Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικά φαρμακεία μόνο από φαρμακοποιούς με άδεια

10 Δεκέμβριος 2014

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ρυθμίζονται ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ένα από αυτά αφορά και την λειτουργία φαρμακείων στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο, που υπόκειται σε έλεγχο και πιστοποίηση από τον Π.Φ.Σ., είναι επιτρεπτή μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμάκων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Π.Φ.Σ., θα  καθορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης κ.λπ.

Στους φαρμακοποιούς που θα παραβαίνουν το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο, θα επιβάλλονται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 μέχρι 15.000 Ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 1.500 μέχρι 30.000 Ευρώ, με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σε όσους αντιποιούνται το έργο του φαρμακοποιού και πωλούν στο διαδίκτυο φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα επιβάλλεται πρόστιμο από 30.000 μέχρι 50.000 Ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο κυμαίνεται από 50.000 μέχρι 200.000 Ευρώ. (άρθρο 4).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης