Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης

21 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά

Στις 18.3.2004 η διοίκηση του Υ.Ο. με υπ. αριθμ.1010627/215/Α0012 έγγραφο, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά τον τρόπο προσδιορισμού της καθαρής θέσης κατά την μεταβίβαση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Συγκεκριμένα διευκρινίστηκε ο τρόπος υπολογισμού των υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν απογραφή και τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. .

Στις 27.9.2006 η διοίκηση με το υπ.αριθμ. 1064697/1507/Α0012 νέο έγγραφο της, προσδιόρισε τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων με διαφορετικό τρόπο .

Μάλιστα στο νέο αυτό έγγραφο γίνεται μνεία και στο υπ. αριθμ. 1074611/1601/Α0012/22.1.2004 έγγραφο .

Η Διοίκηση λοιπόν του Υ.Ο. με τα δύο τελευταία αυτά έγγραφα ξεκαθάρισε τον τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης .

Ουσιαστικά το πρώτο έγγραφο έπαψε να ισχύει και ο ορθός τρόπος υπολογισμού που πρέπει να ακολουθείται είναι αυτός των δυο τελευταίων εγγράφων .(1064697/27.09.06) και (1074611/24.01.04)Αρ.Πρ. 1064697/1507/Α0012/27.9.2006  Προσδιορισμός των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης

Αρ.Πρ.1074611/1601/Α0012/24.1.2004  Προσδιορισμός των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης

Αρ. Πρ. 1010627/18.03.04  Προσδιορισμός Καθαρής θέσης κατά την μεταβίβαση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης