Αποτελέσματα live αναζήτησης

6 στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές απορρίπτονται λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους

17 Νοέμβριου 2014

6 στις 10 ενδικοφανείς προσφυγές απορρίπτονται λόγο εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους από την ΔΕΔ (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών).

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΓΓΔΕ δείχνουν χαρακτηριστικά την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης στον εν λόγω Θεσμό

Από το 2013 και σε σύνολο 8.000 ενδικοφανών προσφυγών έχει απορριφθεί σχεδόν το το 55% αυτών (4.430) λόγω της αδυναμίας της ΔΕΔ να εξετάσει τους φακέλους των προσφυγών αυτών.

Το 2014 τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Σε σύνολο 7.028 ενδικοφανών προσφυγών, έχει απορριφθεί το 59% (4.179).

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία : 


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.)ΕΤΟΣ 2013 ΙΑΝ-ΣΕΠ 2014 ΟΚΤ 4ο Τρίμηνο 2014 ΕΤΟΣ 2014συνολικά
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 0 721 1.378 1.378 7210
Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών 0 717 1.256 1.256 7170
Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής 50% 0 4 122 122 40
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ. (στην περίοδο) 1.503 7.760 908 908 8.66810.171
Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών 978 6.269 759 759 7.0288.006
Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής 50% 525 1.491 149 149 1.6402.165
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩθΗΚΑΝ (στην περίοδο) 261 5.730 917 917 6.6476.908
Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) 27 819 154 154 9731.000
Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή 234 2.246 304 304 2.5502.784
Αριθμός Προσφυγών που εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση τους 0 2.665 459 459 3.1243.124
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ (στην περίοδο) 521 1.373 167 167 1.5402.061
Αριθ. Αιτήσεων που εγκρίθηκαν 18 62 10 10 7290
Αριθ. Αιτήσεων που απορρίφθηκαν 252 388 25 25 413665
Αριθμός Αιτήσεων που εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση τους 251 923 132 132 1.0551.306
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (τέλος περιόδου) 721 1.378 1.202 1.202 1.2021.202
Αριθμός ενδικοφανών Προσφυγών 717 1.256 1.098 1.098 1.0981.098
Αριθμός αιτήσεων αναστολής καταβολής 50% 4 122 104 104 104104
% προσφυγών που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία 100,0% 53,5% 49,9% 53,0%54,8%
% Aποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) 10,3% 26,7% 33,6% 27,6%26,4%
% Aποφάσεων που κάνουν δεκτή την αίτηση Αναστολής 6,7% 13,8% 28,6% 14,8%11,9%
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ*
Αριθμός Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια 18 3.033 335 335 3.3683.386
Αριθμός Δικαστικών Προσφυγών 19 2.787 359 359 3.1463.165
% Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των απορριπτικών αποφάσεων Δ.Ε.Δ.( ρητή + σιωπηρή απόρριψη )** 57,3%

* Με βάση τις σχετικές δηλώσεις των φορολογουμένων
**από τον παρονομαστή εξαιρούνται οι μερικώς δεκτές ενδικοφανείς προσφυγές
Σημείωση : Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, είναι απαράδεκτη.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης