Στην δημοσιότητα Οι ερμηνευτικές - Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, του 3522/2006

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Μάρτιος 2007
Το υπουργείο οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ 1052/2007 – ΠΟΛ 1049/2007 του Νόμου 3522/2006 και συγκεκριμένα των άρθρων 1 έως 15 Με τις αποφάσεις αυτές διευκρινίζονται θέματα: Taxheaven.gr

Το υπουργείο οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα τις ερμηνευτικές εγκυκλίους
ΠΟΛ 1052/2007 – ΠΟΛ 1049/2007 του Νόμου 3522/2006 και συγκεκριμένα των άρθρων 1 εώς 15
Με την πολ 1052/2007 διευκρινίζονται θέματα αποφάσεις αυτές διευκρινίζονται θέματα:

Με την πολ 1049/2007 διευκρινίζονται θέματα και δίνονται οδηγίες  για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.