Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΚΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ

  • Με αφορμή την «κυκλοφορία» ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ (πιθανότατα παλαιάς «κοπής» με νέα ημερομηνία χωρίς να κάνουν τον κόπο να την επικαιροποιήσουν) «ενημερωτικής» επιστολής από το Σωματείο με την επωνυμία Π.Ε.Φ.Ε. (α.α 179/22-3-07) πρέπει να σας επισημάνουμε ότι ισχύουν τα εξής αναφορικά με τον Σ.Κ.Κ. για τα...


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 013                                               Αθήνα: 22  Μαρτίου 2007

Προς τις:

ΕΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αντιπροσώπους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  &  τα  Μέλη των Δ.Σ. των  Ενώσεων - Μελών

Θέμα: «Σ.K.K.  ιδιοκτήτη  οργανωμένου λογιστικού γραφείου».

Με αφορμή την «κυκλοφορία» ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ (πιθανότατα παλαιάς «κοπής» με νέα ημερομηνία χωρίς να κάνουν τον κόπο να την επικαιροποιήσουν) «ενημερωτικής» επιστολής από το Σωματείο με την επωνυμία Π.Ε.Φ.Ε. (α.α 179/22-3-07) πρέπει να σας επισημάνουμε ότι ισχύουν τα εξής αναφορικά με τον Σ.Κ.Κ. για τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία τα οποία για την άσκηση του επιτηδεύματός τους απασχολούν προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες που ανήκουν στο επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού, κατά την περαίωση των φορολογικών τους δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3296/2004 (αυτοπεραίωση)

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1004/19-01-2006 προστέθηκε νέος κωδικός στην 8Η Κατηγορία: 8058 / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (Εμπορική Επιχείρηση) με Σ.Κ.Κ.= 40% (περιλαμβάνεται και στην ΠΟΛ.1018/07-02-2007 με την οποία κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο όλοι οι Σ.Κ.Κ.).

8058

Λογιστικό γραφείο (εμπορική επιχείρηση)

40

 

Επομένως ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ τα αναγραφόμενα στην προαναφερόμενη «ενημερωτική επιστολή» και τα οποία είχαν ως εξής:

7.7  Περαιτέρω, δεν έχει καθορισθεί συντελεστής καθαρού κέρδους, για τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία τα οποία για την άσκηση του επιτηδεύματός τους απασχολούν προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες που ανάγονται στο επάγγελμα του λογιστή, κατά την περαίωση των φορολογικών σας δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3296/2004 θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρού κέρδους των επαγγελμάτων της 8ης κατηγορίας που είναι 32%.

Παρακαλούνται οι Ενώσεις - Μέλη να ενημερώσουν άμεσα όλα τα Μέλη τους καθώς είναι άγνωστοι οι παραλήπτες αυτής της, επίσης, λανθασμένης ενημέρωσης αλλά είναι αδύνατον να ελέγχουμε τις ανακοινώσεις ή επιστολές των μη μελών μας, άλλωστε ο καθένας είναι υπόλογος για τις ενέργειές του και οι συνάδελφοι πρέπει να αξιολογήσουν από εδώ και στο εξής ποιες πληροφορίες θα αποδέχονται ως υπεύθυνες, να ανατρέχουν δε συχνά και στο site της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. www.pofee.grΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης