Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε Κω, Χανιά, Ρέθυμνο και Μυτιλήνη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό 5ωρο εργασιακό σεμινάριο την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2015 (4:30-9:30μμ) στο Ε.Β.Ε.Δ. της Κω με τίτλο: 
Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις με βάση  τους  Ν.4310 , 4303 ,  4254 , 4225/2014  , τις   Υ.Α .29502/85/1.9.2014 και  49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23.12.2014)

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Ραπανάκης Πέτρος, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

Αναλυτικά θα αναφερθεί σε:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11  «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας »
Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας  του  εντύπου Ε11  στις περιπτώσεις  εργαζομένων που:
δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται
απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
συνάπτουν  διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου
η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική  κατά τη διάρκεια του έτους
απασχολούνται ως εποχιακοί στα ξενοδοχεία                                                                                                                                                               
ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4, του Ν.4303/2014 όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο  της απόφασης   ΣτΕ 2307/2014
Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία , τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται  μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ
Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια
Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων  με βάση την απόφαση  ΣτΕ 2307/2014
Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
Πενθήμερη και εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
Οι ρυθμίσεις  της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014
Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επάνοδος , με τις νέες ρυθμίσεις ,στο  καθεστώς  υποβολής του τροποποιητικού ωραρίου ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου  με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258)
Το  πλαίσιο τήρησης του Ειδικού  Βιβλίου υπερωριών όπως προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις  του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014  και του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013
Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ  

Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ.  29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) και την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
Ενοποίηση Ε3 και Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης
Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής  ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Η απασχόληση τις Κυριακές και αργίες
Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25 του N.4208/18.11.2013  και  108  του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α).
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας και επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη και τα σύννομα όρια άσκησής του
Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε  ο Ν.4254/2014
H κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ με το Ν. 4255/2014
Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α.   27397/122/19.8.2013,   Υ.Α. 8422/20/2014  και Υ.Α. 18724/52/4.6.2014) . Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων
Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί  μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ και  την ΕΥΠΕΑ ( άρθρο 20 Ν. 4255/2014 )
Κυρώσεις ΙΚΑ και Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί  μη τήρησης του Ε4  από τον υπόχρεο εργοδότη.
[ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 ]
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη και Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν  εκπληρώσει τις  ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα (Γ. Σεφέρη 80-Ρόδος)  ή στο [email protected] ή στο φαξ 2241060197
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660
Έντυπο αίτησης διατίθεται στο www.ptdoee.gr ή στα γραφεία του Περιφερειακού ή πατώντας εδώ.

_______________________________________________

Το 15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, ως ανταποδοτικό όφελος των ετήσιων εισφορών των μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε., επιμορφωτικό σεμινάριο με θέματα:

Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014
Αλλαγές ΚΦΑΣ
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Εισηγητής του σεμιναρίου ο Ορκωτός και Διδάσκων στο ΙΕΣΟΕΛ κ. Ευθύμης Αναγνώστου

ΡΕΘΥΜΝΟ : 
Παρασκευή 13/02/2015 - Ξενοδοχείο PORTO RETHYMNO,ΩΡΑ 17.30 -22.00

ΧΑΝΙΑ : 
Σαββάτο 14/02/2015 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΩΡΑ  09.00 - 14.00

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θέματα Αρχείων Λογαριασμών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) Ν. 4308/2014 (Πρώην ΚΦΑΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)
Πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ
Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων – ορισμοί
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ σύμφωνα με τα ΕΛΠ (ΒΙΒΛΙΑ κατά ΚΦΑΣ)
Παραστατικά πωλήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ (στοιχεία κατά ΚΦΑΣ)
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι ( Λογιστές Φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ) όπως δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης στα  τηλ. 2821094505 και 2821095001, μέχρι την Πέμπτη 12/02/2015, αφού προηγουμένως έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες εισφορές τους.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν σε ανέργους , ανεξαρτήτως οφειλής.

_________________________________________

Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Μυτιλήνη επιμορφωτικό σεμινάριο σεμινάριο πέντε (5) ωρών με θέμα:

Επιλογή Πρακτικών θεμάτων Φορολογίας Εισοδήματος από το νέο φορολογικό τοπίο με τον ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, όπως ισχύει από 1-1-2014  με χρηστικούς πίνακες.
Τα Ε.Λ.Π. με τον ΚΦΑΣ από την πρακτική ματιά που ενδιαφέρει τον  Λογιστή – Φοροτεχνικό.
Το  φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίμων με το  σύστημα εισροών –εκροών.        
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Π. Κουντουριώτη 71, την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2015 με ώρα έναρξης 08.30 και θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες, με εισηγητή τον κο Χριστόπουλο Γεώργιο- Λογιστή Φοροτεχνικό - Εισηγητή Φορολογικών Σεμιναρίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το σεμινάριο διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον αιτηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-37367 καθημερινά από τις  9.00 έως τις 14.00.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης