Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στην δημοσιότητα Οι ερμηνευτικές - Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, του 3522/2006

16 Μάρτιου 2007 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
 • Το υπουργείο οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ 1052/2007 &#8211; ΠΟΛ 1049/2007 του Νόμου <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/138' rel='tag laws'>3522/2006</a> και συγκεκριμένα των άρθρων 1 έως 15 Με τις αποφάσεις αυτές διευκρινίζονται θέματα:
Το υπουργείο οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα τις ερμηνευτικές εγκυκλίους
ΠΟΛ 1052/2007 – ΠΟΛ 1049/2007 του Νόμου 3522/2006 και συγκεκριμένα των άρθρων 1 εώς 15
Με την πολ 1052/2007 διευκρινίζονται θέματα αποφάσεις αυτές διευκρινίζονται θέματα:

 • Εκπτώσεων δαπανών από το εισόδημα
 • Φορολογίας ακινήτων
 • Φορολογίας επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
 • Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισμένων εισοδημάτων
 • Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και ομολόγων
 • Φορολογίας εσόδων από συναλλαγές επί παραγώγων Χρηματιστηρίου
 • Δαπάνες επιχειρήσεων
 • Μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
 • Μεταβίβασης μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
 • Φορολογίας τεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών
 • Διατάξεις φορολογικής διαδικασίας
 • Καταβολής φόρου πλοίων
 • Φορολογίας αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Με την πολ 1049/2007 διευκρινίζονται θέματα και δίνονται οδηγίες  για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.


 • ΠΟΛ. 1052/15.03.07
  Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3522/2006 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

 • ΠΟΛ. 1049/15.03.07
  Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης