Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε σημαντικές εργολαβίες του δημοσίου συμμετέχει η SingularLogic

21 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σε έργα ύψους 21 εκατ. ευρώ συμμετέχει η SingularLogic, ενώ το τμήμα που θα υλοποιήσει ο όμιλος ανέρχεται στα 14 εκατ. ευρώ (τα νούμερα περιλαμβάνουν ΦΠΑ). Πρόκειται για έργα του δημόσιου τομέα που συμβασιοποιήθηκαν στα τέλη του 2006, μετά από σχετικούς διαγωνισμούς....
Σε έργα ύψους 21 εκατ. ευρώ συμμετέχει η SingularLogic, ενώ το τμήμα που θα υλοποιήσει ο όμιλος ανέρχεται στα 14 εκατ. ευρώ (τα νούμερα περιλαμβάνουν ΦΠΑ). Πρόκειται για έργα του δημόσιου τομέα που συμβασιοποιήθηκαν στα τέλη του 2006, μετά από σχετικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η SingularLogic βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης για τη συμμετοχή της σε περισσότερους από 25 διαγωνισμούς δημόσιων φορέων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα αναληφθέντα έργα, η SingularLogic ανέλαβε:
- Για το ΥΠΕΣΔΔΑ το έργο «Aνάπτυξη και Λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Δυτ. και Νοτ. Ελλάδος», ύψους 5.999.669 ευρώ και με χρόνο υλοποίησης δεκαπέντε μηνών.

- Για το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα», ύψους 1.965.320 ευρώ και με χρόνο υλοποίησης 25 μήνες. Στο έργο συμμετέχουν ακόμη οι εταιρείες Deloitte & Touch και BPM.

- Για τα ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΕΣΔΔΑ το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη», ύψους 2.178.663 ευρώ και χρόνο υλοποίησης 18 μήνες. Στο έργο συμμετέχει και η Unisystems.

- Για το ΥΠΕΣΔΔΑ δύο έργα που αφορούν στην «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για τις υποστηρικτικές λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος, Κρήτης και Ν. Αιγαίου και των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας & Βορείου Αιγαίου. Το ύψος των δύο έργων ανέρχεται σε 11.027.260 ευρώ, έχουν χρόνο υλοποίησης 18 μήνες και η υλοποίησή τους θα γίνει με τη συνεργασία της Info-Quest και της Decision Systems Integration και θα υλοποιηθούν εντός δεκαοκτώ (18) μηνών.
Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης