Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνεται μέχρι την 12η Μαρτίου 2007 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006

23 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Παρατείνεται μέχρι την 12η Μαρτίου 2007 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006, η οποία λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007, των υποκειμένων που τηρούσαν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά τη λήξη της διαχειριστικής ....
Το πλήρες κείμενο του τηλεγραφήματος


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα     22 Φεβρουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ. : 1018563/1402/313/Α0014
ΠΡΟΣ:  ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
(Με Fax ή Εmail)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση    : Σίνα 2-4
Τ.Κ.    : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3647202-5
Fax    : 210 3645413
Email    : [email protected]


ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Παρατείνεται μέχρι την 12η Μαρτίου 2007 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006, η οποία λήγει την 25η  Φεβρουαρίου 2007, των υποκειμένων  που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) λήγει σε 1.

Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα οι λήξεις των προθεσμιών υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων των υποκειμένων που ο ΑΦΜ τους τελειώνει στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία και ολοκληρώνεται σε έντεκα εργάσιμες ημέρες.

Οι  υποκείμενοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν στις ίδιες ημερομηνίες τις αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ  έτους 2006 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται από σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα ακολουθήσει.


           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ             ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης