Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο και Καρδίτσα για τα Ε.Λ.Π.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Περιφερειακό τμήμα Θεσσαλίας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες με θέμα:

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ »

ΛΑΡΙΣΑ Πέμπτη  05 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 17.30΄μ.μ.  (Ξενοδοχείο IMPERIAL PALACE, Φαρσάλων 182)
ΤΡΙΚΑΛΑ Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 10.00΄π.μ. (Ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, Νεάρχου και Κλειδωνοπούλου, Τρίκαλα)
ΒΟΛΟΣ Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 17.30΄μ.μ. (Ξενοδοχείο VOLOS PALACE HOTEL, Ξενοφώντος και Θρακών 383, Βόλος)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 10.00΄π.μ. (Ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, Αθ. Μπλατσούκα και Β. Τζέλλα, Καρδίτσα)

Εισηγητής: Νικόλαος Κατσίδης (Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής)

Το σεμινάριο διατίθεται Δωρεάν στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και στους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς και οι οποίοι θα πρέπει μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου 2015 να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του ΟΕΕ (Παπαναστασίου 21, 2ος όροφος) αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής να σταλούν με e-mail. [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2410 531422 ή στο e-mail [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης