Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Β.Ε.Α. - Υποχρέωση κωδικοποίησης καταστατικών Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης ΟΕ,ΕΕ, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Κωδικοποίηση του Καταστατικού, προκειμένου να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ (ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012, άρθρο 4 παρ. 1, ΦΕΚ 1420/12τ.Β’).

Το ίδιο ισχύει και για τις ΙΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2α Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/14, τ. Α’).

Υπενθυμίζεται ότι για τις ΕΠΕ και ΑΕ η ανωτέρω υποχρέωση κωδικοποίησης προβλεπόταν ανέκαθεν από τις διατάξεις των Νόμων 3190/1955 και 2190/1920.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων για την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, προκειμένου να γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης