Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB δημοσιεύει προτάσεις για τροποποίηση των απαιτήσεων γνωστοποίησης των συνδεδεμένων μερών

28 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις για τροποποίηση των απαιτήσεων από τις οντότητες να παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις πληροφορίες για συνδεδεμένα μέρη.....
Το IASB δημοσιεύει προτάσεις για τροποποίηση των απαιτήσεων γνωστοποίησης των συνδεδεμένων μερών


Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις για τροποποίηση των απαιτήσεων από τις οντότητες να παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις πληροφορίες για συνδεδεμένα μέρη. Οι προτάσεις παρουσιάζονται σε ένα Έγγραφο Διαβούλευσης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις για το ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών.

Η κύρια προτεινόμενη αλλαγή αφορά στην μείωση των απαιτήσεων γνωστοποίησης του ΔΛΠ 24 για μερικές οντότητες που συνδέονται μόνον επειδή κάθε μία απ αυτές ελέγχεται από το κράτος ή επηρεάζεται σημαντικά από αυτό. Οι αλλαγές ανταποκρίνονται στις ανησυχίες που εξέφρασαν ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις δυσκολίες που συναντούν αυτές οι οντότητες στην εύρεση των πληροφοριών που απαιτούνται από το ΔΛΠ 24. Σε πολλές περιπτώσεις, οι οντότητες που επηρεάζονται μπορεί να μη γνωρίζουν καν ότι συνδέονται με άλλες που ελέγχονται ή επηρεάζονται από το κράτος. Το IASB  συμπέρανε ότι για εκείνες τις οντότητες που επηρεάζονται το κόστος συμμόρφωσης με το ΔΛΠ 24 είναι πολύ πιθανόν να υπερβαίνει τα οφέλη των γνωστοποιήσεων για τους χρήστες των οικονομικών τους καταστάσεων. Η προτεινόμενη εξαίρεση περιορίζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες είναι σαφές ότι οι συνδεδεμένες οντότητες δεν αλληλοεπηρεάζονται.

Το Έγγραφο Διαβούλευσης προτείνει επίσης να δοθούν διευκρινίσεις και να αρθούν ανακολουθίες από τον ορισμό ενός συνδεδεμένου μέρους.

Παρουσιάζοντας το Έγγραφο Διαβούλευσης, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Οι προτάσεις σκοπεύουν να άρουν κάθε σημαντικό εμπόδιο γνωστοποίησης από μερικές οντότητες, ιδιαίτερα σε δικαιοδοσίες με εκτεταμένο κρατικό έλεγχο και σημαντική επιρροή στις επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι αφαιρώντας απαιτήσεις που, σε εκείνες τις περιπτώσεις, παράγουν πληροφορίες που συχνά έχουν ελάχιστη ή καθόλου αξία, θα δώσει τη δυνατότητα στους συντάκτες και τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να επικεντρωθούν στην ουσία εκείνων των σχέσεων συνδεδεμένων μερών που είναι πιθανόν να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Επωφελούμεθα επίσης της ευκαιρίας για να ανταποκριθούμε σε μερικά βάσιμα αιτήματα για διευκρίνιση του ορισμού ενός συνδεδεμένου μέρους.

Το IASB δέχεται σχόλια για το Έγγραφο Διαβούλευσης μέχρι τις 25 Μαΐου 2007.

Το Έγγραφο Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από σήμερα για τους συνδρομητές του eIFRS και θα διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας από τις 5 Μαρτίου 2007. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν συνδρομητές στα eIFRSs θα πρέπει να επισκεφτούν το online κατάστημά μας στην διεύθυνση www.iasb.org ή να επικοινωνήσουν με:

 IASC Foundation Publications Department,

30 Cannon Street, London, EC4M 6XH, United Kingdom.

Τηλ.: +44 (0)20 7332 2730  Φαξ: +44 (0)20 7332 2749

Email : [email protected]   Web: www.iasb.org

Αντίτυπα των Τροποποιήσεων του ΔΛΠ 24 Κρατικά ελεγχόμενες Οντότητες και ο Ορισμός του Συνδεδεμένου Μέρους (ISBN 978-1-905590-29-2) θα είναι σύντομα διαθέσιμα, στην τιμή των £ 10.00, από το IASC Foundation Publications Department.

 

Μετάφραση: Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης