Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσδιορισμός Απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την μεταβίβαση Επιχειρήσεων που τηρούν Α και Β κατηγορίας βιβλία σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1053/2003

16 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σημαντικό έγγραφο που διευκρινίζει τον τρόπο υπολογισμού των Υποχρεώσεων και των Απαιτήσεων , για τον προσδιορισμό της μεταβίβασης Επιχειρήσεων που τηρούν Α και Β κατηγορίας βιβλία σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1053/2003.
Σημαντικό έγγραφο που διευκρινίζει τον τρόπο υπολογισμού των Υποχρεώσεων και των Απαιτήσεων , για τον προσδιορισμό της μεταβίβασης Επιχειρήσεων που τηρούν Α και Β κατηγορίας βιβλία σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1053/2003.
Στο ακόλουθο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

Α) για τα πάγια , Λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των παγίων που υπάρχοιυν την τελευταία χρήση πρίν από την μεταβίβαση.

Β) Ως αποθέματα , 10% ποσοστό των αγορών εμπορευσίμων αγαθών της χρήσης πρίν από την μεταβίβαση ή η απογραφή λήξης αυτής.

Γ) Ως υποχρεώσεις , 10% του συνόλου των αγορών (εμπορευσίμων και παγίων ) της χρήσης πρίν από την μεταβίβαση ή η απογραφή λήξης αυτής.


Αρ. Πρ. 1010627/18.03.04 - Προσδιορισμός Καθαρής θέσης κατά την μεταβίβαση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης