Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΠΑ σε πιλοτές και πισίνες νέων κατοικιών

16 Μάρτιου 2007 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
 • Πάρκινγκ σε πυλωτή, αποκλειστική χρήση της ταράτσας, του κήπου ή της πισίνας αλλά και κάθε κοινόκτητος χώρος που πωλείται με την κατοικία υπάγεται πλέον σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Αυτό ορίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και...
Πάρκινγκ σε πυλωτή, αποκλειστική χρήση της ταράτσας, του κήπου ή της πισίνας αλλά και κάθε κοινόκτητος χώρος που πωλείται με την κατοικία υπάγεται πλέον σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Αυτό ορίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις αλλαγές και τις διορθώσεις που έγιναν με το τελευταίο φορολογικό νόμο στο καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

# Επιβάλλεται ΦΠΑ με συντελεστή 19% στην αποκλειστική χρήση ανοιχτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή, στην αποκλειστική χρήση πισίνας, ταράτσας, κήπου και κάθε κοινόκτητου χώρου υπέρ ακινήτου, εφόσον το ακίνητο υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ. Το μέτρο αυτό ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 22 Δεκεμβρίου 2006 και σε περιπτώσεις που για το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατεβλήθη φόρος μεταβίβασης, η εφορία δεν αναζητήσει το ΦΠΑ. Σε πλειστηριασμό ακινήτων ο φόρος καταβάλλεται πριν από τη σύνταξη περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης.
 •  Στην αυτοπαράδοση δεν υπάρχει παράδοση έναντι τιμήματος, αλλά θεωρείται ότι γίνεται παράδοση ακινήτου μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, ώστε να καταβληθεί ο αναλογών φόρος.
 •  Κατά την επιβολή του ΦΠΑ και σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας και κυριότητας, η αξία της πρώτης προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας.
 •  Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου, εφόσον συνίσταται υπέρ ακινήτου που παραδίδεται σε δικαιούχο απαλλαγής πρώτης κατοικίας.
 •  Μέχρι 30 Μαϊου 2007 πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εφορία το είδος του ακινήτου (πάγιο στοιχείο επιχείρησης ή απαλλοτρίωση) σε πράξεις αυτοπαράδοσης. Η γνωστοποίηση γίνεται κανονικά με την ειδική δήλωση ΦΠΑ κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του φόρου, ο οποίος πληρώνεται με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Η υποβολή ειδικής δήλωσης είναι απαραίτητη ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίηση του ακινήτου και η υπαγωγή στο σωστό φόρο, δηλαδή σε τυχόν φόρο μεταβίβασης κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.
 •  Η ειδική δήλωση ΦΠΑ δεν αφορά περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, κατά τις οποίες εισπράττεται αποζημίωση, που δεν εμπίπτει σε ΦΠΑ.
 •  Η ειδική δήλωση ΦΠΑ και τα διπλότυπα πληρωμής του φόρου αποτελούν απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν στον συμβολαιογράφο για τη σύνταξη του συμβολαίου.
 •  Η ειδική δήλωση ΦΠΑ ανακαλείται σε ματαίωση σύνταξης συμβολαίου κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου και σχετικής βεβαίωσης του συμβολαιογράφου.
 •  Παρέχεται και δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής ειδικής δήλωσης ΦΠΑ, λόγω λανθασμένων στοιχείων στην αρχική και με σκοπό νέα εκκαθάριση και τυχόν αφαίρεση ΦΠΑ.
 •  Το ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους υποβάλλεται υποχρεωτικά μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και πριν την πρώτη παράδοση ιδιοκτησίας.
 •  Σε τροποποίηση της σύστασης ιδιοκτησίας και διαφοροποίησης των χιλιοστών αδιάθετων ιδιοκτησιών υποβάλλεται τροποποιητικό ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους, χωρίς όμως να επιτρέπεται αλλαγή του συνολικού κόστους της οικοδομής.
 •  Αν η κατασκευαστική διαπιστώσει κατά τη σύνταξη και υποβολή του ειδικού εντύπου ότι το απολογιστικό κόστος είναι μεγαλύτερο από τη φορολογηθείσα αξία βάση ειδικής δήλωσης μπορεί να αποδώσει τη διαφορά ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση, ώστε να αποφευχθεί ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας. Και σε εκπρόθεσμη υποβολή της (μετά το ειδικό έντυπο απολογιστικού κόστους) επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος.
Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης