Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Από τη Διεύθυνση Μελετών και Δραστηριοτήτων ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχει αναθέσει σε επιτροπή ειδικών επιστημόνων την κατάρτιση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Μελετών και Δραστηριοτήτων ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση του  Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχει αναθέσει σε επιτροπή ειδικών επιστημόνων την κατάρτιση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών.

Η Επιτροπή έχει ήδη καλέσει τις επαγγελματικές οργανώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών να καταθέσουν τις απόψεις τους για το σημαντικό αυτό θέμα. Οι θέσεις των οργανώσεων θα επεξεργαστούν από την Επιτροπή.

Παράλληλα η επιτροπή θεωρεί ότι κάθε θέση και άποψη επί του θέματος θα ήταν χρήσιμη για το έργο της. Για το λόγο αυτό καλούνται όσοι το επιθυμούν να καταθέσουν θέσεις και απόψεις σχετικά με τον υπό εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών.

Για επικοινωνία και αποστολή των θέσεων ή απόψεών σας μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Μελετών και Δραστηριοτήτων του Ο.Ε.Ε., Τμήμα Κλαδικών Προβλημάτων, κ. Παναγιώτη Μπισμπίκο, τηλ: 210-5203922, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmpis@oe-e.gr  Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης