεργασία με το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής εκδίδει το πρώτο Δελτίο Οικονομικής Ανάλυσης. Με το πρώτο τεύχος του Επιστημονικού Δελτίου Οικονομικής Ανάλυσης, επιχειρείται να αναλυθούν διεξοδικά, με τη βοήθεια έγκριτων πανεπιστημιακών οικονομολόγων, και να δοθεί μια δεύτερη ανάγνωση στις μακροοικονομικές εξελίξεις και, συγκεκριμένα σε θέματα, που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα, στις εξαγωγές, στις επενδύσεις, στην παγίδα της ρευστότητας και στην απομόχλευση. [Δείτε το πρώτο δελτίο εδώ]


 

← ●●●● § ●●●● →

 

ΠΟΛ.1045/10.2.2015 Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

«sos» Εγκύκλιο σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν για την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίευσε η Γ.Γ.Δ.Ε.

Η εγκύκλιος αυτή αναμένεται να ανακληθεί σύντομα (ως προς τις προθεσμίες τουλάχιστον) εάν το Υπ. Οικονομικών αποφασίσει να ικανοποιήσει την απαίτηση του κλάδου για επιμήκυνση της προθεσμίας των 10 ημερών, μέσα στην οποία οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώνουν στο μητρώο τις εκάστοτε μεταβολές τους.

Μέχρι να γίνει αυτό όμως, δείτε έναν ενδεικτικό πίνακα με τις προθεσμίες που ισχύουν στις περιπτώσεις διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 Έντυπο
 

Προθεσμία

Μ4 Δήλωση διακοπής φυσικού προσώπου - Πώληση, συγχώνευση, απορρόφηση   Εντός 10 ημερών από την οριστική παύση
Μ4 Δήλωση διακοπής φυσικού προσώπου - Θάνατος φυσικού προσώπου   Από κληρονόμους  - εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης
Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών Νομικού προσώπου Όταν υφίσταται εκκαθάριση (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε., Ο.Ε.-Ε.Ε.) Εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ
Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών Νομικού προσώπου Όταν δεν υφίσταται εκκαθάριση (Ο.Ε.-Ε.Ε.) Εντός 10 ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.

 
Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σε κάθε περίπτωση διαβάστε την απόφαση. Εγώ απλά παραθέτω 4 σημεία που θεωρώ άξια αναφοράς σε σχέση με την διακοπή δραστηριότητας :  

α) Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο μηχανογραφικό σύστημα, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

β) Με την καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο Υποσύστημα Μητρώου χορηγείται άμεσα  η σχετική βεβαίωση, χωρίς να αποτελεί κώλυμα για τη χορήγησή της η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών ή η μη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1181/12.9.2012 εγκύκλιο και χωρίς να απαιτείται η υπογραφή των προϊσταμένων των τμημάτων της Δ.Ο.Υ. ότι έλαβαν γνώση της διακοπής  [Κρίμα γιατί το ανεβοκατέβασμα στα σκαλιά των Δ.Ο.Υ. μας κράταγε σε φόρμα!!!].

γ) Σε κάθε περίπτωση υποβολής της εν λόγω δήλωσης εκπρόθεσμα, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), όπως ισχύει. [Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου].

δ) Ως ημερομηνία εκκίνησης των προθεσμιών για τον υπολογισμό του εμπροθέσμου, στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013, προσκομίζεται ανακοίνωση από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ανακοίνωσης.

 

← ●●●● § ●●●● →


Κοινοποιήθηκε μετά την σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε. και η απόφαση για την διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου του ΦΠΑ που τυχόν είχε επιβληθεί στις φορολογικές περιόδους 2014. Φυσικά για να  διαγραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν αυτό ποσό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ. [Δείτε την σχετική απόφαση ΠΟΛ 1043/2015 ]


 

← ●●●● § ●●●● →

Εργατικά Ασφαλιστικά

Το ΙΚΑ επικαλείται σε εγκύκλιό του  διάταξη νόμου που δεν ισχύει. «Αναζήτηση στοιχείων από Δ.Ο.Υ. »

Με την απόφαση  Ε40/42/4.2.2015 το ΙΚΑ κοινοποιεί προς τα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών του την  ΠΟΛ.1098/9.4.2014 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία ορίζεται ότι, προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις που αποβλέπουν στον ορθό προσδιορισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης από την δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία καθώς και από την οριστική δήλωση απόδοσης φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Στην συνέχεια όμως και προς τεκμηρίωση της δυνατότητας αναζήτησης στοιχείων από τις οικονομικές υπηρεσίες, ο συντάκτης της απόφασης επικαλείται σχετική διάταξη του νόμου 1846/1951 η οποία έχει τροποποιηθεί και δεν ισχύει έτσι όπως αναγράφεται στην απόφαση.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται :

"Επίσης, σημειώνεται ότι, δεν έχουν τροποποιηθεί και εξακολουθούν να ισχύουν, οι διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, η οποία προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997 και με τις οποίες ορίζεται ότι:
.....«9α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δια των αρμοδίων για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, οργάνων του, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική βιομηχανική, γεωργική κ.λ.π. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.
Ειδικά για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και αφορούν τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή ή συνυποβάλλονται με αυτή».
".....

Ο συντάκτης της απόφασης δεν πρόσεξε ότι το δεύτερο υπογραμμισμένο εδάφιο της παραγράφου 9α του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 δεν υφίσταται μετά την αντικατάσταση της παρ. 9α με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3996/2011.

Μπορεί να φαίνεται απλό το λάθος η ουσία όμως της διάταξης είναι αρκετά σημαντική για να την αγνοήσει κανείς.

Η παρ. 9α που αναφέρεται στην εγκύκλιο στην σημερινή της μορφή έχει ως εξής:
9α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ− ΕΤΑΜ), με τα όργανά του που είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.]
 

Ηλεκτρονικά η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΙΚΑ ενημέρωσε ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή των ασφαλισμένων του ΙΚΑ και των ταμείων τ. Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ στα αρμόδια γραφεία. [Περισσότερα εδώ : Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας ]


Ο.Α.Ε.Ε. - Αλλαγές στα κριτήρια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης

Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. αποφάσισε τον έλεγχο των «νέων» ασφαλισμένων που έχουν την έδρα τους και ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης κατ’ αρχάς με τα κριτήρια του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010 ανεξάρτητα από την ασφάλισή τους σε άλλο φορέα λόγω παράλληλης απασχόλησης και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε., τότε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΣΦ/Φ9/2/188243/2015 τροποποιείται η εγκύκλιος 80/2010 ως προς τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. των δραστηριοποιούμενων προσώπων στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης.

Ειδικότερα:

► Όσον αφορά τους «νέους» ασφαλισμένους, οι αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. θα κρίνουν εφεξής, κατ’ αρχήν, την υποχρέωση ή μη ασφάλισής τους στον Ο.Α.Ε.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.3846/2010 και σε καταφατική περίπτωση θα εφαρμόζουν τις διατάξεις περί επιλογής φορέα του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν.

Έτσι στους δραστηριοποιούμενους «νέους» ασφαλισμένους με έδρα σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, θα χορηγείται κατ’ αρχήν τριετής απαλλαγή από την έναρξη του επαγγέλματος από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Στη συνέχεια η σειρά ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

● Περιοχές άσκησης δραστηριότητας.
● Εισοδηματικό κριτήριο.
● Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. και πρόκειται για ασφαλισμένο άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 39 Ν.2084/1992 όπως ισχύει.

► Όσον αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους με έδρα σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια εξακολουθούν να ισχύουν οι δοθείσες με την εγκύκλιο 80/2010 οδηγίες. Ειδικότερα, θα εξετάζεται η ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης με άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης πλην Ο.Γ.Α. και σε αρνητική περίπτωση θα χορηγείται τριετής απαλλαγή από την έναρξη του επαγγέλματος από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. Στη συνέχεια η σειρά ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. έχει ως εξής:

● Περιοχές άσκησης δραστηριότητας.
● Ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης με άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης πλην Ο.Γ.Α.
● Εισοδηματικό κριτήριο.

[Δείτε την απόφαση εδώ]

 

Αντίο Φ.Ε.Κ.

«sos» Με την αρ. πρ.  ΔΙΑΣΦ/Φ24/2/202772/6.2.2015 απόφασή του η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. ενημερώνει τις υπηρεσίες της σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014) των πράξεων που αφορούν τις Α.Ε. τις Ε.Π.Ε., τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρίες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή.

Συνέπεια της κατάργησης αυτής, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου για εταίρους Ε.Π.Ε. και μέλη Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο 3% και άνω :
- θα αναζητούν Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης μόνο εφόσον υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. (της σύστασης, τροποποίησης, λύσης Ε.Π.Ε. ή σύστασης, τροποποίησης και δημοσίευσης στοιχείων ΑΕ) μέχρι 31.12.2014.
- Δεν θα αναζητούν Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης εφόσον η αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. των εν λόγω πράξεων και στοιχείων υποβλήθηκε από 1.1.2015 και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.Μ.Η.. [Δείτε την σχετική απόφαση εδώ]


Καταβολή δόσεων ρύθμισης ν.4305/2014 - Ανακοίνωση Ο.Α.Ε.Ε.

Ο Ο.Α.Ε.Ε. υπενθυμίζει  -όπως κάνει κάθε μήνα από τότε που ξεκίνησε η ρύθμιση οφειλών- την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των δόσεων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 23.2.2015 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω άμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).
Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την εξόφληση της δόσης, κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους.


← ●●●● § ●●●● →


Ανεργία

ΕΡΓΑΝΗ - Όπως απεικονίζεται στον σχετικό πίνακα της ανακοίνωσης , και προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Ιανουάριο 2015 καταγράφεται  μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 9.273 θέσεις εργασίας.

ΟΑΕΔ - Σε 858.125 άτομα, για τον μήνα Δεκέμβριο 2014, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ. με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας [Δείτε εδώ] Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθε σε 858.125 άτομα. Από αυτά 453.098 (ποσοστό 52,80%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 405.027 (ποσοστό 47,20%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

ΕΛΣΤΑΤ - Στο 25,8% το ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο του 2014 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο του 2014 ανήλθε σε 25,8% έναντι 27,7% τον Νοέμβριο του 2013 και 25,8% τον Οκτώβριο του 2014. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Νοέμβριο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.538.308 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.347.378 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Νοέμβριο των ετών 2009 έως και 2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).  [Δείτε εδώ]

 


← ●●●● § ●●●● →
 

Απαλλαγή από δημοτικό τέλος των διαφημίσεων σε σταθμούς, στάσεις και οχήματα των μέσων μαζικής μεταφοράς

Μετά και την πετυχημένη παρέμβαση του Συνηγόρου του πολίτη, ο δήμος Αθηναίων δεν προέβη στην βεβαίωση τέλους διαφήμισης προς διαφημιστική εταιρία, για τις διαφημίσεις προϊόντων που τοποθέτησε για λογαριασμό πελατών της σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αρχικώς η Δ/νση Προσόδων του δήμου, ερμηνεύοντας σχετική διάταξη (άρθρο 99 παρ.1 ν. 4199/2013), υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να απαλλαγεί από το τέλος.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η απαλλαγή είναι δυνατή μόνον στην περίπτωση των Δ.Ε.Κ.Ο. που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο για τις διαφημίσεις που αφορούν τις δραστηριότητές τους και όχι για τις διαφημίσεις εμπορικών προϊόντων που γίνονται για λογαριασμό τρίτων.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το πρόβλημα έγκειται στην ερμηνεία και την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι ο σκοπός του νόμου είναι, με την απαλλαγή από το τέλος των διαφημίσεων αυτών, να καταστήσει τους χώρους και τα μέσα των συγκοινωνιακών Δ.Ε.Κ.Ο. ελκυστικούς στη διαφημιστική δραστηριότητα. Ο σκοπός αυτός δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν η απαλλαγή περιοριζόταν μόνο σε ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό των Δ.Ε.Κ.Ο. που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο.

Η Αρχή έθεσε την άποψη αυτή υπόψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων και της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Η τελευταία συντάχθηκε με τη θέση του Συνηγόρου και απηύθυνε έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι δήμοι της χώρας.


← ●●●● § ●●●● →
 

«sos» Το ΓΕΜΗ κοινοποίησε τις απαντήσεις που έδωσε σε μία σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήματα που του τέθηκαν.

 • -Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. : 25/6.2.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την «διαδικαστική εφαρμογή του άρθρου 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)»
 • -Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 26/6.2.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «Την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων»
 • -Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 15/28.1.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με το «Αν μπορεί IKE, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της IKE σε τράπεζα του εξωτερικού»
 • -Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 16/28.1.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «εταιρείες που καταχωρήσεις έχουν «διπλοεγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ Εταιρείες, με διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ και διαφορετική Υπηρεσία ΓΕΜΗ που έχουν το ίδιο ΑΦΜ και διαφορετικό Αρ.ΓΕΜΗ»
 • -Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 17/28.1.2015 Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Εάν κάποιο σας αφορά, δεν έχετε παρά να το αποθηκεύσετε στην προσωπική σας βιβλιοθήκη έτσι ώστε να το βρείτε την στιγμή που θα το χρειαστείτε. Σημαντικό βέβαια είναι να δημιουργήσετε τις κατηγορίες/υποκατηγορίες σας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να σας διευκολύνουν στην ανεύρεση. Εάν παρ'όλα αυτά βιάζεστε, τότε χρησιμοποιήστε την αναζήτηση της προσωπικής βιβλιοθήκης η οποία σας δίνει την δυνατότητα να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία έχετε αποθηκεύσει, κυριολεκτικά στο δευτερόλεπτο.   

   

  ← ●●●● § ●●●● →

   Λοιπές αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα εν τάχει.

   

  Αριθ. Υ26/6.2.2015 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη

  Με την απόφαση αυτή ο υπουργός επικρατείας είναι πλέον αρμόδιος για τη καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Συγκεκριμένα :

  α. καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίηση τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και σώματα της Διοίκησης,

  β. ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό,

  γ. εκπροσωπεί τη Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για ζητήματα συνεργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.

   

  ΠΟΛ.1033/26.1.2015 Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ

  Με την εγκύκλιο αυτή δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαμόρφωση της φορολογητέας αξία πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο συνοπτικά:
  • Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατά την έξοδο αυτών από φορολογική αποθήκη και τη θέση τους σε ανάλωση με εφαρμογή του συστήματος αποστολής τιμών σε ημερήσια βάση
  • Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας κατά την παράδοση πετρελαιοειδών προϊόντων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών
  • Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση

   

  ΠΟΛ.1046/6.2.2015 Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

  Με την απόφαση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2014) με σκοπό την συμπλήρωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα παρακάτω πρόσωπα.

  Δικηγόρους οι οποίοι βρίσκονται σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του επαγγέλματός τους και οι οποίοι είχαν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και τον Κ.Ε.Α.Δ. τις ασφαλιστικές τους εισφορές,

  Λοιπά φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας κ.λπ.,

   

  Αριθ. πρωτ.: Γ1β/106842/30.1.2015 Άδεια λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών.

  Με την απόφαση αυτή δίνονται διευκρινίσεις, για θέματα αδειοδότησης ή μη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών σε διάφορους χώρους.

   

  Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

  Με το έγγραφο αυτό η ΓΓΔΕ ζητάει από τις  Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα, στα οποία εκ παραδρομής και ως εκ του περισσού επιδίδονται οι προσφυγές και οι κλήσεις σε δικάσιμο φορολογικών υποθέσεων που αφορούν την Δ.Ε.Δ. (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης - και παρά το γεγονός ότι τέτοιες επιδόσεις μπορεί να κριθούν μη σύννομες - να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν έχει γίνει σχετική επίδοση και στην διάδικο υπηρεσία, ώστε να παρακολουθείται ορθώς η πορεία των υποθέσεων και να αποστέλλονται οι διοικητικοί φάκελοι και οι απόψεις στα δικαστήρια από αυτήν, όπου και όταν αυτό προβλέπεται.

  Τέλος η ΓΓΔΕ ζητά την συνεργασία της Γενικής Επιτροπεία Διοικητικών Δικαστηρίων προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά τα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια της Επικράτειας έτσι ώστε με την σειρά τους να στέλνουν και στη Δ.Ε.Δ. προσφυγές και κλήσεις προσδιορισμού δικασίμου που την αφορούν.

   

   

  ← ●●●● § ●●●● →

   

  Χρηστικά

  «sos» Σας είπα να διαβάσετε προσεκτικά την ΠΟΛ.1042/2014 και μερικοί από εσάς είδα ότι δεν το κάνατε.

  Παραθέτω ένα βοηθητικό πίνακα που αφορά τις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, από τον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. και τα αναφερόμενα στις  ΠΟΛ.1042/2104 και της ΠΟΛ.1011/2014.

  Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25) - 3150/1955 (άρθρο 10) και 4072/2012 (άρθρο 69 παρ 2)

    Φορολογικό έτος Ημ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεων Χρόνος παρακράτησης φόρου Απόδοση παρακρατούμενου φόρου
    από Το αργότερο έως το αργότερο το αργότερο
  Μερίσματα μετοχών ΑΕ από κέρδη κλειόμενης χρήσης 01/01/ΧΧ - 31/12/ΧΧ 30/06/Χ1 7ος Χ1 9ος Χ1
  Μερίσματα μετοχών ΑΕ από κέρδη κλειόμενης χρήσης 01/07/ΧΧ - 30/06/Χ1 31/12/Χ1 1ος Χ2 3ος Χ2
  Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 01/01/ΧΧ - 31/12/ΧΧ 31/03/Χ1 4ος Χ1 6ος Χ1
  Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 01/07/ΧΧ - 30/06/Χ1 30/09/Χ1 10ος Χ1 12ος Χ1
  Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. 01/01/ΧΧ - 31/12/ΧΧ 30/04/Χ1 5ος Χ1 7ος Χ1
  Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. 01/07/ΧΧ - 30/06/Χ1 31/10/Χ1 11ος Χ1 1ος Χ2
  Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 01/01/ΧΧ - 31/12/ΧΧ - *  
  Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 01/07/ΧΧ - 30/06/Χ1 - *  

  * ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (Η διανομή θεωρείτε ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.).

  Το θέμα της παρακράτησης φόρου από τις απολήψεις κερδών των εταίρων των προσωπικών εταιριών που αναφέρεται στην  ίδια ως άνω απόφαση, δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες. Το υπ. οικονομικών θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου το θέμα,  για μία σειρά από λόγους τους οποίους αναφέρει και ο συνάδελφος Λεωνίδας Κορρές σε άρθρο που δημοσίευσε στον κόμβο. [Δείτε το σχετικό άρθρο εδώ]

   

  Χρηστικά Νο 2

   «sos» Σε ότι αφορά τις δηλώσεις φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014 καλό είναι να θυμάστε μέχρι την υποβολή των δηλώσεων ότι:

  Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.
   
  Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής - φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του.
   
  Επομένως, οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους τον φόρο επί των παραπάνω εισοδημάτων, οφείλουν όμως να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη αποδώσει (αυτοαπόδοση ή του έχει γίνει παρακράτηση από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα) φόρο μερισμάτων που προέρχονται από την αλλοδαπή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί.

  Όταν τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα αν εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή, αποκτώνται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων, αυτά θα φορολογηθούν μαζί με τα λοιπά εισοδήματά τους ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.


  «sos» Χρηστικά Νο 3

  Υποβολή μηδενικής δήλωσης φόρου μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και στις περιπτώσεις που δεν καταβάλλεται φόρος βάση της Σ.Α.Δ.Φ. 

  Από την ίδια απόφαση πρέπει να προσέξετε μία ακόμα διάταξη που αναφέρεται στις περιπτώσεις παρακράτησης φόρου από δικαιώματα και στην υποχρέωση για υποβολή μηδενικής δήλωσης ακόμα και στις συναλλαγές που προβλέπεται μηδενικός συντελεστής παρακράτησης βάση των εκάστοτε ισχυουσών Σ.Α.Δ.Φ.

  Παράδειγμα: Σε περίπτωση ηλεκτρονικής λήψης (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που το λογισμικό αποκτάται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου, και  εφόσον ο πωλητής (δικαιούχος εισοδήματος) βρίσκεται εκτός Ελλάδος, τότε ο καταβάλλων το εισόδημα (υπόχρεος σε παρακράτηση) θα συνυποβάλλει με την υπόψη δήλωση παρακράτησης  το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και όταν από τις διατάξεις της οικείας Σ.Α.Δ.Φ. προβλέπεται μηδενικός συντελεστής παρακράτησης (και στην περίπτωση αυτή δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση). [Δείτε εδώ σχετικά]

   

  ← ●●●● § ●●●● →

  On line σεμινάριο (webinar) εργασίες τέλους χρήσης 2014

  Κλείνοντας το σημερινό σχόλιο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι  ο κόμβος έχει προγραμματίσει για το 2015 μια σειρά από χρηστικά σεμινάρια με σκοπό την αρτιότερη ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν μέσα στο έτος.

  Τα σεμινάρια αυτά (webinars) θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου σε μια νέα πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα τελευταίας γενιάς.

  Τα online σεμινάρια (webinars) είναι πλήρως διαδραστικά.

  Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα, να κατεβάζουν τις σημειώσεις, να συνομιλούν μεταξύ τους (chat), να βλέπουν ταυτόχρονα τους εισηγητές αλλά και τις παρουσιάσεις. Σε όλα τα σεμινάρια οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν άμεσα βεβαίωση παρακολούθησης.

  Το πρώτο on line σεμινάριο του κόμβου για το 2015 θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 20.2.2015, με θέμα "Εργασίες τέλους χρήσης 2014".  Δηλώστε συμμετοχή και δείτε  περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.
   


  Καλή εβδομάδα σε όλους, και καλή επιτυχία στην κυβέρνηση στο αποψινό Eurogroup.

  Μία συμβουλή μόνο στον υπ.Οικονομικών. Εάν οι δανειστές συνεχίσουν να κρατούν "σκληρή" στάση απέναντι στα αιτήματα της Ελληνικής πλευράς, ας ζητήσει βοήθεια από τον νεαρό που εμφανίζεται στο video που ακολουθεί .


  Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

  Δημιουργία νέας κατηγορίας

  Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης