Αποτελέσματα live αναζήτησης

H ΠΕΦΕ σας ενημερώνει - Πότε δεν επιβάλλονται πρόστιμα στις φορολογικές δηλώσεις

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1238/31-10-1994 στο άρθρο 30 § 3, 4 και 5 αναγράφεται ότι: 3. Σχετικά με την επιβολή του ελάχιστου ποσού προστίμου των 60.000 δραχμών, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος λόγω μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προς τις αναφερόμενες διατάξεις του ν.δ.3323/1955, διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του κοινοποιούμενου νόμου, το ελάχιστο ποσό προστίμου επιβάλλεται και...
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.& ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛ.1238/31-10-1994
     
ΘΕΜΑ: «Πότε δεν επιβάλλονται πρόστιμα στις φορολογικές δηλώσεις».
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1238/31-10-1994 στο άρθρο 30 § 3, 4 και 5  αναγράφεται ότι:
3.    Σχετικά με την επιβολή του ελάχιστου ποσού προστίμου των 60.000 δραχμών, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος λόγω μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προς τις αναφερόμενες διατάξεις του ν.δ.3323/1955, διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του κοινοποιούμενου νόμου, το ελάχιστο ποσό  προστίμου επιβάλλεται και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος, εφόσον η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών από τους φορολογουμένους, είναι αναγκαία για τον ακριβή προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος είτε του ίδιου, είτε ενδεχομένως των συναλλαγέντων μετΆ αυτού τρίτων και διευκολύνει την ελεγκτική διαδικασία γενικώς.
    Συνεπώς, στις περιπτώσεις που με την παράλειψη δεν επηρεάζεται το φορολογητέο εισόδημα ή δεν παρεμποδίζεται η ελεγκτική διαδικασία, δεν επιβάλλεται το ελάχιστο ποσό προστίμου (π.χ. υποβολή συμπληρωματικής  δήλωσης  από μισθωτό, για τέκνο που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση, προκειμένου να πάρει πιστοποιητικό για αίτηση του τέκνου σε φοιτητική εστία ή υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης με εισόδημα απαλλασσόμενο από τον φόρο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο ή με χρηματικό ποσό που προέρχεται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου για κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης ή υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης με έξοδα ιατρικής περίθαλψης κτλ).
4.    Με τη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.δ.3323/1955, ορίζεται ότι τα πρόστιμα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 73 επιβάλλονται με το οικείο φύλλο ελέγχου ή με ιδιαίτερη πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.
    Σε περίπτωση που επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς, το πρόστιμο που επιβλήθηκε μειούται στο ένα τρίτο (1/3) αυτού.
5.    Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 66 του κοινοποιούμενου νόμου, ισχύουν για υποθέσεις οικον.έτους 1994 και μετά.

      Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
                        ***********************
         Μετά τιμής για το Δ.Σ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΟΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ      ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης