Ο απολογισμός για το 2014 των ελέγχων στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε.

Οικονομικές Ειδήσεις

27 Ιανουάριος 2015
Στοιχεία καταπολέμησης της διαφθοράς και απολογισμός έργου της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014 Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014:
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΤΑ 184%

Από την έκθεση απολογισμού έτους 2014 του έργου και των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου στις 20/01/2015, προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έχει ως αποστολή τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα καθώς και τη διασφάλιση της νόμιμης συμπεριφοράς των υπαλλήλων των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ. 

Οι εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί και περαιωθεί, από τα 2 τμήματα της Δ/νσης Αθηνών (ΔΕΣΥΠ) και της Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης (ΥΠΟΔΕΣΥΠ), εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:


 
Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, προκύπτει αυξημένος αριθμός περαιωμένων υποθέσεων, το οποίο  οφείλεται στο γεγονός ότι εντός του έτους 2014 παρελήφθη σημαντικός αριθμός ανεκτέλεστων εντολών από τα προηγούμενα έτη.

Για το έτος 2014 εκδόθηκαν 123 εντολές ελέγχου. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η αιτία για την οποία εκδόθηκε η εντολή ελέγχου του υπαλλήλου: Οι 213 εκδοθείσες εντολές του έτους 2014 αναλύονται ως προς το είδος της ελεγκτικής ενέργειας στο ακόλουθο γράφημα:


 Ο στόχος ελέγχου παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
 


Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι περαιωμένοι έλεγχοι για παραβατική συμπεριφορά υπαλλήλων, ξεπέρασαν το στόχο κατά 184%.

Τα πορίσματα των ελέγχων παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων διαβιβάστηκαν για περαιτέρω ενέργειες ως ακολούθως:
• 18 Πορισματικές εκθέσεις διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα λόγω Εισαγγελικών Παραγγελιών
• 7 περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν Ποινικά Αδικήματα διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα
• 11 περιπτώσεις ΕΔΕ που αφορούν 12 υπαλλήλους που διαπιστώθηκαν Πειθαρχικά Παραπτώματα, διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις περαιτέρω ενέργειες (πειθαρχικό συμβούλιο και επιβολή ποινών). 

Σημειώνεται ότι από την επεξεργασία των πορισμάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι 17 υπάλληλοι που είχαν εμβάσματα στο εξωτερικό παραπέμφθηκαν για έλεγχο «πόθεν έσχες», εκ των οποίων:
• 15 εφοριακοί 
• 1 της κτηματικής υπηρεσίας 
• 1 της χημικής υπηρεσίας 
για τους οποίους εκδόθηκαν εντολές ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.

Επίσης η κατανομή των 167 υπάλληλων που διέπραξαν τα πειθαρχικά παραπτώματα, εμφανίζεται ακολούθως:
-148 υπάλληλοι της ΓΓΔΕ ανά κλάδο υπαλλήλων:
-126 εφοριακοί 
-19 τελωνειακοί 
-1 χημικός
-2 οικονομικοί επιθεωρητές 
-19 υπάλληλοι εποπτευομένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Με αφορμή την έκθεση ετήσιου απολογισμού για το 2014, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επισήμανε ότι: « η ένταξη της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμής θα διευκολύνει το έργο των Οικονομικών Επιθεωρητών και θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η παρακαταθήκη του 2014 δημιουργεί την πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότητα της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων διαρκώς θα βελτιώνεται και θα καταξιώνεται ως ένας ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης υπηρεσιακής συνέπειας, εφαρμογής νόμων, εξυπηρέτησης του πολίτη και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης σχέσεων κράτους-πολίτη».