Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΙΔIKΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Για λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη λογιστηρίων, δικηγόρους, ελευθ.επαγγελματίες

 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
 • ΕΙΔIKΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Για λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη λογιστηρίων, δικηγόρους, ελευθ.επαγγελματίες

ΕΙΔIKΑ    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Για  λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη λογιστηρίων, δικηγόρους, ελευθ.επαγγελματίες

Με ΟΛΕΣ τις τροποποιήσεις του ν.3522/2006 και με τις τελικές ρυθμίσεις και ερμην. εγκυκλίους από το Υπ. Οικονομικών

Εισηγήτρια ΦΠΑ:  κα ¶ννα Ρουσάκη  (τμημ. Φ.Π.Α. Υπ. Οικονομικών)

1.   Φ. Π. Α.   Σ Τ Α   Α Κ Ι Ν Η Τ Α   Ο Π Ω Σ   Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Γ Ι Α   Τ Ο  2007 

 • Έννοια παράδοσης ακινήτων, νεόδμητων ακινήτων &  πρώτης εγκατάστασης σε αυτά

 • Προϋποθέσεις επιβολής Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Α. στις πωλήσεις ακινήτων - Υποχρεώσεις κατασκευαστών 

 • Ανέγερση ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής  - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

 • Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου ποσού Φ.Π.Α. εισροών (εφαρμογή της PRORATA) κλπ

 

Πέμπτη  22  Μαρτίου  2007 [ώρες 17.00 – 22.00]            ΞΕΝΟΔ. TITANIA (Πανεπιστημίου 52)

2.   Φ. Π. Α.  Ε Ν Δ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν – PRORATA

 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ( ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις) - Εισαγωγές /Εξαγωγές

 •  Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Απαλλαγές από Φ.Π.Α.- Ειδικό διπλότυπο απαλλαγής

 • Δικαίωμα έκπτωσης - PRORATA ( επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης )

 • Διακανονισμός παγίων στοιχείων - Επιστροφή Φ.Π.Α.  – Συμπλήρωση ειδικών εντύπων κλπ    

 

Τρίτη  27  Μαρτίου  2007 [ώρες 17.00 – 22.00]               ΞΕΝΟΔ. TITANIA (Πανεπιστημίου 52)

3.   Φ. Π. Α.   Σ Τ Η Ν   Π Α Ρ Ο Χ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

 • Παροχή Υπηρεσιών γενικά (μεταφορές, υπηρεσίες φασόν, διαμεσολαβήσεις κλπ.)

 •   Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας (πράξεις λήπτη,  υπηρεσίες συμβούλων, διαφημίσεων, μηχανικών, μελετών γενικά, ηλεκτρον. υπηρεσιών)

 •    Επιστροφή ΦΠΑ με βάση την 8η οδηγία - Ορισμός φορολογικών αντιπροσώπων κλπ

Τετάρτη  28  Μαρτίου  2007 [ώρες 17.00 – 22.00]           ΞΕΝΟΔ. TITANIA (Πανεπιστημίου 52)

Εισηγητής Κ.Β.Σ:  κ. Ευθύμιος Σαΐτης  (Δ/νση Κ.Β.Σ. Υπ. Οικονομικών)

4.   Ν Ε Ο Σ   Κ. Β. Σ.  2007   Ο Π Ω Σ    Ι Σ  Χ Υ Ε Ι   Μ Ε   Τ Ο  

Ν.3522/06 

 •  Αλλαγές σε Κ.Β.Σ., Ποινολόγιο (ν.2423/97) &φορολ. μηχανισμούς (ν.1809/88) με το νέο νόμο

 •  Τι ισχύει στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιών, στο βιβλίο αποθήκης, στο κύρος των βιβλίων;

 •  Βιβλία  υποκ/ματος, πρόσθετα βιβλία, έγγραφα μεταφοράς, υποβολή στοιχείων για διασταύρωση

 • Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης (& μηχανογραφικής) βιβλίων, απογραφή, αποτίμηση στοιχείων

 


Τρίτη  27  Μαρτίου  2007 [ώρες 17.00 – 22.00]                 ΞΕΝΟΔ. TITANIA (Πανεπιστημίου 52)

 


ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 130 ευρώ  
(περιλαμβάνεται καφές)

  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ειδικές σημειώσεις εισηγητών και η “Φορολογική Agenda 2007” (320 σελ)

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του ΛΑΕΚ (0,45) - πληροφ. στο http//laek.oaed.gr

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    ΚΑΙ    ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

(210) 98.17.047 98.48.594  e-mail:pfv@kratsis.grΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης