Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ομιλία του Υπουργού για τον Εκσυγχρονισμό της Εργατικής Νομοθεσίας

20 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Κυρίες και κύριοι, Ο διάλογος που διεξάγεται σήμερα έχει ουσιαστική σημασία. Η συζήτηση για το πώς μπορεί η εργατική νομοθεσία να εκσυγχρονισθεί ώστε να παρέχει όχι μόνο περισσότερη προστασία στους εργαζομένους, αλλά και ικανοποιητικό βαθμό προσαρμογής στις επιταγές των καιρών
Ομιλία του Υπουργού για τον Εκσυγχρονισμό της Εργατικής Νομοθεσίας

Κυρίες και κύριοι,
Ο διάλογος που διεξάγεται σήμερα έχει ουσιαστική σημασία. Η συζήτηση για το πώς μπορεί η εργατική νομοθεσία να εκσυγχρονισθεί ώστε να παρέχει όχι μόνο περισσότερη προστασία στους εργαζομένους, αλλά και ικανοποιητικό βαθμό προσαρμογής στις επιταγές των καιρών, βρίσκεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Είναι γεγονός ότι για να διατηρήσουμε μια σταθερή πορεία βελτίωσης του βιοτικού μας επιπέδου, στο σημερινό πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης, πρέπει η Ελλάδα όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να επιδείξουν αυξημένη ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Η παγκοσμιοποίηση, οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, οι δημογραφικές εξελίξεις, ο διεθνής ανταγωνισμός, αποτελούν τις επιμέρους συνιστώσες μιας μεγάλης πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που με σαφή στόχευση οδηγούν σε μια οικονομία αυξημένων δυνατοτήτων και σε μια δίκαιη κοινωνία, όπου όλοι μετέχουν ισότιμα στα οφέλη της ανάπτυξης.

Έχουμε όλοι υποχρέωση να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις εκείνες, που υπονομεύουν τις προοπτικές της οικονομίας και της κοινωνίας. Να κάνουμε υπερβάσεις, ώστε να επιτύχουμε μια αποτελεσματική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία. Μια οικονομία με δυναμισμό, η οποία:

Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας,
Ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών για καλύτερες συνθήκες απασχόλησης,
Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις κοινωνικές αδικίες.

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα η κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν σταθερή και μετρήσιμη βελτίωση. Με την πολιτική των μεταρρυθμίσεων αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα προβλήματα που παραλάβαμε. Υλοποιούμε με σταθερό βήμα τους στόχους μας για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή.


Εξυγιαίνουμε τα δημόσια οικονομικά. Μειώσαμε το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Από 7,8% του ΑΕΠ το 2004 στο 2,6% του ΑΕΠ το 2006. Για πρώτη φορά από το 2000 το δημοσιονομικό έλλειμμα βρίσκεται κάτω από το όριο του 3%. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 108,5% το 2004 σε 100,1% του ΑΕΠ φέτος. Αυτό σημαίνει ότι απελευθερώνονται σταδιακά πόροι για περισσότερες αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες.

Βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Με συγκεκριμένες δράσεις καλύπτουμε σταδιακά το χαμένο έδαφος της ανταγωνιστικότητας. Αυτό αποδεικνύει η πορεία των εξαγωγών. Οι εξαγωγές από 10,6% του ΑΕΠ το 2000 είχαν μειωθεί στο 7,4% το 2004. Από το 2005 ανακάμπτουν. Έφτασαν το 2005 στο 8% του ΑΕΠ και το 2006 στο 8,8% του ΑΕΠ. Για εφέτος στόχος μας είναι να ανέβουν στο 9,8% του ΑΕΠ.

Ενισχύουμε τον δυναμισμό της οικονομίας και την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν προέρχεται πλέον από τα δημόσια ελλείμματα, αλλά από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Με την πολιτική μας αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά τον κίνδυνο για οικονομική επιβράδυνση και αύξηση της ανεργίας που αντιμετώπιζε η χώρα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ανάπτυξη έφτασε το 3,7% το 2005 και το 4,3% το 2006.

Αυξάνεται η απασχόληση - μειώνεται η ανεργία. Η αύξηση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας απετέλεσαν πρωταρχικό μας μέλημα. Το 2006, η ανεργία έπεσε για πρώτη φορά από το 1998 κάτω από το κρίσιμο όριο του 9%.

Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Προέρχονται από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που ενδυναμώνουν την επιχειρηματικότητα, τονώνουν τις επενδύσεις, ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονομίας, ισχυροποιούν την κοινωνική συνοχή. Δεν είμαστε όμως στο τέλος του δρόμου. Έχουμε μπροστά μας πολλά ακόμη να κάνουμε. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν μέσα σε 25 χρόνια, δεν ξεπερνιούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ενώ, και οι προκλήσεις που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση επιβάλλουν όχι μόνο να τρέξουμε γρήγορα, αλλά και να τρέξουμε έξυπνα.

Στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε επιζητούμε πάντοτε την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Μέσα από, εξαντλητικό πολλές φορές, διάλογο επιδιώκουμε να εξασφαλίζουμε τη συνεργασία και τη συναίνεση όχι μόνο όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και όλων των κοινωνικών εταίρων. Σε μια φάση όπου οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας, η επίδειξη ωριμότητας και νηφαλιότητας από όλους είναι επιβεβλημένη. Διότι μόνον τότε τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων θα είναι τα μέγιστα δυνατά και αντανακλούν σε όλους.

Κυρίες και κύριοι,

Η αγορά εργασίας, τόσο η δική μας όσο και της Ευρώπης, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και στον ανταγωνισμό που προκαλεί η ένταξη νέων μεγάλων χωρών στο παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία. Ειδικά, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη βρίσκονται εκτεθειμένοι σε έναν ισχυρό ανταγωνισμό από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Καθήκον μας είναι να παρέχουμε ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας σε όλους όσοι βιώνουν την πίεση που προκαλείται, χωρίς από την άλλη να διακυβεύουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα. Διότι τότε οι παρενέργειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα αρνητικές.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να επιδιώκουμε την ανταγωνιστικότητα που βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και όχι την ανταγωνιστικότητα που το υποβαθμίζει. Ως Ευρώπη πρέπει να θέσουμε σαφείς κανόνες για το ποιες πρακτικές θα γίνονται αποδεκτές. Καταρχάς, πρέπει να καταστήσουμε σαφές, ως Κυβερνήσεις και ως καταναλωτές, ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε να κατακλύζουν τις αγορές μας προϊόντα που εμπεριέχουν παιδική εργασία, περιβαλλοντική αδιαφορία, καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά δεύτερον, με ενεργητικές πολιτικές, όπως είναι η δια βίου μάθηση και η αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης, πρέπει να επιδιώκουμε την ενσωμάτωση περισσότερης γνώσης, ποιότητας και εξειδίκευσης στα προϊόντα μας. Πρέπει να επιδιώκουμε τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αναβάθμιση των υποδομών μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διάλογος για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας πρέπει να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτήν της διατήρησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της κοινωνικής συνοχής μέσα από πολιτικές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα της εργασίας και την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας. Αυτό σημαίνει επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και κίνητρα για τη δημιουργία υψηλότερης ποιότητας θέσεων εργασίας. Επενδύσεις στην Έρευνα και την Ανάπτυξη. Νέες ευκαιρίες για τους ανέργους.


Κυρίες και κύριοι,

Η Πράσινη Βίβλος εντοπίζει ορισμένα θέματα προς συζήτηση. Ο εντοπισμός αυτών των ζητημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για να προωθήσουμε ένα περιβάλλον εργασιακής ασφάλειας, αλλά και της απαραίτητης ευελιξίας. Και σημαίνει ότι όλοι με νηφαλιότητα πρέπει να αξιολογήσουμε τις παραμέτρους που τίθενται.

Απέναντι σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να αντιπαρατάξουμε μια νέα αντίληψη, η οποία θα διαμορφωθεί μέσα από τον διάλογο και την αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων.

Σας ευχαριστώ πολύ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης