Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμα δηλώσεων Ε9 ετών 2010 έως 2013

19 Νοέμβριου 2014
New Page 1Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικόςΚωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - ΦοροτεχνικόςΛόγω των πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε καθημερινά αναφορικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, προχωρήσαμε στη σύνταξη ενός χρηστικού πίνακα έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι σχετικές κυρώσεις όπου αυτές προβλέπονται.

Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1186/31.7.2014, σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014 (σ.σ. δείτε τη σχετική τροπολογία την παράταση στην προθεσμία αυτή μέχρι 19.12.2014), για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄), εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι μηδενικό.

Στην ανωτέρω απόφαση -αλλά ούτε και σε κάποια άλλη σχετική απόφαση-, δεν αναφέρθηκε κάτι για τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις Ε9 έτους 2010. Λόγω αυτής της έλλειψης αναφοράς στα πρόστιμα των δηλώσεων Ε9 έτους 2010, έχει δημιουργηθεί σύγχυση στους συναδέλφους και πολλοί εξ αυτών έχουν αρχίσει και υποβάλουν δηλώσεις του έτους 2010 (στα πλαίσια των διορθώσεων σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.), αγνοώντας ότι θα επιβληθούν οι σχετικές ποινές. Για τη σύγχυση βέβαια αυτή δεν ευθύνονται κατά τη γνώμη μας οι συνάδελφοι λογιστές-φοροτεχνικοί, διότι αν είχαν γραφεί δυο αράδες παραπάνω από το υπ. Οικ. και γι΄αυτές τις περιπτώσεις, τότε δε θα τα συζητούσαμε όλα αυτά.

Ειδικά λοιπόν για το έτος 2010, η άποψή μας είναι ότι επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως αυτά αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Διατηρούμε όμως μία επιφύλαξη αναφορικά με το ποσό του προστίμου, διότι η κάθε Δ.Ο.Υ. επιβάλλει διαφορετικό ποσό. Σχετικά με την επιβολή προστίμου στις δηλώσεις Ε9 έτους 2010 είχε αναφερθεί και η προϊσταμένη του υπ. Οικ. (τμήμα κεφαλαίου) κα Άννα Κόλλια σε πρόσφατη ημερίδα για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία επιβεβαίωσε ότι επιβάλλονται τα πρόστιμα αυτά.

Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, τα πρόστιμα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω στον ίδιο πίνακα.


Δήλωση Ε9 / Έτος Αποτέλεσμα Εκκαθάρισης
Αρχική ή τροποποιητική Φ.Α.Π. ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Χρεωστικό Μηδενικό Πιστωτικό Χρεωστικό Μηδενικό Πιστωτικό
2010 πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 * πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 * πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 *
2011 2012 2013 Χωρίς πρόστιμο Χωρίς πρόστιμο Πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 - Επιπλέον, το πιστωτικό συμψηφίζεται με το πρόστιμο
2014 Χωρίς πρόστιμο Χωρίς πρόστιμο Χωρίς πρόστιμο - Σε περίπτωση που το πιστωτικό > 300 ευρώ η νέα εκκαθάριση γίνεται κατόπιν ελέγχου* Πρόστιμο 117/120 ευρώ το οποίο συμβιβάζεται στο 1/3 (40,00 ευρώ).


Προσοχή:
Βάσει της απόφασης ΠΟΛ.1240/14.11.2014 έγιναν γνωστά τα εξής:

"2. Εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με εξαίρεση τις δηλώσεις αποβιωσάντων, οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα. Αρμόδιος για την έκδοση της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτή επιτρέπεται να υποβληθεί χειρόγραφα, είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ".


Σημ: Να τονίσουμε ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις προσωπικές μας απόψεις.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης