Δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ.

Οικονομικές Ειδήσεις

12 Δεκέμβριος 2014
Taxheaven.gr

Με την εγκύκλιο Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 ορίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου ελέγχου παρέχονται από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις ή προσκομίζονται από το φορολογούμενο υποστηρικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία ή υποβάλλονται έγγραφα, τα οποία παραλαμβάνει η φορολογική αρχή με απλή αίτηση του φορολογούμενου.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου