ΠΕΦΕ- Εξόφληση τίτλου σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

22 Μάρτιος 2007
Το πληρεξούσιο ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται σΆ αυτό ή εκ του νόμου μέχρι ανακλήσεώς του και ως εκ τούτου η ημερομηνία θεώρησής του μπορεί να είναι και παλαιά.... Taxheaven.gr

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508

Αθήνα, 22/3/2007

ΘΕΜΑ: «Εξόφληση τίτλου σε αντιπρόσωπο  του δικαιούχου».

Το πληρεξούσιο ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται σΆ αυτό ή εκ του νόμου μέχρι ανακλήσεώς του και ως εκ τούτου η ημερομηνία θεώρησής του μπορεί να είναι και παλαιά.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν παρέλθει 15 έτη από την έκδοση του πληρεξουσίου  απαιτείται βεβαίωση μη ανάκλησης του από τον συντάξαντα ή εκείνον στον οποίο νόμιμα έχει περιέλθει το σχετικό αρχείο.

Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται μέχρι 5 έτη  από την έκδοση, επιδεικνύεται μαζί με το πληρεξούσιο και η Δ.Ο.Υ. εκδίδει αντίγραφο το οποίο θεωρεί και επισυνάπτει στον τίτλο.

Μετά το πρώτο έτος της έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, πέραν αυτής οι πληρεξουσιοδοτούμενος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση περί μη ανάκλησης του πληρεξουσίου.

Η πληρεξουσιότητα δεν μεταβιβάζεται σε άλλον από τον πληρεξουσιοδοτούμενο αν δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα ο εντολέας.

 
 Μετά τιμής
  Για το Δ.Σ.


                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
     
      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ          ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣ