Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε Ηράκλειο και Αγ. Νικόλαο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των  Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει φορολογικά σεμινάρια στο Ηράκλειο και  στον Άγιο Νικόλαο, διάρκειας 5 ωρών, με θέμα :

«Οι τελευταίες σημαντικές αλλαγές του Ν.4172/13 και Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα »

Τo σεμινάριο θα διεξαχθεί:

- στο Ηράκλειο σε δύο τμήματα  την Παρασκευή 30/1  και ώρες 16:00 – 21:00 και το Σάββατο 31/1 και ώρες  09:00 – 14:00  στη συνεδριακή  αίθουσα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και
- στον Άγιο Νικόλαο την Κυριακή 1/2  και ώρες 09:00 – 14:00   στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Εισηγητής των σεμιναρίων θα είναι ο κ. Αναγνώστου Ευθύμιος, Ορκωτός Ελεγκτής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2014. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού, έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Παρασκευή 23/1, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονται σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της παραπάνω ημερομηνίας, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπόψη.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης αλλά και πατώντας εδώ για το Ηράκλειο και από εδώ για το σεμινάριο του Αγίου Νικολάου. Οι Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα  τις ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση [email protected]  και με fax στο 2810224595 μέχρι την Παρασκευή 23/1 στις οποίες θα πρέπει να αναφέρεται και το τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε για το σεμινάριο του Ηρακλείου .

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στο τηλέφωνο 2810223997.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης