Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έλεγχοι για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών κατά τον μήν

14 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο 1.458 ελέγχους σε επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν 10.668 παραβάσεις

Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο 1.458 ελέγχους σε επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν 10.668 παραβάσεις σε 591 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 41%).

Καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 8.534.400 ευρώ για παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, καθώς και πρόστιμα ύψους 11.767.269 ευρώ για 1.241 παραβάσεις έκδοσης εικονικών τιμολογίων. Επίσης, διαπιστώθηκε μη απόδοση ΦΠΑ συνολικού ποσού 6.501.804 ευρώ, το οποίο και  καταλογίστηκε. Συνολικά, για όλες τις παραβάσεις καταλογίστηκαν ποσά ύψους 26.803.473 ευρώ.

Επίσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπ.Ε.Ε. πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο 390 ελέγχους (έναντι αρχικού στόχου για 288 ελέγχους – υπέρβαση στόχου κατά 35%) σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, μπαρ και εστιατόρια. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 162 επιχειρήσεις (ποσοστό παραβατικότητας 41%) και καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 1.032.560 ευρώ.

Τέλος, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθήνας της Υπ.Ε.Ε. πραγματοποίησε 65 ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν 698 παραβάσεις σε 26 επιχειρήσεις και καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 3.065.290 ευρώ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης