Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντική μείωση των ακάλυπτων επιταγών

28 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Κατά 24% μειώθηκε η αξία των ακάλυπτων επιταγών σε Μακεδονία και Θράκη το 2006, ενώ μικρή αύξηση της τάξεως του 1,4% παρουσίασαν οι διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές. Μετά τη μεγάλη αύξηση του 2005 στις ακάλυπτες επιταγές, που ανήλθε σε 77,7%..
Σημαντική μείωση των ακάλυπτων επιταγών

Κατά 24% μειώθηκε η αξία των ακάλυπτων επιταγών σε Μακεδονία και Θράκη το 2006, ενώ μικρή αύξηση της τάξεως του 1,4% παρουσίασαν οι διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές. Μετά τη μεγάλη αύξηση του 2005 στις ακάλυπτες επιταγές, που ανήλθε σε 77,7%, η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Δελτίου Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος, η αξία των ακάλυπτων επιταγών στη Μακεδονία και τη Θράκη το 2006 έφθασε στα 288,9 εκατ. ευρώ έναντι 380,4 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2005. Το ίδιο διάστημα οι διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 47,8 εκατ. ευρώ έναντι 47,1 εκατ. ευρώ το 2005. Στην Κεντρική Μακεδονία καταγράφηκαν ακάλυπτες επιταγές ύψους 211,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 31,6% και διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές ύψους 32,5 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 2,2%.
Στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη το 2006 οι ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν κατά 9,9% και διαμορφώθηκαν σε 63 εκατ. ευρώ και οι διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές κατά 24,3%, καθώς ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ το 2005. Στη Δυτική Μακεδονία αυξήθηκε κατά 4,2% η αξία των ακάλυπτων επιταγών φθάνοντας τα 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 2005. Την ίδια περίοδο, οι διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές μειώθηκαν κατά 8,5% και ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ.
Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης