Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στοιχεία ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 για το μήνα Σεπτέμβριο - 4.500 φορολογούμενοι απώλεσαν τις ρυθμίσεις, ενώ 13.000 εντάχθηκαν σε αυτές

1 Νοέμβριος 2014
Στοιχεία ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 για το μήνα Σεπτέμβριο - 4.500 φορολογούμενοι απώλεσαν τις ρυθμίσεις, ενώ 13.000 εντάχθηκαν σε αυτές
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΠερίπου 4.500 φορολογούμενοι απώλεσαν τις ρυθμίσεις ( "Τελευταία Ευκαιρία " και "Πάγια Ρύθμιση" ) του νόμου 4152/2013 κατά τον μήνα Σεπτέμβριο ενώ αντίστοιχα περίπου 13.000 εντάχθηκαν σε αυτές.

Δείτε τον πίνακα που δημοσίευσε η ΓΓΔΕ.


Πρόγραμμα Ρύθμισης "Τελευταία Ευκαιρία "
Δείκτες Δικαστικών Μέτρων - Indicators Low Enforcement Measures εως 31.07.2014 εως 31.08.2014 εως 30.09.2014
Φορολογούμενοι με απολεσθείσες ρυθμίσεις συνολικά : Number of debtors that become delinquent (dropped out) as a total: 20.167 15.236 17.261
Υπολειπόμενο ποσό στις απολεσθείσες ρυθμίσεις συνολικά: Leftover amount of delinquent installment plans as a total : 139.853.916,39 151.205.649,99 166.675.100,24
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη μετά την απώλεια της ρύθμισης κατά τη διάρκεια της περιόδου-Κεφάλαιο Amount of debt paid after the date of deliquence during the period Capital 7.853.117,02 9.439.033,57
Φορολογούμενοι με τις παραπάνω απολεσθείσες ρυθμίσεις στα χρέη των οποίων επιβλήθηκαν μέτρα (Παραγγελία κατάσχεσης/ Φάκελος Κατάσχεσης/ Πρόγραμμα Πλειστηριασμού/ Κατάσχεση εις χείρας Τρίτου/ Ποινική Δίωξη/ Υποθήκη), μετά την απώλεια των ρυθμίσεων. Number of deliquent debtors (dropped out of the above mentioned installment plans) with law enforcement measures (seizures, auction programmes, garnishments, penal prosecutions, mortgage), after the date of delinquence. 2.293 2.053 2.477
Ποσό των ανωτέρω χρεών σε μέτρα, μετά την απώλεια των ρυθμίσεων. Amount of arrears with law enforcement measures, after non compliance with installment plans. 78.607.965 51.930.803,70 59.646.657
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη μετά την απώλεια της ρύθμιση και του επιβλήθηκαν μέτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου-Κεφάλαιο Amount of debt paid after the date of deliquence during the period with low enforcement measures after the date of deliquence. Capital 2.221.574,47 2.784.513
Πρόγραμμα Ρύθμισης "Πάγια "
Δείκτες Δικαστικών Μέτρων - Indicators Low Enforcement Measures
Φορολογούμενοι με απολεσθείσες ρυθμίσεις συνολικά : Number of debtors that become delinquent (dropped out) as a total: 20.167 13.720 16.365
Υπολειπόμενο ποσό στις απολεσθείσες ρυθμίσεις συνολικά: Leftover amount of delinquent installment plans as a total : 101.468.153,08 115.631.568,85 139.397.104,22
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη μετά την απώλεια της ρύθμισης κατά τη διάρκεια της περιόδου-Κεφάλαιο Amount of debt paid after the date of deliquence during the period Capital 12.364.086,70 15.126.760,30
Φορολογούμενοι με τις παραπάνω απολεσθείσες ρυθμίσεις στα χρέη των οποίων επιβλήθηκαν μέτρα (Παραγγελία κατάσχεσης/ Φάκελος Κατάσχεσης/ Πρόγραμμα Πλειστηριασμού/ Κατάσχεση εις χείρας Τρίτου/ Ποινική Δίωξη/ Υποθήκη), μετά την απώλεια των ρυθμίσεων. Number of deliquent debtors (dropped out of the above mentioned installment plans) with law enforcement measures (seizures, auction programmes, garnishments, penal prosecutions, mortgage), after the date of delinquence. 2.293 1.327 1.665
Ποσό των ανωτέρω χρεών σε μέτρα, μετά την απώλεια των ρυθμίσεων. Amount of arrears with law enforcement measures, after non compliance with installment plans. 78.607.965 42.603.404,60 53.973.067,81
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη μετά την απώλεια της ρύθμιση και του επιβλήθηκαν μέτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου-Κεφάλαιο Amount of debt paid after the date of deliquence during the period with low enforcement measures after the date of deliquence. Capital 4.012.850,68 4.677.851,57

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης