Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι 2 Απριλίου Μέχρι τις 2/4/07 οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να ρυθμίσουν οφειλές του προς το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

6 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Ικανοποιώντας το αίτημα πολλών επιχειρήσεων για ρύθμιση των οφειλών τους το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έθεσαν σε ισχύ σχετικές διαδικασίες διακανονισμού, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μέχρι τις 2 Απριλίου 2007. ...
Αθήνα, 06 Μαρτίου 2007

 Ικανοποιώντας το αίτημα πολλών επιχειρήσεων για ρύθμιση των οφειλών τους το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., έθεσαν σε ισχύ σχετικές διαδικασίες διακανονισμού, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μέχρι τις 2 Απριλίου 2007.

 Ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 72 του Νόμου 3518/06 παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν το χρέος τους, που δημιουργήθηκε μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2006, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση ως ακολούθως:

- Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται 80% έκπτωση επί των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων που κεφαλαιοποιήθηκαν μέχρι το μήνα δημοσίευσης του Νόμου (12/06).

- Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής παρέχεται 50% έκπτωση επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών και προσαυξήσεων και μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της προκαταβολής, καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής.

- Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

- Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

- Μέχρι τις 2/4/07 οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο για να τους χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα.

- Σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα απαιτείται και από τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.

Ήδη, μόνο τον μήνα Ιανουάριο 19.667 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Γι αυτό προτρέπονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν, να σπεύσουν εγκαίρως αποφεύγοντας πιθανό συνωστισμό των τελευταίων ημερών.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης