Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το TAXIS καταργεί τα λογιστήρια

19 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Διαδικτυακό Λογιστήριο δημιουργεί η εφορία, εγκαθιστώντας έναν πραγματικό κλοιό ηλεκτρονικού ελέγχου γύρω από χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες, μέσω της υποχρεωτικής τήρησης των βιβλίων τους στο Ιντερνετ και της ηλεκτρονικής έκδοσης των φορολογικών τους στοιχείων....
Διαδικτυακό Λογιστήριο δημιουργεί η εφορία, εγκαθιστώντας έναν πραγματικό κλοιό ηλεκτρονικού ελέγχου γύρω από χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες, μέσω της υποχρεωτικής τήρησης των βιβλίων τους στο Ιντερνετ και της ηλεκτρονικής έκδοσης των φορολογικών τους στοιχείων. Απώτερος όσο και φιλόδοξος στόχος η καθημερινή παρακολούθηση και διασταύρωση των πάσης φύσεως συναλλαγών, προκειμένου να περιορισθεί η αιμορραγία που προκαλείται στα δημόσια έσοδα από τη χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Η ιδέα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει «πέσει» εδώ και καιρό στο τραπέζι των συσκέψεων του υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αλλά δεν είχε ακόμη εφαρμοσθεί, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι εάν δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, θα αγνοείτο πλήρως από τους επαγγελματίες, που βεβαίως δεν επιθυμούν να προσφέρουν στην εφορία μία ακόμη δυνατότητα για εύκολες διασταυρώσεις.
Προκειμένου, όμως, το μέτρο να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα έπρεπε να γίνουν οι σχετικές αναβαθμίσεις στο σύστημα Taxis, οι οποίες, όπως είναι γνωστόν, ολοκληρώθηκαν μόλις πρόσφατα. Ετσι, μετά την αναβάθμιση είναι δυνατή η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο θα λειτουργήσει προαιρετικά εντός του έτους και θα απευθύνεται σε πρώτη φάση στους επιτηδευματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας. Στα θετικά του συστήματος, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο ένταξης, είναι και η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των τιμολογίων, που σήμερα εκδίδονται μόνο χειρόγραφα και τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη πληγή για τα εικονικά τιμολόγια.

Ρεπορτάζ: Δ. Τσουπαρόπουλος - Γ. Τριανταφύλλου

Το Διαδικτυακό Λογιστήριο θα παρέχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr) στην οποία οι μικρομεσαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να τηρούν απευθείας το βιβλίο εσόδων και εξόδων τους. Συγκεκριμένα, κατόπιν πιστοποίησης στο Taxis, θα μπορούν να εισέρχονται στην υπηρεσία και να συμπληρώνουν τα στοιχεία με τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποίησαν (αξία αγοράς, στοιχεία πωλητή κ.λπ.). Επίσης, θα συμπληρώνουν και τα στοιχεία με τις πωλήσεις τους αλλά και τις εισπράξεις από την παροχή υπηρεσιών (ποσά που εισπράχθηκαν, στοιχεία πελατών κ.λπ.). Από την ίδια διεύθυνση θα είναι εφικτή και η έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στη σχετική φόρμα συμπλήρωσης, ο επιτηδευματίας, πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ του πελάτη, θα λαμβάνει αυτόματα όλες τις πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στο Μητρώο με ειδική φορολογική σήμανση, προκειμένου να εκδίδεται τιμολόγιο μόνο με υπαρκτά στοιχεία, αφού σε περίπτωση πλαστών στοιχείων το σύστημα θα τον «πετάει» έξω. Ετσι, η μοναδική παρέμβαση του επαγγελματία θα έχει να κάνει με το είδος, την τιμή και την ποσότητα του προϊόντος.
Παράλληλα, το σύστημα θα κάνει αυτομάτως τις αθροίσεις, που απαιτούνται και για τις άλλες δηλώσεις, όπως το Ε3, οι περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1. Η διευκόλυνση θα γίνεται με τη μεταφορά των σχετικών ποσών, που προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων και εξόδων στα υπόλοιπα έντυπα δηλώσεων, ενώ θα καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων λόγω ακριβώς της ηλεκτρονικής έκδοσης των στοιχείων που επιτρέπει την άμεση διασταύρωση.

«Ηλεκτρονικός φραγμός» στα πλαστά τιμολόγια
Πέραν αυτών για την καθημερινή παρακολούθηση των συναλλαγών η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχωρεί στη δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού προγράμματος, που θα επιτρέπει ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο κάθε παραστατικού. Πρόκειται για το Σύστημα Πιστοποίησης Συναλλαγών i-TAX, το οποίο θα διασφαλίζει την άμεση είσπραξη του ΦΠΑ και ταυτοχρόνως θα «καθαρίζει» την αγορά από τη λαίλαπα των πλαστών τιμολογίων.
Με την εφαρμογή του i-ΤΑΧ, που θα λειτουργεί βάσει του υπάρχοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται όπως και σήμερα, ενώ μέσω του μηχανισμού i-ΤΑΧ μεταφέρονται τα στοιχεία της συναλλαγής στη βάση δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών. Ετσι, ως διαχειριστής των δεδομένων, το υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζει ότι:
- Οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα εισπράττουν στην ώρα τους και όχι ετεροχρονισμένα τα έσοδα ΦΠΑ.
- Παρακολουθείται η απόδοση ΦΠΑ σε ημερήσια βάση από όλους τους υπόχρεους.
- Δεν διαταράσσεται η σχέση του κράτους με τους φορολογουμένους μιας και οι φορολογικοί έλεγχοι θα έχουν κατασταλτικό και όχι προληπτικό χαρακτήρα.
- Διασφαλίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και τα συμφέροντα του Δημοσίου.
Το σύστημα i-Tax είναι μια παγκόσμια καινοτομία ικανή να καταγράφει το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ ταυτόχρονα τις ελέγχει και πιστοποιεί την αυθεντικότητα τους σε «πραγματικό χρόνο». Παράλληλα, το σύστημα i-Tax είναι σε θέση να συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, λύνοντας το πρόβλημα των πλαστών τιμολογίων και της μη απόδοσης ΦΠΑ. Η χώρα μας με την «υιοθέτηση» του συστήματος i-Tax θα αποκτήσει ένα μοναδικό φορολογικό εργαλείο απόλυτα αυτοματοποιημένης και διαφανούς καταγραφής όλων των οικονομικών συναλλαγών.

Ασφάλεια
Η διασφάλιση της αξιοπιστίας του i-Tax αποτέλεσε βασική παράμετρο τόσο κατά τον σχεδιασμό του συστήματος όσο και για την ανάπτυξη των επιμέρους τμημάτων του. Οι δικλείδες ασφαλείας, που ενσωματώνονται στο i-Tax, διασφαλίζουν την ασφαλή εισαγωγή και μεταφορά των δεδομένων αλλά και την προστασία του συστήματος από κακόβουλες ενέργειες. Ειδικότερα:
- Για κάθε στοιχείο που εκδίδει κάποιος επιτηδευματίας, δημιουργείται ο Γενικός Αύξων Αριθμός Σήμανσης Εκδοσης στοιχείου (ΓΑΑΣΕ), ο οποίος είναι μοναδικός και έχει συνεχή αρίθμηση. Κατ αυτόν τον τρόπο η βάση δεδομένων, που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα κάθε συναλλαγής, γνωρίζει τον ΓΑΑΣΕ του τελευταίου στοιχείου που έχει εκδώσει ένας επιτηδευματίας και αναμένει να λάβει το επόμενο στοιχείο το οποίο θα έχει ΓΑΑΣΕ αυξημένο κατά μία μονάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συναλλαγή δεν γίνεται αποδεκτή.
- Αναγνώριση αριθμού κλήσεως αποστολέα (Caller ID) μέσω του SMS. Το SMS περιλαμβάνει και τον αριθμό κλήσεως του αποστολέα, ενώ κάθε αριθμός κλήσεως αντιστοιχεί σε έναν μόνο ΑΦΜ.
- Ο αριθμός κλήσεως προστατεύει το σύστημα από κακόβουλες επιθέσεις (hacking-denial of service attacks), δηλ. οποιοδήποτε μήνυμα από μη αναγνωρισμένο αριθμό κλήσεως απορρίπτεται αυτομάτως.
- Η χρήση SMS για μετάδοση των δεδομένων και εγγυάται την ασφαλή παράδοση του μηνύματος για την οποία λαμβάνεται σχετική απόδειξη.
- Για κάθε στοιχείο, που εκδίδεται, υπάρχει ένας αποδέκτης, ο οποίος έχει ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της συναλλαγής. Ο αποδέκτης για κάθε συναλλαγή αναμένει από τη βάση δεδομένων πιστοποίηση αυθεντικότητας. Σε περίπτωση που δεν λάβει πιστοποίηση, την αναζητάει.
Με την καθολική εφαρμογή του i-Tax στην ελληνική επικράτεια το Δημόσιο θα έχει σε «πραγματικό χρόνο» πληροφόρηση για το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιεί έκαστος επιτηδευματίας. Ειδικότερα, η πληροφόρηση αυτή θα περιλαμβάνει:
- Το πλήθος των συναλλαγών.
- Το είδος των συναλλαγών (λιανικές - χονδρικές, υποκείμενες σε ΦΠΑ - απαλλασσόμενες ΦΠΑ - εκτός πεδίου ΦΠΑ).
- Τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου.
- Τα στοιχεία του αποδέκτη (όταν πρόκειται για επιτηδευματία).
- Την αξία κάθε συναλλαγής και τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- Θα διασταυρώνεται ηλεκτρονικά κάθε συναλλαγή και θα πιστοποιείται η αυθεντικότητά της σε «πραγματικό χρόνο». Συνεπώς, δημιουργείται ένας «ηλεκτρονικός φραγμός» στα πλαστά τιμολόγια.
Με την ένταξή τους οι επιτηδευματίες στο i-Tax:
- Διασφαλίζουν ότι δεν γίνονται ακούσια λήπτες πλαστών τιμολογίων. Στην πράξη, σήμερα, δεν είναι εύκολο για έναν επιτηδευματία να ελέγξει για κάθε στοιχείο αξίας που λαμβάνει αν είναι πλαστό ή όχι. Με την ένταξή τους στο i-Tax θα λαμβάνουν πιστοποίηση αυθεντικότητας για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Κατά συνέπεια, έχουν τη βεβαιότητα ότι τα παραστατικά εκδόσεως τρίτων τα οποία καταχωρούν στα βιβλία τους είναι αυθεντικά.
- Περιορίζονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες θεώρησης στοιχείων, οι οποίες ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες.
Με την υλοποίηση του i-Tax οι λογιστές:
- Θα έχουν ακριβή πληροφόρηση για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες τους κατά χρονολογική σειρά. Συνεπώς, θα γνωρίζουν την ύπαρξη συναλλαγών για τις οποίες ενδεχομένως δεν έχουν λάβει τα σχετικά παραστατικά, τα οποία θα ζητούν από τον πελάτη.


Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης