ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/2/2007: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 2006

Οικονομικές Ειδήσεις

23 Φεβρουάριος 2007
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους υποκείμενους στο ΦΠΑ να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά μέσω .... Taxheaven.gr

Αθήνα 23-02-2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους υποκείμενους στο ΦΠΑ να
υποβάλλουν και ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS NET την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2006. Η νέα αυτή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέσω του δικτυακού κόμβου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
από 28-02-2007.
Για το λόγο αυτό παρατείνεται μέχρι την 12η Μαρτίου 2007 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2006, η οποία λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007, των υποκείμενων που τηρούσαν βιβλία Α΄ και Β΄
κατηγορίας του ΚΒΣ και το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους λήγει σε 1. Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους των οποίων ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε διαφορετικά ψηφία από το 1, οι λήξεις των προθεσμιών υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΑΦΜ
2 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1
3 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2
4 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3
5 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4
6 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5
7 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6
8 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7
9 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8
10-50 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9
60-100 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 10-50

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κος Αντώνης Μπέζας σε δήλωσή του τονίζει ότι η παροχή αυτή της νέας υπηρεσίας, που αποτελούσε πάγιο αίτημα πολιτών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών φορέων για
περισσότερο από 6 χρόνια, τους απαλλάσσει από την υποχρέωση προσέλευσης στην εφορία για υποβολή περισσότερων των 950.000 δηλώσεων.