Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007

 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
 • Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε και φέτος τις ελάχιστες αμοιβές Λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών...
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ.

Ι. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών : 170,00

ΙΙ. Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές :210,00

ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Μικτές : 260,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 15,00 κατΆ απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ

 1. Επιχειρήσεις Ατομικές : 390,00
 2. Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε. : 610,00
 3. Εταιρείες Ε.Π.Ε : 660,00
 4. Εταιρείες Α.Ε. : 770,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 30,00 κατΆ απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της Επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.

3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 3427/05

ανεξαρτήτου κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. και νομικής μορφής της (μηνιαία) :

I. 1ο Τεχνικό Έργο : 500,00

II. 2o Τεχνικό Έργο : 300,00

III. 3ο Τεχνικό Έργο : 200,00

IV. Πέραν του τρίτου τεχνικού έργου της επιχείρησης τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας των συμβαλλόμενων.

4. ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Α – Β κατ.) : 85,00
 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Γ κατ.) :100,00
 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Α-Β κατ): 165,00
 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Γ κατ): 200,00
 • Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ :85,00
 • Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. : 110,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων(πλην επαγγελματιών): 85,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα από ακίνητα(πλην επαγγελματιών): 100,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3: 180,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 και με Εισόδημα ακινήτων: 220,00
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης): 770,00
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων: 320,00
 • Λοιπές Δηλώσεις μη σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος (Κτηματολόγιο-Μεταβιβάσεις Ακινήτων κ.λ.π.):100,00
 • Δήλωση Φ.Μ.Α.Π.(ανά ακίνητο): 100,00
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών: 125,00
 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Α-Β κατ.):110,00
 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Γ κατ) : 220,00
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι παρακάτω αμοιβές περιλαμβάνουν την εργασία που θα εκτελεστεί από τον αρμόδιο λογιστή στη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και μόνον. Δηλαδή δεν περιλαμβάνουν και αμοιβές διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων των φορολογούμενων σε ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια.

Α) ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(ανά ώρα απασχόλησης) : 25,00

Β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(κατΆ αποκοπή)

1. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 70,00

2. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους ( Γ κατ.) : 90,00

3. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 330,00

4. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Γ κατ.): 660,00

Γ)ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

1. Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Α-Β-Γ κατ. ):270,00

2. Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Α-Β-Γ κατ.): 330,00

3. Έναρξη Ε.Π.Ε. : 500,00

4. Έναρξη Α.Ε. : 830,00Δ) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

1. Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων : 270,00

2. Διακοπή Ο.Ε.-Ε.Ε. : 390,00

3. Διακοπή Ε.Π.Ε.: 660,00

4. Διακοπή Α.Ε.: 1320,00

Ε) ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

( αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση) : 55,00

ΙΣΧΥΣ 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης