Ανασκόπηση νομοθεσίας 2014 | Taxheaven

Live Search Results

Ανασκόπηση νομοθεσίας 2014

2 Ιανουάριος 2015 -- Σχόλια

Αφήνουμε πίσω μία ακόμα δύσκολη χρονιά η οποία ήταν και αυτή, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, γεμάτη από πλήθος νέων νομοθετικών διατάξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Μέσα στο 2014 ψηφίστηκαν συνολικά 92 νόμοι από τους οποίους, οι 80 περιείχαν διατάξεις φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και αναπτυξιακών διατάξεων. Αναλυτικά οι 80 νόμοι που περιείχαν διατάξεις που άπτονται του επαγγέλματός μας ψηφίστηκαν ανά μήνα ως εξής:

ΠερίοδοςΠλήθος νόμων που ψηφίστηκαν
Ιανουάριος 7
Φεβρουάριος 8
Μάρτιος 5
Απρίλιος 7
Μάιος 5
Ιούνιος 4
Ιούλιος 6
Αύγουστος 9
Σεπτέμβριος 8
Οκτώβριος 9
Νοέμβριος 4
Δεκέμβριος 8

Οι περισσότεροι από τους ανωτέρω νόμους, τροποποίησαν διατάξεις υφιστάμενων και σημαντικών νομοθετημάτων.

Οι νόμοι που υπέστησαν τις περισσότερες και σημαντικότερες τροποποιήσεις ήταν αναλυτικά οι ακόλουθοι:

Τροποποιήσεις μέσα στο 2014 Συνολικές τροποποιήσεις
4223/2014 (ΕΝΦΙΑ) 18 18
4172/2013 (ΚΦΕ) 11 19
4174/2010 (ΚΦΔ) 8 11
2859/2000 (ΦΠΑ) 5 40
3427/2005 (Ε9) 9 18
2961/2000 (Φόρος Κληρονομιών Δωρεών ) 3 19
3691/2008 (Νομ.Εσόδων από εγληματικές δραστηρ. 3 16
2523/1997 (Ποινολόγιο) 6 35
3419/2005 (ΓΕΜΗ) 6 14
4093/2012 (2o Μνημόνιο) 19 41


Την ψήφιση των νόμων ακολούθησε η έκδοση πλήθος αποφάσεων και εγκυκλίων.

Αναλυτικά κατά το έτος το 2014 εκδόθηκαν 2119 εγκύκλιοι, οι οποίες αφορούσαν σε εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, και λοιπά θέματα που άπτονται του επαγγέλματός μας. Ανα μήνα οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν είναι:

Ιανουάριος 212
Φεβρουάριος 191
Μάρτιος 185
Απρίλιος 212
Μάιος 206
Ιούνιος 169
Ιούλιος 181
Αύγουστος 116
Σεπτέμβριος 184
Οκτώβριος 177
Νοέμβριος 133
Δεκέμβριος 153
Σύνολο2119


Το σύνολο των αποφάσεων αυτών αφορούσε στους εξής τομείς:


ΤομείςΕκδοθείσες αποφάσεις
Φορολογία Εισοδήματος 255
Φ.Π.Α. 59
Φορολογία Κεφαλαίου 64
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων 67
Τέλη και ειδικές Φορολογίες 36
Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ 27
Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά 336
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα 48
Εργατικά - Απασχόληση 235
Ανώνυμες εταιρίες - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε. 15
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι 150
Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο 11
Κτηματολόγιο 9
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2
Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων 9
Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων) 3
Σχέσεις κράτους - πολίτη 22
Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων) 2
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) 37
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 163
Λοιπά θέματα 569
Σύνολο 2119

Τις σημαντικότερες αποφάσεις μπορείτε να δείτε στην ανασκόπηση  των σημαντικότερων θεμάτων εδώ


Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα του κόμβου προκύπτει ότι, η χρονιά που μόλις μας αποχαιρέτησε ήταν πολύ παραγωγική από πλευράς νόμων, αποφάσεων κ.λπ., γεγονός που καταδεικνύει το τοπίο στο οποίο καλούμαστε να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Ο όγκος της νομοθεσίας αλλά κυρίως η συχνότητα των αλλαγών, συνθέτουν το σαθρό και ευμετάβλητο υπόβαθρο στο οποίο εργαζόμαστε.

   


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone