Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου για το 2007

8 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις επίσημες εορτές του έτους, φέτος η 25η συμπίπτει με ημέρα Κυριακή οπότε ισχύουν τα εξής: Κατ` αρχήν όταν η υποχρεωτική αργία συμπιπει με ημέρα Κυριακή δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη ημέρα,
Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις επίσημες εορτές του έτους, φέτος η 25η συμπίπτει με ημέρα Κυριακή οπότε ισχύουν τα εξής: Κατ` αρχήν όταν η υποχρεωτική αργία συμπιπει με ημέρα Κυριακή δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή ( άρθρο 7 του Ν.1400/83).

Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25η Μαρτίου υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, δηλαδή το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής.

Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25η Μαρτίου που συμπίπτει με την υποχρεωτική αργία οφείλουν α) σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίθιο και προσαύξηση 75%  που θα υπολογισθεί επί του νόμιμου ωρομίσθίου τους για   όσες ώρες απασχοληθούν, επιπλέον οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας και β) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλουν προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για τόσες ώρες, όσες απασχοληθούν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Ζήτημα καταβολής και του 1/25 του μηνιαίου μισθού γεννάται μόνο αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Τονίζουμε επίσης ότι η προσαύξηση 75% οφείλεται μόνο μία φορά και όχι δύο φορές (Κυριακή και υποχρεωτική αργία).

Πηγή ΓΕΣΕΕ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης