Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ερώτημα της ΠΟΦΕΕ προς το Υπουργείο οικονομικών για την διαδικασία παραλαβής Δηλώσεων από λογιστικά γραφεία

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Παρακαλούμε προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μας γνωστοποιηθεί το συντομότερο εάν έχει ισχύ και για το Οικονομικό Έτος 2007 η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που προέβλεπε η αρχική Δ.Υ.Ο. ...

Προς το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υφυπουργό κο  ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΠΕΖΑ

Κοινοποίηση:

-           Γενικό Διευθυντή Φορολογίας

-           Διεύθυνση – Δ12 – Φορολογίας Εισοδήματος

 

Αρ. Πρωτοκόλλου Εξερχόμενου: 079/06-03-2007

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:  Ισχύει η διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από λογιστικά γραφεία που

προέβλεπε η  Δ.Υ.Ο. 10111563/264/Α0012/5.2.2003;

 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

 

Παρακαλούμε προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μας γνωστοποιηθεί το συντομότερο εάν έχει ισχύ και για το Οικονομικό Έτος 2007 η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που προέβλεπε η αρχική Δ.Υ.Ο. 10111563/264/Α0012/5.2.2003 (για το Ο.Ε.2003) η οποία ίσχυσε και στα  Ο.Ε.2004 (Διαταγή 1014566/299/Α0012/02.03.2004), 2005 και 2006 (ΠΟΛ.1042/9-3-06)  (με επανάληψη, κάθε φορά, της μνημόνευσή της σε διαταγές σχετικές με την υποβολή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος), δίνοντας λύση σε ένα ουσιαστικό πρόβλημα των χιλιάδων συναδέλφων αλλά και των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. ειδικά σε περιόδους «αιχμής» συναλλαγών με φορολογούμενους.

Το ερώτημα γίνεται, με αφορμή τα ερωτήματα συναδέλφων.

 

Ταυτόχρονα θέλουμε να σας διαβιβάσουμε το εξής εύλογο αίτημα:

Καθώς η εφαρμογή της Δ.Υ.Ο. 10111563/264/Α0012/5.2.2003, η οποία προέβλεπε ότι:

« παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των πελατών τους φυσικών προσώπων, στις αρμόδιες για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κάθε κατηγορίας, μαζικά σε πακέτα ανά Δ.Ο.Υ., που το καθένα θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των φορολογουμένων που περιέχει, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. τους.

Η κατάσταση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται από το λογιστή, ο οποίος αναγράφει και το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον αριθμό Μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειάς του ή βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης με συμπληρωμένο τον Α.Μ. του μέλους της.

Παράλληλα ο λογιστής χορηγεί στον κάθε πελάτη του, βεβαίωση, με την οποία αποδεικνύεται ότι παρέλαβε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και η ημερομηνία παραλαβής της από αυτόν η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της.Έλυσε πληθώρα διαδικαστικών προβλημάτων κυρίως σε περιόδους μεγάλης προσέλευσης φυσικών προσώπων στις Δ.Ο.Υ. παρακαλούμε με νεότερη απόφασή σας όχι απλά να ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ η συνέχιση ισχύος της και για το Οικονομικό Έτος 2007, αλλά να οριστικοποιηθεί η διαρκή ισχύ της σχετικής δυνατότητας.

Και το αίτημά μας αυτό βασίζεται στο ότι η ύπαρξη της εξυπηρέτησε πλήρως τον σκοπό για τον οποίο αποφασίσθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από λογιστικά γραφεία και την υποβολή των δηλώσεων αυτών καθώς και την παραλαβή τους από τις Δ.Ο.Υ. και αυτό φαίνεται από την «ανανέωση» της ισχύος της όλα τα επόμενα έτη, πρακτική όμως που πρέπει να αλλάξει ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό σύστημα που θα καταργεί τυχόν παρερμηνείες ή ερωτήματα που εύλογα δημιουργούνται.

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

                       Πανίδης Ι. Αβραάμ                                              Πατέλης Γ. ΝικόλαοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης