Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος για την παράταση απόσυρσης οχημάτων

Εγκύκλιος για την παράταση απόσυρσης οχημάτων

Εγκύκλιος για την παράταση απόσυρσης οχημάτων

19 Ιανουάριος 2015

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1018/2015, με την οποία κοινοποιείται το άρθρο 85 του ν. 4316/2014, παρατείνεται μέχρι 31/12/2015 η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011, περί του δικαιώματος παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται και περί απόσυρσης για καταστροφή Ε.Ι.Χ και φορτηγών Ι.Χ αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας έχουν εκδοθεί στη χώρα μας έως 31/12/2001 και έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών, αντίστοιχα.

Με τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις ορίζεται επίσης ότι, τα εν λόγω αυτοκίνητα πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι και την 20-12-2015.


Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης