Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξαίρεση από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των ακινήτων της ΤτΕ ζητά ο Γ. Στουρνάρας

10 Δεκέμβριος 2014

Την απαλλαγή των 29 ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδας από τον ΕΝΦΙΑ ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη ο διοικητής της ΤτΕ και κύριος σχεδιαστής του ΕΝΦΙΑ, Γ. Στουρνάρας.

Στην επιστολή του – όπως αναφέρει η Εφημερίδα των Συντακτών - ο κ. Στουρνάρας επικαλείται το δημόσιο συμφέρον μιας ανώνυμης εταιρείας, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέροντας ότι η ΤτΕ πάντα εξαιρείται από την φορολόγηση των ακινήτων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πολλά από τα κτήρια της Τράπεζας της Ελλάδας είναι ιστορικής σημασίας, όπως για παράδειγμα το κεντρικό κτίριο στην οδό Πανεπιστημίου.

Τα υπόλοιπα ακίνητα της Τράπεζας είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα.

Η ανακοίνωση της 10/12 από την ΤτΕ έχει ως εξής:


Με αφορμή σημερινές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με τους Νόμους 3423/1927 και 3424/1927 ως παράρτημα διεθνούς σύμβασης και έχει, συνακόλουθα, υπερνομοθετική ισχύ, η ΤτΕ απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους.

Η απαλλαγή των ακινήτων που ανήκουν στην ΤτΕ από κάθε άμεσο και έμμεσο φόρο, δασμό, τέλος κ.λ.π. έχει επιβεβαιωθεί από σειρά αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, αλλά και από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ίδιο θεσμικό πλαίσιο ισχύει και για τις κεντρικές τράπεζες των περισσοτέρων χωρών – μελών της Ε.Ε.

Η διεθνής πρακτική προβλέπει την πληρωμή στο κράτος μερίσματος επί των καθαρών κερδών των κεντρικών τραπεζών, το οποίο για την περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδος ισοδυναμεί με ποσοστό 88% επί των καθαρών κερδών της.

Στην πράξη, η ΤτΕ αντί να καταβάλλει φόρους, πληρώνει ετησίως μέρισμα, το οποίο καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο.

Με βάση τα παραπάνω, η απαλλαγή της ΤτΕ από τον ΕΝΦΙΑ είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, γιατί, ούτως ή άλλως, το Δημόσιο θα εισπράξει το ισόποσο του καταλογισθέντος ΕΝΦΙΑ, ενόψει της διάταξης του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας που περιορίζει τους μετόχους σε μέρισμα 12% και, όπως προαναφέρεται, αποδίδει στο Δημόσιο το υπόλοιπο 88%.

Βάσει δε αυτής της διάταξης του καταστατικού της ΤτΕ, το Δημόσιο έλαβε στη χρήση του 2013 το ποσό των 817.800.000 ευρώ.

Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι δεν τίθεται καν θέμα διακριτικής μεταχείρισης υπέρ των λοιπών, πλην του Δημοσίου, μετόχων, ενόψει του ότι οι τελευταίοι συστηματικά εισπράττουν πάντοτε μέρισμα, το οποίο ουδέποτε υπερβαίνει, βάσει του Καταστατικού, το ελάχιστο καταβλητέο 12%."

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης