Αποτελέσματα live αναζήτησης

H Θέση της ΠΟΦΕΕ για ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου που είδαν το φως της δημοσιότητας, βασιζόμενα σε δημοσιογραφικές πληροφορίες, και τα οποία αναφέρονται στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον κλάδο μας το πρόσφατα κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34

Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446 * Email: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα:www.pofee.gr

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ:21 Μαρτίου 2007    

Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου που είδαν το φως της δημοσιότητας, βασιζόμενα σε δημοσιογραφικές πληροφορίες, και τα οποία αναφέρονται στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον κλάδο μας το πρόσφατα κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα θέλουμε να πληροφορήσουμε τόσο τους χιλιάδες των Συναδέλφων μας Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς, με κάθε επίγνωση του δύσκολου ρόλου που αναλαμβάνουμε, ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αναγνώσματα και το σχέδιο νόμου αλλά και στην Συνθήκη που εφαρμόζεται.

Την Τετάρτη 14/03/07 και ώρα 12η μεσημβρινή σε αίθουσα της Βουλής συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σΆ αυτήν Πρωτοκόλλου» με Εισηγητή τον Βουλευτή κ.Κωνσταντίνο Γκιουλέκα

Δεν ήμασταν εκεί, αλλά την επόμενη μέρα, ζητήσαμε και λάβαμε ένα κείμενο (το οποίο και μελετήσαμε) 124 σελίδων  που περιλαμβάνει την  εισηγητική έκθεση αλλά και το κείμενο του σχεδίου νόμου μαζί με το πλήρες κείμενο της Συνθήκης  που  ήδη  υπέγραψε  η  χώρα  μας  στο  Στρασβούργο στις 27/01/1999 μαζί με τα άλλα κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και απλά σήμερα εναρμονίζει το δίκαιό της με αυτή.

Το νομοσχέδιο αναφέρει στο 8ο άρθρο κάτι που μας αφορά και γράφει επακριβώς :

«¶ρθρο όγδοο

Λογιστικά αδικήματα

Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη ποινική διάταξη, όποιος καταρτίζει ή κάνει χρήση τιμολογίου ή άλλου λογιστικού εγγράφου ή αρχείου που περιέχει ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή παραλείπει παράνομα την καταχώριση πληρωμής, αν οι πράξεις αυτές τελούνται για τη διευκόλυνση διάπραξης, απόκρυψης ή συγκάλυψης κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στα άρθρα δεύτερο και έβδομο του παρόντος νόμου».

Όπως αντιλαμβάνεστε απαιτείται προσοχή σε κάποιες ενέργειες «από πρόθεση» και αφορά κυρίως τους επιχειρηματίες, ενώ το αντίστοιχο άρθρο στην «Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη διαφθορά» (Στρασβούργο 27,01,1999) είναι ανάλογου περιεχομένου, αποτελεί εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου με το Διεθνές μέσω της  θέσπισης κοινών μέτρων κατά της δωροδοκίας, και αναφέρει:

«¶ρθρο 14

Λογιστικά αδικήματα

Κάθε μέρος πρέπει να υιοθετήσεις τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για να θεσπίσει ως αδικήματα που υπόκεινται σε ποινικές ή άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο, τις ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις, όταν τελούνται με πρόθεση, και με σκοπό διάπραξης, απόκρυψης ή συγκάλυψης των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 12, στην έκταση που το Μέρος δεν εξέφρασε επιφύλαξη ή δεν έκανε δήλωση:

Α. Δημιουργία ή χρήση τιμολογίου ή άλλου λογιστικού εγγράφου ή αρχείου που περιέχει ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες.

Β. Παράνομη παράλειψη καταχώρησης πληρωμής»


   

Πιο κάτω παραθέτουμε τα άρθρα 159,235,236,237 του Ποινικού Κώδικα [Π.Δ.283/1985 όπως ισχύει με τον Ν.2802/2001   και είναι σε συνάρτηση με τον Ν.1608/1950 για σχετικά αδικήματα στρεφόμενα κατά Δημοσίου - ΝΠΔΔ ,ύψος ποινών κλπ. και τον Ν.2802/2000 "Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης"] που μνημονεύονται στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου ώστε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα:


Δωροδοκία

¶ρθρο 159.

         1.    Όποιος   σχετικά   με  κάποια  εκλογή  η  ψηφοφορία  που  διενεργείται από τη βουλή ή κάποια επιτροπή της προτείνει,  παρέχει  ή  υπόσχεται  σε  βουλευτή  δώρα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα που δεν του  οφείλονται ως αντάλλαγμα για να μην λάβει μέρος  στην  εκλογή  ή  στην  ψηφοφορία  ή  για  να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση  μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. 

         2. Ο βουλευτής  που  σχετικά  με  κάποια  από  τις  εκλογές  ή  ψηφοφορίες  της παρ.1 αυτού του άρθρου δέχεται την παροχή ή την υπόσχεση  δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν του οφείλονται ή  απαιτεί  τέτοια  ως αντάλλαγμα  για  να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για  να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο, τιμωρείται  με  φυλάκιση  και  χρηματική  ποινή.

         3.    Όποιος   σχετικά   με  κάποια  εκλογή  ή  ψηφοφορία  που  διενεργείται από νομαρχιακό, δημοτικό ή  κοινοτικό  συμβούλιο  ή  άλλο  συμβούλιο  τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή κάποιου απ αυτά προτείνει,  παρέχει ή υπόσχεται σε  κάποιο  μέλος  του  δώρα  ή  οποιαδήποτε  άλλα  ωφελήματα  που δεν του οφείλονται ως αντάλλαγμα για να μην λάβει μέρος  στην εκλογή ή ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο  τιμωρείται  με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή.

        4. Ο  σύμβουλος  που  σχετικά  με  κάποια  από τις εκλογές ή  ψηφοφορίες της παρ. 3 αυτού του άρθρου δέχεται την παροχή  ή  υπόσχεση  δώρων  ή  άλλων  ωφελημάτων που δεν του οφείλονται ή απαιτεί τέτοια ως  αντάλλαγμα για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή  ψηφοφορία  ή  για  να  ψηφίσει  με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και  με χρηματική ποινή.

        5.Το δικαστήριο μπορεί μαζί με αυτές τις ποινές να  επιβάλει  και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία

Δωροδοκία για νόμιμες πράξεις

¶ρθρο 235.

Παθητική δωροδοκία. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά".

¶ρθρο 236.

Ενεργητική δωροδοκία. Με την ποινή του άρθρου 235 τιμωρείται όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά. Η πράξη μένει ατιμώρητη, αν αυτός με δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την πράξη την αναγγείλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη

αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή το δώρο ή το ωφέλημα που τυχόν κατασχέθηκε ή έχει παραδοθεί στον ανακριτή αποδίδεται σε αυτόν που το έδωσε και δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 238".             

Απευθυνόμενοι στους Συναδέλφους μας θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:

Επιλέξαμε συνειδητά να εργασθούμε, από την θέση που μας ανέθεσαν οι συνάδελφοι, με μόνο γνώμονα το ΣΥΜΦΕΡΟΝ του κλάδου, ακούραστα, μεθοδικά και προπαντός ΥΠΕΥΘΥΝΑ, γιατί    η γνώση είναι δύναμη και όλοι εσείς μπορείτε (αν σας την παρέχουν) να κρίνεται, ποιος απλά κινδυνολογεί και ποιος προσπαθεί να γνωρίζει για να προλάβει έγκαιρα μελλοντικά προβλήματα.

            Και δηλώνουμε (όπως κάνουμε σε κάθε ευκαιρία) ότι έχουμε σαν στόχο της κάθε ενέργειας ΜΟΝΟΝ το όφελος του κλάδου, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χαρτοπόλεμο, υλοποιώντας την δέσμευσή μας ότι θα είμαστε ανυποχώρητοι στο θέμα της ΕΓΚΑΙΡΗΣ και ΕΓΚΥΡΗΣ ενημέρωσης των συναδέλφων σε ότι μας αφορά, ενώ ταυτόχρονα μεριμνούμε για την καταγραφή και επακριβή, νομοθετική οριοθέτηση των ευθυνών μας σε συνδυασμό με τα άρθρα 17 και 18  του Π.Δ.340/1998 και είμαστε πάντα σε επιφυλακή για την εισαγωγή νομοσχεδίων που μας αφορούν, βασιζόμενοι στην Ομάδα Εργασίας της Ομοσπονδίας μας.

 

  Με εκτίμηση

   Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

             

  Πανίδης  Αβραάμ                                                      Πατέλης Γ. Νικόλαος

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης