Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Δεκέμβριο η πρώτη εγκύκλιος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

19 Νοέμβριου 2014

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε η  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) με θέμα: «Παρουσίαση των νέων ελληνικών λογιστικών προτύπων»,  την Τρίτη στις 18 Νοεμβρίου 2014.

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ο οποίος επισήμανε την μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία επιχειρείται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, καθώς και τα πολλαπλά οφέλη που θα αποκομίσουν από την εφαρμογή του, οι επιχειρήσεις αλλά και οι λογιστές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υφυπουργός, τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του νομοσχεδίου ως νόμου μετά, εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή είναι ότι, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η λογιστική πολυνομία ενώ για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, που αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.

Στην εκδήλωση απεύθυναν επίσης χαιρετισμό επίσης, ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Γεώργιος Καββαθάς, ο πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κ. Αβραάμ Πανίδης, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Οι πρόεδροι των παραγωγικών φορέων υπογράμμισαν τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η διαβούλευση του υπ. Οικονομικών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου και προέτρεψαν  τον Υφυπουργό Οικονομικών να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία διαβούλευσης σε όλα τα νομοσχέδια που πρόκειται να προωθηθούν στην βουλή στο μέλλον.

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής που προστέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, αλλά και τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Μαυραγάνη, για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή του.
Στην συνέχεια, παρουσίασε το γενικό πλαίσιο που διέπει τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη για την υιοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου λογιστικού πλαισίου στην χώρας μας.

Παραθέτουμε ορισμένα από τα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης του καθηγητή κ. Καραμάνη:

-Κύριος στόχος των Ε.Λ.Π. είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους.

-Με την υιοθέτηση των Ε.Λ.Π. επιτυγχάνεται:

α) η ευθυγράμμιση του εθνικού λογιστικού πλαισίου με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
β) εισάγεται ένα Λογιστικό σύστημα το οποίο είναι κατανοητό από την διεθνή αγορά.
γ) Βελτιώνεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 
Τα Ε.Λ.Π. αποτελούνται από δύο ενότητες:

α) Η πρώτη ενότητα περιέχει την περαιτέρω απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ..  (λογιστικά αρχεία (βιβλία και παραστατικά, βλ. άρθρα 1-15)
β) Η δεύτερη τους Λογιστικούς κανόνες (άρθρα 16-24)

Με την ισχύ των Ε.Λ.Π. καταργούνται:

-Η τήρηση βιβλίου αποθήκης
-Η αναλυτική λογιστική
-Μερικώς ή ολικώς 10 νομοθετήματα.
-Η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας προσδιορισμού αποτελεσμάτων με την ομάδα 8

Απαλλαγές και απλοποιήσεις των Ε.Λ.Π.

-Διατηρούνται οι απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
-Δίνεται προαιρετική απαλλαγή απογραφής αποθεμάτων για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 150.000 ευρώ
-Δίνεται η δυνατότητα διενέργειας απογραφής με έμμεσες τεκμηριωμένες και αξιόπιστες τεχνικές.
-Υπάρχει πρόνοια στον νόμο για περαιτέρω απαλλαγές και απλοποιήσεις με απόφαση της ΓΓΔΕ σε ότι αφορά την διενέργεια απογραφής. την έκδοση στοιχείων και την τήρηση βιβλίων.
-Διατηρούνται οι απαλλαγές στα πρατήρια καυσίμων
-Δίνεται η δυνατότητα τόσο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και στις νέες που θα ιδρυθούν από 1.1.2015 και μετά να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ), ενώ είναι αρκετά εύκολο από τους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ να συνταχθούν οι νέες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Επίσης, τονίστηκε για μια ακόμα φορά ότι, οι επιχειρήσεις και κατ' επέκταση τα λογιστήρια δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα στην προσαρμογή τους με τα Ε.Λ.Π. την 1.1.2015.

Σε ότι αφορά τα νυν απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδων), δεν εισάγεται καμία δυσμενή μεταβολή, η τήρηση των βιβλίων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενώ ταυτόχρονα εισάγονται αρκετές απλοποιήσεις.

Στα διπλογραφικά βιβλία εισάγονται απλοποιήσεις, σύγχρονοι κανόνες, και σύγχρονα υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων.

Ο κος Καραμάνης ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει μία σαφής και πλήρης ερμηνευτική εγκύκλιος, για τις διατάξεις απλοποίησης του Κ.Φ.Α.Σ. και την τήρηση των λογιστικών αρχείων (άρθρα 1-15), η οποία πιθανότατα θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Για τους λογιστικούς κανόνες (άρθρα 16-24) ανέφερε ότι θα δημοσιευθεί επίσης μία σαφής ερμηνευτική εγκύκλιος εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.

Στην κατάρτιση των ανωτέρω ερμηνευτικών εγκυκλίων θα έχει ουσιαστική συμμετοχή η νέα επιτροπή που θα συσταθεί από το υπ. Οικ. και θα αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, αλλά και από εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.

Τέλος ο κος Καραμάνης παρουσίασε με σαφή τρόπο τα επιμέρους τμήματα του νομοσχεδίου που αφορούν στους νέους λογιστικούς κανόνες  και ανέτρεψε με επιχειρήματα τις αιτιάσεις όσων υποστηρίζουν ότι με την εισαγωγή των Ε.Λ.Π. πολλές  επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν  στην τήρηση διπλών βιβλίων κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης με σύντομες και ουσιαστικές ομιλίες οι κ.κ. Ευθύμιος Σαΐτης, πρ. προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, Ο κος Παναγιώτης Βρουστούρης, ορκωτός λογιστής, μέλος του ΣΛΟΤ με πολύχρονη εμπειρία και ενασχόληση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο κος Βασίλειος Καμπάνης, εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ο κος Αντώνης Μουζάκης, εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. και ο κος Κωνσταντίνος Μανούσος, εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε.

Ο κος Σαΐτης στην ομιλία του εστίασε στις ελάχιστες τροποποιήσεις που περιέχει το νομοσχέδιο σε ότι αφορά την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.).

Τα βασικότερα σημεία αναφοράς του:

-Δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος της οντότητας.
-Επαναλαμβάνεται η διάταξη για την έκδοση παραστατικού στις περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι υπόχρεος στην έκδοση παραστατικού, η είναι αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει.
-Επαναλαμβάνεται η διάταξη για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (εκδίδεται πιστωτικό για οποιαδήποτε διαφορά)
-Επανέρχεται η διάταξη για την αρίθμηση των παραστατικών.
-Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για γνωστοποιήσεις προς την φορολογική διοίκηση (εκτός των δύο που προβλέπονται για τις ταμειακές και τους μηχανισμούς)
-Δεν αλλάζει ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων (εντός επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο για τα απλογραφικά, και εντός του επόμενου μήνα για τα διπλογραφικά)
-Ο χρόνος έκδοσης παραστατικών έχει ελάχιστες αλλαγές  (πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μέχρι την 15η του επόμενου μήνα, σε επαναλαμβανόμενη παροχή υπηρεσιών ισχύει πάλι η έκδοση μέχρι την 15η του επόμενου μήνα)
-Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών επαναλαμβάνονται οι υφιστάμενες διατάξεις.
-Οι ταμειακές μηχανές και οι φορολογικοί μηχανισμοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται κανονικά.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης