Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι.Χ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με την § 12 του άρθρου 30 του ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/149' rel='tag laws'>3220/2004</a>, που ισχύει για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2004 και μετά, εξαιρέθηκε από την αυτοτελή φορολογία της § 2 του άρθρου 5 του ν.δ. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/315' rel='tag laws'>1146/1972</a> η ωφέλεια που προκύπτει από την μεταβίβαση οχήματος που ανήκει...
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

Αθήνα, 10/2/2007

ΘΕΜΑ: «ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ι.Χ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Συναδέλφισα, συνάδελφε,

Με την § 12 του άρθρου 30 του ν. 3220/2004, που ισχύει για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2004 και μετά, εξαιρέθηκε από την αυτοτελή φορολογία της § 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972 η ωφέλεια που προκύπτει από την μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα (επιβατικά και φορτηγά) (σχετ. 1062401/1749/Α0012/28.7.2004 έγγραφο).
Η ωφέλεια αυτή θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. Η παραγραφος αυτή έχει εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 13 του ίδιου άρθρου αυτού του νόμου για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2004 και μετά.
Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η πραγματική υπεραξία που προκύπτει στα βιβλία τους κατά την μεταβίβαση οχήματος ως εμπορεύματος φορολογείται σύμφωνα με την περίπτωση ζΆ της § 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσής τους φορολογίας εισοδήματος. Ενόψει των ανωτέρω και κατΆ εξαίρεση της § 3 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 δεν υποβάλλεται η προαναφερόμενη δήλωση προκειμένου για μεταβίβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων πάγιων στοιχείων από επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αφού η ωφέλεια που προκύπτει από μεταβιβάσεις που πραγματοποιούν από 1.1.2004 και μετά εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε πράξη μεταβίβασης, θα πρέπει η πωλήτρια επιχείρηση μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά να προσκομίσει αντί για την προαναφερόμενη δήλωση φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης «Έναρξης» ή «Μεταβολής» εργασιών φυσικών ή νομικών προσώπων επιτηδευματιών, την οποία εκδίδει ο αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος της επιχείρησης προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. και στην οποία αναφέρεται η κατηγορία τήρησης βιβλίων ή η αλλαγή της κατηγορίας αυτής, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία η αλλαγή αυτή έλαβε χώρα. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις με μορφή Ε.Π.Ε ή Α.Ε. εκ του νόμου υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και συνεπώς όλες οι μεταβιβάσεις Ι.Χ. αυτοκινήτων αυτών των επιχειρήσεων θα γίνονται χωρίς την προσκόμιση δήλωσης υπεραξίας ή βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής. Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. του πωλητή διαπιστώσει καταστρατήγηση των προαναφερόμενων διατάξεων, υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο και να καταλογίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο (σχετ. 1064078/1796/Α0012/ΠΟΛ 1084/3.8.2004 διαταγή).
 

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
          
     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης