Live Search Results

Ο.Ε.Ε.: «Επιστημονική φαντασία η τήρηση των ημερομηνιών για τις φορολογικές δηλώσεις»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12 14, 105 63 Αθήνα - Τηλ.: 210 5203922 , FAX: 5202903, e-mail: [email protected]

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστημονική φαντασία η τήρηση των ημερομηνιών για τις φορολογικές δηλώσεις


Την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, κοινοποιημένη και στους κυρίους Βενιζέλο, Χαρδόυβελη, Σκρέκα, Βρούτση, Μαυραγάνη, Τσαβδάρη, καθώς και στην κυρία Σαββαΐδου.

Όπως αναφέρουν, με βάση τα όσα προβλέπονται για την επόμενη χρονιά, "μόνο ως επιστημονική φαντασία μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015", ενώ στέκονται ιδιαίτερα στο κλίμα ανασφάλειας και δυσαρέσκειας, που καλλιεργήθηκε στους πολίτες για το κράτος, αλλά και στο "δυσανάλογο βάρος ευθύνης εκτέλεσης των επαγγελματικών τους καθηκόντων", που κλήθηκαν να επωμιστούν οι λογιστές - φοροτεχνικοί.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2105203922ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προς Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αρ. Πρωτ.: Φ/1/13913
κ. Αντώνιο Σαμαρά

Κοινοποίηση:
1. Τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
2. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
3. Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα
4. Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση
5. Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη
6. Τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Αικατερίνη Σαββαΐδου
7. Τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χάρη Τσαβδάρη

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

H απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών στο πλαίσιο της ανάγκης για μια φορολογική μεταρρύθμιση, που θα εξασφαλίσει ένα δίκαιο, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα παρίσταται πιο επιτακτική από ποτέ σήμερα.

Η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε να ολοκληρώνεται ακώλυτα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα συμβάλει στην αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας των πολιτών και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Παρά το ότι τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα προσδιορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια από τις οικείες διατάξεις, η εφαρμογή τους στην πράξη απέχει, δυστυχώς, από τις ισχύουσες διατάξεις. Παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού

έτους 2014 (χρήση 2013), η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994, έπρεπε να διεξαχθεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2014. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος των νέων εφαρμοστέων διατάξεων (ΠΟΛ.1085/20.3.2014) δημοσιεύθηκε την 20η Μαρτίου 2014 και η αναγκαία ηλεκτρονική εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία την 21η Μαρτίου 2014, δηλαδή σημειώθηκε, αντιστοίχως, καθυστέρηση 47 και 48 ημερών. Παράλληλα σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και σε άλλες διαδικασίες, όπως κατά την ανάρτηση των βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ., η μη εκπλήρωση των οποίων καθιστούσε, κατ’ ουσίαν, αδύνατη την υποβολή ακόμη και όταν ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ακόμη, δε, και αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία προέκυψαν εν μέσω της διαδικασίας, διά των διατάξεων του Ν. 4261/2014. Τέλος, δεν έλειψαν και τα τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, τα οποία επιδείνωσαν την κατάσταση, με το οξύμωρο, μάλιστα, φαινόμενο να καλούνται οι φορολογούμενοι και οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί αυτών να υποβάλουν δηλώσεις κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, διότι στις εργάσιμες ώρες πραγματοποιούνταν τεχνικές εργασίες.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί στους πολίτες κλίμα ανασφάλειας, δυσαρέσκειας, αποδοκιμασίας απέναντι στον Κράτος, δεδομένης και της παρατηρουμένης αύξησης των φορολογικών τους βαρών. Η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής έως τη 14η Ιουλίου, όχι μόνο δεν θεράπευσε την κατάσταση, αλλά επαλήθευσε για μια ακόμη φορά την αδυναμία προσαρμογής της Φορολογικής Διοικήσεως.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί κλήθηκαν όχι μόνο να επωμιστούν ένα δυσανάλογο βάρος ευθύνης εκτέλεσης των επαγγελματικών καθηκόντων τους μέσα σε έναν πραγματικό κυκεώνα, αλλά βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν παράλληλα και τις δυσβάστακτες κυρώσεις σε περίπτωση μη τηρήσεως των σχετικών προθεσμιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων περατώνεται, πλέον, την 30η Απριλίου. Με βάση λοιπόν, την έως σήμερα εμπειρία, μόνο ως επιστημονική φαντασία μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν μπορούμε να παραμένουμε παθητικοί θεατές, παρακολουθώντας μηχανικά την κοινωνία να ταλαιπωρείται και τον επαγγελματικό μας ρόλο να απαξιώνεται, αλλά και το Κράτος να υφίσταται τεράστια ζημία από τα ίδια τα όργανά του.

Το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι, η πιστή εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας και βάσει αυτής, η εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν κάθε χρόνο την ακώλυτη, ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση της σχετικής διαδικασίας. Τούτο σημαίνει πιστή τήρηση των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, με άμεση έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής με προγενέστερη όμως ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών (π.χ. ανάρτηση βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ.). Μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, θα κατορθώσουν να εκπληρώσουν στο ακέραιο οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί το έργο τους και θα επωφεληθεί εισπρακτικά η κρατική μηχανή. Η διαιώνιση των νοσηρών καταστάσεων του παρελθόντος, με παρατάσεις της τελευταίας στιγμής να εμφανίζονται ως «επιτυχημένες παρεμβάσεις», μας βρίσκουν αντίθετους.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο, ως ο επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, προτίθεται να συνεργασθεί με το Υπουργείο Οικονομικών στη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων και να προτείνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προβλεφθούν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κων/νος Β. Κόλλιας

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories