Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/2/2007: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 2006

23 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους υποκείμενους στο ΦΠΑ να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά μέσω ....
Αθήνα 23-02-2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους υποκείμενους στο ΦΠΑ να
υποβάλλουν και ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS NET την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2006. Η νέα αυτή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέσω του δικτυακού κόμβου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
από 28-02-2007.
Για το λόγο αυτό παρατείνεται μέχρι την 12η Μαρτίου 2007 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2006, η οποία λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007, των υποκείμενων που τηρούσαν βιβλία Α΄ και Β΄
κατηγορίας του ΚΒΣ και το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους λήγει σε 1. Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους των οποίων ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε διαφορετικά ψηφία από το 1, οι λήξεις των προθεσμιών υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΑΦΜ
2 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1
3 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2
4 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3
5 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4
6 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5
7 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6
8 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7
9 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8
10-50 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9
60-100 την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 10-50

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κος Αντώνης Μπέζας σε δήλωσή του τονίζει ότι η παροχή αυτή της νέας υπηρεσίας, που αποτελούσε πάγιο αίτημα πολιτών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών φορέων για
περισσότερο από 6 χρόνια, τους απαλλάσσει από την υποχρέωση προσέλευσης στην εφορία για υποβολή περισσότερων των 950.000 δηλώσεων.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης