Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Γ.Δ.Ε.: Ηλεκτρονικά η ενδικοφανής προσφυγή από το 2015

13 Νοέμβριος 2014

Νέα ομάδα εργασίας συστήνει η ΓΓΔΕ για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Έργο της Ομάδας είναι:

1) Η καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών και της ροής εργασιών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

2) Η διερεύνηση της δυνατότητας:

α) να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων οι ενδικοφανείς προσφυγές,

β) να εκδίδονται και να υπογράφονται ηλεκτρονικά οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και

γ) να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά οι αποφάσεις αυτές.

3) Η διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης της μηχανογραφικής εφαρμογής με τα Δικαστήρια και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

4) Η διερεύνηση των υφιστάμενων σχετικών συστημάτων στην Υπηρεσία.

5) Η εξέταση των συστημάτων άλλων χωρών.

6) Η εξέταση των δυνατοτήτων για εσωτερική ανάπτυξη και η δυνατότητα των προσφερόμενων λύσεων στην αγορά.

7) Η υποβολή συγκεκριμένης πρότασης για την υλοποίηση του έργου, με την προοπτική διασύνδεσής του με τα υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών (όπως, TAXIS, ELENXIS, κ.τ.λ.).

Το έργο της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/01/2015.

Δείτε την απόφαση από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης