Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια Διαβούλευση των σχεδίων διακηρύξεων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)

21 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Δημόσια Διαβούλευση των σχεδίων διακηρύξεων των έργων «Μελέτη Aναδιοργάνωσης, Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Υποστηρικτικών Ενεργειών Εφαρμογής στη Γ.Γ.Π.Σ» και «Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)»
Δημόσια Διαβούλευση των σχεδίων διακηρύξεων των έργων «Μελέτη Aναδιοργάνωσης, Ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Υποστηρικτικών Ενεργειών Εφαρμογής στη Γ.Γ.Π.Σ» και «Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)»

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών (Υπ.Ο.Ο), ολοκλήρωσε και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια της
Διακήρυξης για τα έργα:

1. «Μελέτη Αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Υποστηρικτικών Ενεργειών Εφαρμογής στη Γ.Γ.Π.Σ»
2. «Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eservices) » που συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του ΓΆ ΚΠΣ.
To δύο έργα αποτελούν συντονισμένες δράσεις της Γ.Γ.Π.Σ. με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, οργανωτικά και λειτουργικά, και την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, το 1ο έργο «Μελέτη Αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού Διαδικασιών και Υποστηρικτικών Ενεργειών Εφαρμογής στη Γ.Γ.Π.Σ» έχει σκοπό τον ανασχεδιασμό των διεργασιών για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. ώστε:
• Να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. στο νέο ψηφιακό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται λόγω των νέων δράσεων πληροφορικής που υλοποιούνται στη ΓΓΠΣ.
• Να υποστηριχθούν με επάρκεια οι «παραγόμενες» ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα αλλά και να διαμορφωθεί το περιβάλλον για την υλοποίηση νέων δράσεων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα ενισχύσουν το ρόλο της Γ.Γ.Π.Σ.
Επιπρόσθετα μέσω του έργου αυτό θα υλοποιηθούν βασικές ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τόσο των εργαζομένων του Υπ.Ο.Ο. και της Γ.Γ.Π.Σ, όσο και των πολιτών γενικότερα για το νέο μοντέλο λειτουργίας της Γ.Γ.Π.Σ. και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το 2ο έργο «Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eservices) » έχει στόχο το σχεδιασμό βασικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αφορούν στην:

• Πιστοποίηση χρηστών ηλεκτρονικών συναλλαγών
• Δημιουργία υποδομής με στόχο τη μείωση των βεβαιώσεων που απαιτούνται από πολίτες σχετικά με τον «Έλεγχο οφειλών προς το Κράτος»
• Διευκόλυνση του εμπορίου με τη δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων και ένταξη αυτών στις διαδικασίες του ΥΠ.Ο.Ο.
Τα τεύχη των σχεδίων διακήρυξης είναι ήδη διαθέσιμα για Δημόσια Διαβούλευση στον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr ->

Δημόσιες Διαβουλεύσεις.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης