Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο «Πρακτικός Οδηγός» του Δ.Σ.Α. προς τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Σ.Α.

Ο «ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ», για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, που θα έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Ο "Πρακτικός Οδηγός", ο οποίος εκδίδεται συνεχώς, από το έτος 1996 έχει προσαρμοσθεί στην ισχύουσα νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών.

Η ταξινόμηση της ύλης του παραμένει κατά χρονικά στάδια. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου προτάσσεται πίνακας κατάταξης εργασιών, ενώ, στο τέλος, ο οδηγός ολοκληρώνεται με παράρτημα υποδειγμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. Στη διασφάλιση της ορθής τήρησης  της σχετικής  διαδικασίας  και  την  ανόθευτη,  έμπρακτη  έκφραση  της  λαϊκής βούλησης  συμβάλλει  καθοριστικά  η  ανάθεση  του   λειτουργήματος   του δικαστικού   αντιπροσώπου   στους   δικηγόρους.    Άλλωστε,   το   ίδιο   το λειτούργημά μας είναι άμεσα συνυφασμένο με το  κράτος δικαίου και τη δημοκρατία σε μια κοινωνία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι αρωγός  στο δύσκολο και υπεύθυνο αυτό έργο των μελών του. Εν προκειμένω, για  την ενημέρωση των συναδέλφων, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις προσεχείς  Βουλευτικές Εκλογές: α) οργάνωσε ειδικά σεμινάρια, β) εξέδωσε τον «Πρακτικό Οδηγό», γ) οργάνωσε και θα λειτουργήσει κατά την 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων.

Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι εξεδήλωσαν την προθυμία να ασκήσουν το λειτούργημα του δικαστικού Αντιπροσώπου στις εκλογές αυτές, που απαιτεί  σωματική  και  πνευματική  καταπόνηση.  Είμαι  βέβαιος  ότι  θα επιδείξουν τη συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης που αρμόζει στην παράδοση
του δικηγορικού σώματος.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους-Συμβούλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ως μέλη της Επιτροπής Εκλογών αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο στις διαδικασίες του διορισμού των δικηγόρων (και των ασκούμενων δικηγόρων) ως Δικαστικών Αντιπροσώπων, τους συναδέλφους που θα απασχοληθούν στο Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων των Δικαστικών Αντιπροσώπων και, τέλος, το συνάδελφο Σπύρο Λάλα, που για μια ακόμα φορά, ανέλαβε ανιδιοτελώς το βάρος της διενέργειας των σεμιναρίων και της επιμέλειας σύνταξης του Πρακτικού Οδηγού.
           
Αθήνα, Ιανουάριος 2015
 
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΥΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης