Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

30 Οκτώβριος 2014
Ολοκληρώθηκε εχθές η διαβούλευση για τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα.

Μέχρι το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου είχαν εμφανιστεί στην διαβούλευση 64 σχόλια.

Ολα τα σχόλια μπορείτε να τα δείτε εδώ

Σας παρουσιάζουμε μερικά από αυτά:


Σχόλια επί του άρθρου 1 - Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής


Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι η αλλαγή των λογιστικών προτύπων ύστερα από 35 περίπου χρόνια (μια σημαντική δηλαδή αλλαγή στο χώρο των επιχειρήσεων, λογιστών και ελεγκτών) στην διαβούλευση που γίνεται, δεν έχει μέχρι και τη λήξη της λάβει ούτε ένα σχόλιο ή πρόταση και ενδεχομένως το δικό μου να είναι και το μοναδικό.
Σας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με την ιδιότητα του λογιστή αλλά και του ελεγκτή των νέων προτύπων, θα έπρεπε να είμαι περιχαρής, όπως φαντάζομαι ότι είναι και όλοι οι άλλοι συνάδερφοι που γνωρίζουν ήδη από Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και αυτό γιατί θα δημιουργήσει εξαιρετική πρόσθετη εργασία για όλους εμάς, δημιουργώντας βέβαια πρόσθετο κόστος στις επιχειρήσεις.
Δεν θα είχα την παραμικρή ενοχή για αυτό εάν δεν με απασχολούσε η πρακτική σημασία ενός λογιστικού προτύπου εάν στην πράξη τελικά δεν εφαρμόζεται. Εννοώ δηλαδή τα λογιστικά πρότυπα δεν έχουν την παραμικρή αξία εάν δεν συνδέονται με την επαρκή εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων. Να συντάσσονται δηλαδή ορθές οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ορθά λογιστικά πρότυπα οι οποίες όμως στην πλειοψηφία τους, γιατί η τελειότητα είναι κάτι δύσκολο στη χώρα μας, να ελέγχονται και επαρκώς ώστε εάν δεν είναι σωστές οι οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να εντοπίζουν τα σημαντικά λάθη τους έγκαιρα και να ενημερώνουν σχετικά τους αναγνώστες.
Τι αξία λοιπόν έχει αν δύο εταιρείες, η μια υγιής που συντάσσει ορθές οικονομικές καταστάσεις και ελεγμένες σωστά εμφανίζεται να έχει τις ίδιες επιδόσεις με άλλη επιχείρηση η οποία έχει συντάξει παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν ελέγχονται και σωστά και δεν ενημερώνονται οι αναγνώστες περί των σοβαρών σφαλμάτων?
Και οι δύο θα δανειστούν με τους ίδιους όρους, θα ενταχθούν σε ρυθμίσεις της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων με τους ίδιους όρους και κάποια στιγμή πολύ απλά ο συνετός επιχειρηματίας δεν θα αντέξει τον αθέμητο ανταγωνισμό και θα κλείσει αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στον «εξυπνάκια» επιχειρηματία. Τέτοιους επιχειρηματίες εκκολάπτουμε εάν δεν υπάρχει σύνδεση λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.
Επίσης, ανάπτυξη, η οποία έχει γίνει της μοδός, δεν έρχεται δημιουργώντας νέες εργασίες εις βάρος του επιχειρηματία. Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι, ότι και ο ΚΝ 2190/1920 στην παράγραφο 3 του άρθρου 42α αναφέρει ξεκάθαρα:
«3. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, δεν επαρκεί για την παρουσία της πραγματικής εικόνας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 2, επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.»
Άρα ο ΚΝ 2190/1920 ήταν ήδη ταυτισμένος με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ας κάναμε ότι δεν το καταλαβαίναμε! Παρείχε τη δυνατότητα εάν μια εταιρεία πίστευε ότι το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή όποιο άλλο δεν αποτύπωνε ορθά της Οικονομικές της Καταστάσεις να μπορεί κανείς να παρεκκλίνει, να συντάσσει τις σωστές Οικονομικές Καταστάσεις και απλά να ενημερώνει στο Προσάρτημα περί των παρεκκλίσεων.
Θα ήθελε κάποιος να με ενημερώσει πόσες εταιρείες έκαναν χρήση του εν λόγω άρθρου και ιδιαίτερα και πιο χαρακτηριστικά θα αναφέρω πόσες εταιρείες Leasing συνέτασσαν Οικονομικές Καταστάσεις με βάση το ΕΓΛΣ και δεν έκαναν καμία παρέκκλιση με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση τεράστιων πρώτων μισθωμάτων, δηλαδή ενώ η σύμβαση με κάποιον πελάτη είχε 40 μηνιαία μισθώματα των Ευρώ 1.000, ειδικά το πρώτο ήταν εξαιρετικά δυσανάλογο σε σχέση με τα υπόλοιπα, για παράδειγμα Ευρώ 50.000 και έφερνε ένα τεράστιο κέρδος στην πρώτη χρήση στην εταιρεία Leasing?
Άρα με το να εφαρμόσουμε νέα πρότυπα τη στιγμή που και τα προηγούμενα μας έδιναν εξαιρετικές δυνατότητες, δεν παρέχουμε στον επιχειρηματία πρόσθετη αξία αλλά στις κέρδη στις τσέπες των επιχειρηματιών που θα πουλήσουν τις σχετικές και πανάκριβες υπηρεσίες. Θυμίζω ότι είμαι από αυτούς που θα επωφεληθούν αλλά έχω μάθει τους πελάτες μου να τους σέβομαι και αν πρόκειται να τους παρέχω μία υπηρεσία θέλω αυτή να δημιουργεί πρόσθετη αξία για αυτόν και όχι να κερδίζω χρήματα επειδή ένας νόμος καθιστά την εμπειρία μου και την ανάγκη μου υποχρεωτική πρακτικά, γιατί από τους χιλιάδες λογιστές και ελεγκτές δεν είναι όλοι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν.
Για απόδειξη των ανωτέρω θα έθετα ένα απλό ερώτημα: σε όλα αυτά τα τεράστια σκάνδαλα που συγκλονίζουν τη χώρα μας και την οδήγησαν έως εδώ, πόσες από τις εταιρείες που κατέρρευσαν δεν εφάρμοζαν ήδη ακόμα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή και τα πρότυπα του ΕΓΛΣ? Δεν ήταν θέμα προτύπων, ήταν θέμα εφαρμογής και ελέγχου τους! Οι εταιρείες αυτές είχαν και λογιστές αλλά και ελεγκτές (εσωτερικούς και εξωτερικούς) και εφοριακοί τις έλεγχαν κλπ κλπ.
Επίσης, το Οικονομικό Επιμελητήριο πότε έλαβε αποφάσεις για να πειθαρχικές ποινές στους Οικονομικούς Διευθυντές και Προϊστάμενους Λογιστηρίου μέλη τους των εταιρειών που κατέρρευσαν και αποδείχθηκε ότι είχαν μαγειρεμένες οικονομικές καταστάσεις?
Ποιες άλλες εμπλεκόμενες ελεγκτικές αρχές έλαβαν σχετικά μέτρα?
Όταν ένα βαρέλι είναι τρύπιο δεν ρίχνεις νερό με μεγάλη ταχύτητα για να το γεμίσεις … απλά κλείνεις πρώτα την τρύπα!!!
Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και άρα επιχειρηματίας, πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως επιχειρηματίες, σαν να βγάζαμε εμείς τα δικά μας λεφτά από τη δική μας τσέπη για να πληρώσουμε το πρόσθετο κόστος που ζητούμε από τους επιχειρηματίες να καταβάλλουν για την εφαρμογή των νέων προτύπων και να το συγκρίνουμε με την πρόσθετη αξία που αυτό θα τους αποφέρει.
Καληνύχτα και καλή τύχη!
Με εκτίμηση,
Ντάβος Παναγιώτης
Νόμιμος Ελεγκτής – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γραφείο Νόμιμου Ελεγκτή – Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ντάβου Παναγιώτη
Καραϊσκάκη 70
153 51 Παλλήνη
Αττική – Ελλάδα
Κινητό: +30 6974 47 77 20
Τηλ.: +30 211 790 95 85
Φαξ: +30 211 790 67 37
http://www.pdavos.gr
29 Οκτωβρίου 2014, 11:53 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Από τον
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
Οικονομολόγο, Δικηγόρο ε.τ.
Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων
Γενικό Εισηγητή του θεσμού της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελλάδα (1980-1990)
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2014


Γενικός σχολιασμός του σχεδίου νόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης 22/10/2014 – 29/10/2014.
Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου να περιλάβει σε ένα νομοθέτημα το φορολογικό νόμο που ρυθμίζει τις συναλλαγές (Κ.ΦΑΣ.), τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ (κωδ. Ν.2190/1920) και το Ε.ΓΛΣ με τα Κ.Λ.Σ. είναι σωστή. Δυστυχώς όμως ο τρόπος με τον οποίο γίνεται με το νομοσχέδιο η κωδικοποίηση φορολογικών και των λογιστικών διατάξεων του Ελληνικού Δικαίου, κάθε άλλο παρά επιτυχής μπορεί να χαρακτηριστεί.
Συγκεκριμένα:
● Οι διατάξεις των άρθρων 8 – 15 του Κεφαλαίου 3 «Παραστατικά πωλήσεων», κατά την άποψή μου είναι βελτιωμένες και προσαρμοσμένες στις σημερινές εξελίξεις και επιτυχώς έχουν ενσωματώσει τον Κ.ΦΑΣ. στο νομοσχέδιο.
● Οι διατάξεις των άρθρων 3 «Λογιστικό σύστημα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 με τις οποίες καταργείται η λογιστική τυποποίηση του Ε.ΓΛΣ και των Κ.Λ.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Τραπεζών, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 18 – 24 του Κεφαλαίου 5 «Κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης)» αποτελούν το μεγάλο μειονέκτημα του νομοσχεδίου και ακυρώνουν την όλη φιλοσοφία του. Οι εν λόγω διατάξεις κατά τη γνώμη μου, είναι το “αγκάθι” του νομοσχεδίου και θα γίνουν η αιτία ακύρωσής του στην πράξη, αν το νομοσχέδιο αυτό, όπως είναι διατυπωμένο σήμερα, γίνει ποτέ νόμος του Κράτους.
Τι θα έπρεπε να έχει γίνει:
Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
1. Από το Ε.ΓΛΣ και τα Κ.Λ.Σ., με βάση τα οποία έχουν οργανώσει τα λογιστικά τους συστήματα οι επιχειρήσεις, θα έπρεπε να διατηρηθούν σε ισχύ τα Κεφάλαια:
- Σχέδιο Λογαριασμών με συμπλήρωσή του με τους λογαριασμούς της εξέλιξης (Δ.Λ.Π. κ.λπ.) και με περιορισμό των υποχρεωτικών λογαριασμών του με τη μετατροπή τους σε προαιρετικούς.
- Κανόνες που ρυθμίζουν το περιεχόμενο και τη συλλειτουργία των λογαριασμών.
- Κανόνες λογισμού του βιομηχανικού κόστους.
- Οικονομικές καταστάσεις και συνδεσμολογία τους με το Σχέδιο Λογαριασμών.
- Οι διατάξεις περί αυτονομίας της λειτουργίας της Γενικής Λογιστικής και της Αναλυτικής (Διοικητικής) Λογιστικής (άρθρα 47 έως 49 Ν.1041/1980).
2. Το νομοσχέδιο, για τα πιο πάνω Κεφάλαια του Ε.ΓΛΣ και των Κ.Λ.Σ., θα έπρεπε να παραπέμπει στα τροποποιημένα σχετικά νομοθετήματα (Π.Δ. 1123/1980, Π.Δ. 148/1984 και Π.Δ. 384/1992), χωρίς να περιλαμβάνει το Σχέδιο Λογαριασμών του Παραρτήματος Γ.
3. Το Κεφάλαιο 4 «Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων» (άρθρα 16 – 17) και ιδίως τα Υποδείγματα του Παραρτήματος Β «Οικονομικές Καταστάσεις» θα έπρεπε να συνδέονται με τις Οικονομικές Καταστάσεις των λογιστικών συστημάτων του Ε.ΓΛΣ και των Κ.Λ.Σ., έτσι ώστε οι Οικονομικές Καταστάσεις αυτές του Παραρτήματος Β να αποτελούν παράγωγες καταστάσεις από τις καταστάσεις των εφαρμοζόμενων σήμερα λογιστικών συστημάτων.
Με βάση τις παραπάνω Α1 – 3 απόψεις μου που αποτελούν και προτάσεις μου:
α. Θα είχαμε διατηρήσει και βελτιώσει τη Λογιστική Τυποποίηση στην πρακτική της εφαρμογή.
β. Θα συνεχίζαμε να εφαρμόζουμε το αμιγές λογιστικό μοντέλο των χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Αυστρίας, Βελγίου κ.λπ.), σε αντίθεση με το μοντέλο λογιστικής που εισάγει το νομοσχέδιο με το “γυμνό” Σχέδιο Λογαριασμών του Παραρτήματος Γ. Το χαρακτηρίζω ως “γυμνό” αφού δεν περιλαμβάνει κανόνες που να ρυθμίζουν το περιεχόμενο κάθε λογαριασμού και κανόνες της συλλειτουργίας όλων των λογαριασμών με συνέπεια λόγω αυτού του μειονεκτήματος, κάθε εφαρμοστής να λογιστικοποιεί τις πράξεις και τα γεγονότα κατά το δοκούν, οπότε δεν μιλάμε καν για Λογιστική Τυποποίηση στην πράξη:
- Το λογιστικό μοντέλο των χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης έχει θεμελιωθεί στην αυτόνομη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής που είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις, και στην αυτόνομη λειτουργία της Αναλυτικής (Διοικητικής) Λογιστικής που εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις ελεύθερα και σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μίας από αυτές.
- Το “γυμνό” λογιστικό μοντέλο του Σχεδίου Λογαριασμών του Παραρτήματος Γ, κάθε άλλο παρά είναι μοντέλο των χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Το μοντέλο αυτό περισσότερο βρίσκεται κοντά στο Αγγλοσαξωνικό μοντέλο της Αγγλίας και Ιρλανδίας, (παρέχει τη δυνατότητα της καταχώρησης στους λογαριασμούς αποθεμάτων των αναλώσεων και του κόστους πωληθέντων), αφού αγνοεί την αυτονομία των δύο κλάδων της λογιστικής, δεν ασχολείται καθόλου με την Αναλυτική Λογιστική και αγνοεί τη λογιστική κατάρτιση του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με βάση τα αναλλοίωτα στοιχεία της Γενικής Λογιστικής που είναι και τα πλέον αξιόπιστα.
γ. Για τη δημοσιότητα, θα είχαμε τυποποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αυτές του Παραρτήματος Β του νομοσχεδίου. Με λίγα λόγια θα είχαμε διατηρήσει βελτιωμένη τη Λογιστική Τυποποίηση στη χώρα μας και οι επιχειρήσεις θα είχαν αποφύγει το σημαντικότατο κόστος της λογιστικής αναδιοργάνωσής τους με βάση το νομοσχέδιο.
● Η διάταξη του άρθρου 3, παρ. 9 του νομοσχεδίου, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν το Σχέδιο Λογαριασμών που ισχύει την 31/12/2014 είναι ελλιπής. Κάθε Σχέδιο Λογαριασμών, όπως και αυτό του Ε.ΓΛΣ και των Κ.Λ.Σ. που ισχύουν σήμερα, λειτουργεί με βάση τους κανόνες για το περιεχόμενο των λογαριασμών, για τη συλλειτουργία τους και για τη συνδεσμολογία τους με τις Οικονομικές Καταστάσεις των λογιστικών αυτών σχεδίων που ισχύουν σήμερα. Όλα αυτά, οι επιχειρήσεις τα έχουν οργανωμένα ηλεκτρονικά και η διάταξη του άρθρου 3, παρ. 9, όπως είναι διατυπωμένη, δεν τις απαλλάσσει από τη λογιστική αναδιοργάνωσή τους.
Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ):
● Το νομοσχέδιο (άρθρα 18 – 24) για την επιμέτρηση (αποτίμηση) των περιουσιακών στοιχείων εισάγει κανόνες των Δ.Λ.Π. με βάση τους οποίους οι αξίες που θα προκύπτουν από τις αποτιμήσεις θα είναι διαφορετικές από τις αξίες αποτιμήσεων με βάση τους φορολογικούς νόμους. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην τελευταία τους ανάλυση σε δύο αξίες (κατά πελάτη – χρεώστη, κατά προμηθευτή – πιστωτή, κατά πάγιο στοιχείο, κατά εργαζόμενο, κατά συγκεκριμένο απόθεμα της αποθήκης κ.λπ.). Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την ανάγκη τήρησης ΔΙΠΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, αυτών των φορολογικών νόμων και αυτών του νομοσχεδίου. Το ίδιο αυτό νομοσχέδιο στο άρθρο 3, παρ. 5, προβλέπει ρητά την υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν διπλά λογιστικά βιβλία, αυτά του νομοσχεδίου (λογιστική βάση) και αυτά των φορολογικών νόμων (φορολογική βάση). Δηλαδή καλούνται και οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις να τηρούν διπλά λογιστικά βιβλία όπως τηρούν και οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
● Με λίγα λόγια, εισάγονται διατάξεις των Δ.Λ.Π. από το “παράθυρο”, αφού η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. με κανονισμούς και μόνο για τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων.
● Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 – 24 του νομοσχεδίου, όπως είναι διατυπωμένες στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, απαιτεί την οργάνωση και λειτουργία πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων των αξιών αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το νομοσχέδιο και την τήρηση από τις επιχειρήσεις διπλών βιβλίων με σημαντική αύξηση του ετήσιου λειτουργικού τους κόστους.
● Επίσης, οι διατάξεις των άρθρων 18 – 24 του νομοσχεδίου, όπως είναι διατυπωμένες, είναι ευθέως μη συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
● Η αύξηση του ετήσιου λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τις ίδιες και από ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, καμία επιχείρηση και καμία επαγγελματική οργάνωση δεν θα δεχθεί τέτοιες επιβαρύνσεις, που κατά γενική ομολογία οι επιβαρύνσεις αυτές θα αποτελέσουν θυσίες για τις επιχειρήσεις χωρίς κανένα όφελος για τις ίδιες και για την Εθνική Οικονομία και παράλληλα θα επηρεάσουν την ίδια την ύπαρξή τους σε μία εποχή που αγωνίζονται να επιβιώσουν.
● Φαντάζεστε τι θα γίνει όταν μία βιομηχανία ή ένα ξενοδοχείο που έχουν 4 – 5 χιλιάδες πάγια στοιχεία αντιληφθεί το τι πρέπει να οργανώσει και σε τι δαπάνες θα υποβληθεί για να παρακολουθεί διπλές αποσβέσεις και διπλές αξίες κατά ένα έκαστο πάγιο στοιχείο;
● Μήπως δεν θα συμβεί το ίδιο για τους π.χ. δεκάδες χιλιάδες πελάτες; Πώς και με ποια συστήματα θα προσδιορίζεται το αποσβέσιμο κόστος όταν, όπως συμβαίνει συνήθως, το υπόλοιπο κάθε πελάτη προέρχεται από τιμολόγια διαφόρων χρονολογιών που μπορεί να απέχουν μεταξύ τους ακόμα και έτη;
● Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στις επιχειρήσεις όταν θα καλούνται στο τέλος κάθε έτους να προσδιορίζουν την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όλων των αποθεμάτων τους, κατ’ είδος και κατά συγκεκριμένο κωδικό που μπορεί να περιλαμβάνει ποσότητες που αποκτήθηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους (αποθέματα ακίνητα, βραδέως κινούμενα ή ταχέως κινούμενα); Οι αποθήκες των βιομηχανιών, των εμπορικών καταστημάτων, των εισαγωγέων ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ. έχουν αποθηκευμένα είδη δεκάδων, ακόμα και εκατοντάδων χιλιάδων. Με ποια συστήματα και ποιος θα προσδιορίζει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (αξία στην οποία θα πωληθεί το απόθεμα μειωμένη κατά τα έξοδα πώλησης); Ποιο θα είναι το κόστος για κάθε επιχείρηση κάθε χρόνο, πέρα από το κόστος τήρησης διπλών βιβλίων;
● Άποψή μου είναι ότι η Κυβέρνηση και όχι οι συντάκτες του νομοσχεδίου πρέπει να πάρει το θέμα στα χέρια της και να βρεθούν λύσεις που δεν θα χρειάζονται διπλά βιβλία για τις επιχειρήσεις, ούτε αύξηση του λειτουργικού τους κόστους. Τέτοια λύση είναι μόνο μία που αποτελεί και την πρότασή μου.
● Να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 18 – 24 του νομοσχεδίου έτσι ώστε και μέσα στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ να βρίσκονται και οι αποτιμήσεις να συμπίπτουν με αυτές των φορολογικών νόμων.
● Οι υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ που αναφέρονται στις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων να εισαχθούν στο νομοσχέδιο με βάση τη διατύπωση της Οδηγίας αυτής (μοναδικό κριτήριο η περίοδος της οικονομικής χρησιμότητας κάθε πάγιου στοιχείου) που έχει αποτυπωθεί στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία.
● Οι προαιρετικές διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ να μην νομοθετηθούν ή αν επιβάλλεται η νομοθέτησή τους να είναι δυνητικές για τις επιχειρήσεις.
● Όλες οι διατάξεις των Δ.Λ.Π. που έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο να απαλειφθούν ή αν επιβάλλεται να νομοθετηθούν να είναι δυνητικές για τις επιχειρήσεις.
Θέλω να πιστεύω ότι με τις απόψεις μου θα βοηθήσω στη διαμόρφωση ενός καλού και εφαρμόσιμου νομοσχεδίου. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται σταθερό νομοθετικό περιβάλλον για να οργανωθούν. Η λογιστική, ηλεκτρονική οργάνωση, κεντρική και αποκεντρωμένη των επιχειρήσεων απαιτεί μεγάλες χρονικές περιόδους και σημαντικότατο κόστος και δεν επιτρέπεται να αλλάζει. Να βελτιώνεται ναι, όχι να αλλάζει. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η Λογιστική Τυποποίηση της Γενικής Λογιστικής και η αυτόνομη λειτουργία της από την Αναλυτική (Διοικητική) Λογιστική, όπως εφαρμόζεται με το μοντέλο λογιστικής της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, κ.λπ.).
Ιωάννης Ανδριτσογιάννης
29 Οκτωβρίου 2014, 10:05 | Ε.Β.Ε.Π.


Πλεονεκτήματα:
Διευθετούνται αποτελεσματικά πολύπλοκα ζητήματα που αποδίδονται στην υφιστάμενη λογιστική πολυνομία, καθώς επιχειρείται για πρώτη φορά μία ταξινόμηση/ομαδοποίηση των λογιστικών κανόνων με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων καθίσταται περισσότερο ευχερής, καθώς τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των ελληνικών επιχειρήσεων θα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις διεθνείς λογιστικές εγγραφές.
Αρνητικά:
-Προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός πως η συσταθείσα Ομάδα Εργασίας αποτελείται αποκλειστικά από καθηγητές ΑΕΙ και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς την εκπροσώπηση των άμεσα ενδιαφερομένων/θιγόμενων φορέων, δηλαδή των παραγωγικών τάξεων και εκπροσώπων της λογιστικής κοινότητας (επαγγελματίες λογιστές).
-Το προωθούμενο νομοσχέδιο καταργεί την υπάρχουσα νομοθεσία για τη Λογιστική Τυποποίηση αντικαθιστώντας την με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (τα οποία στην πραγματικότητα συνιστούν τον προθάλαμο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)με τα οποία καλούνται να συμμορφωθούν και οι μη εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις, επιβάλλοντας στην ουσία την υποχρεωτική υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. από την πλειονότητα των φορέων εκπροσώπησης του εγχώριου επιχειρείν (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)-Ιδιαιτέρως ανησυχητικό δε είναι το γεγονός πως οι επιζήμιες αλλαγές δεν χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικές από το εταιρικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με βάση την Οδηγία 2013/34/ΕΕ/26.07.2013.
Προς επίρρωση της παραπάνω άποψης αναφέρεται πως από τα 28 κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο 2 χώρες, η Βουλγαρία και η Κύπρος, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π. και στις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, με τις υπόλοιπες 25 είτε να μην εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., είτε να τα εφαρμόζουν προαιρετικά(για τις μη εισηγμένες). Συνεπώς, η Οδηγία 2013/34/ΕΕ που επικαλούνται οι εμπνευστέςτου νομοσχεδίου δεν προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή κανόνων των Δ.Λ.Π. και από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, ούτε την κατάργηση της Λογιστικής Τυποποίησης, ενώ βρίσκει πεδίο εφαρμογής μόνο στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες και μόνο για την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, κ.λπ.).
-Γεννάται θέμα αξιοπιστίας των στοιχείων, καθώς οι πιστωτές των επιχειρήσεων (π.χ. Τράπεζες) δεν θα εμπιστευτούν τις αξίες που προσδιορίζονται από τα αμφιβόλου αξιοπιστίας κριτήρια των Δ.Λ.Π. Μάλιστα, σχεδόν το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτιμά και θα συνεχίσει να αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της δανειοδοτούμενης επιχείρησης με βάση τα δικά τους κριτήρια. Επίσης και εξαιτίας της μεγάλης βαρύτητας που έχουν για τον επιχειρηματικό κόσμο οι αναλύσεις της Αγοράς, η δημοσίευση αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων που συνεπάγεται η Λογιστική Τυποποίηση (είτε από φορείς εκπροσώπησης επαγγελματικών φορέων είτε από εθνικές Αρχές π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ. ), συνιστά αδιαμφισβήτητο γεγονός.
-Με την αντικατάσταση του Ε.Γ.Λ.Σ. από τα Δ.Λ.Π. και την συνακόλουθη εφαρμογή σχεδίων λογαριασμών που κάθε επιχείρηση θα εφαρμόζει όπως η ίδια επιλέγει, θα επέλθουν δραματικές αλλαγές στην υπάρχουσα οργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του λειτουργικού και διαχειριστικού τους κόστους. Με την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και από τις μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, η οικονομική επιβάρυνσή τους θα εκτοξευθεί, τόσο με το εφάπαξ κόστος των τεράστιων αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στα μηχανογραφικά πακέτα τους, όσο και στο ετήσιο λειτουργικό κόστος με την αναγκαστική τήρηση διπλών βιβλίων, εκείνα των φορολογικών νόμων και αυτά των Δ.Λ.Π.
Η Λογιστική Τυποποίηση διευκολύνει απόλυτα τη μηχανοργάνωση και περιορίζει το κόστος σχεδιασμού και εφαρμογής της. Κι αυτό γιατί τα χρησιμοποιούμενα συστήματα μηχανοργάνωσης (παραμετρικά ERΡ) που βασίστηκαν στο Ε.Γ.Λ.Σ. εφαρμόζονται σήμερα από όλες τις επιχειρήσεις, ενώ τα ιδιαιτέρως κοστοβόρα εισαγόμενα παραμετρικά συστήματα ERP που επικαλούνται οι συντάκτες του νομοσχεδίου έχουν κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να πωλούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου και το κόστος προσαρμογής τους σε κάθε χώρα είναι πολλαπλάσιο από το κόστος αγοράς τους. Το αυξημένο αυτό κόστος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει παγκόσμια λογιστική τυποποίηση.
-Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στο Νομοσχέδιο, η αντικατάσταση των νομοθετημάτων της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελλάδα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πρέπει να έχει διευθετηθεί εντός ενός ιδιαίτερα ασφυκτικού χρονικού πλαισίου. Πραγματικά, τόσο οι παραγωγικοί φορείς όσο και η λογιστική Κοινότητα της χώρας εκφράζουν την απορία αλλά και τον έντονο προβληματισμό τους αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης τόσο δομικών και ζωτικής σημασίας οργανωτικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο περιορισμένο χρονικό διάστημα των μόλις δύο μηνών.
- Με την εισηγούμενη κατάργηση της Λογιστικής Ομάδας 8, στο ενδεικτικό Σχέδιο Λογαριασμών του Παραρτήματος Γ’ του νομοσχεδίου και με την προωθούμενη ανάμιξη τω στοιχείων της (Ομάδα 8) με τα στοιχεία τωνΟμάδων 6 (πρωτογενή έξοδα κατ’ είδος) και 7 (πρωτογενή έσοδα κατ’ είδος), αίρεται η δυνατότητα κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης, του πλέον βασικού λογαριασμού πληροφόρησης για τη Διοίκηση της κάθε επιχείρησης, αλλά και για κάθε ελεγκτική υπηρεσία του Δημοσίου.
Η επικείμενη κατάργηση της υποχρεωτικής κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης (Ομάδα 8), η οποία μεταξύ άλλων προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για βασικά μεγέθη της επιχείρησης όπως τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αποθεμάτων ενάρξεως και λήξεως κάθε περιόδου, των αγορών της περιόδου, των εσόδων κατ’ είδος της περιόδου και των εξόδων κατ’ είδος της ίδιας περιόδου, θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην προσπάθεια αναβάθμισης/βελτίωσης των ελεγκτικών μηχανισμών που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
Στο Ε.Γ.Λ.Σ. εμπεριέχονται οι θεμελιώσεις κανόνες της συλλειτουργίας των λογαριασμών του Σχεδίου Λογαριασμών, καθώς επίσης και το κεφάλαιο των Οικονομικών Καταστάσεων που είναι απόλυτα συνδεμένες με τους εν λόγω λογαριασμούς (6, 7 και 8). Συνεπώς εγείρεται το ερώτημα για το πώς μπορεί να καταστεί εφικτή η εφαρμογή ενός καταργηθέντος νομοθετήματος από το σύνολο των επιχειρήσεων που εφαρμόζει σήμερα το Ε.Γ.Λ.Σ., και πως θα αντιμετωπίζουν τους ελέγχους όταν το νομοσχέδιο προβλέπει διαφορετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Παράλληλα, καλό θα ήταν οι ειδικοί που συνέταξαν το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο να μας ενημερώσουν για το πώς θα αποφευχθεί το πρόσθετο κόστος της σύνδεσης των Οικονομικών Καταστάσεων με τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ.
-Οι υιοθετούμενες αλλαγές θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση των επιχειρήσεων από τις Κρατικές Αρχές, όσον αφορά την αναλογική τους φορολογική επιβάρυνση, παράμετρος που εάν δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη καταστρατηγεί τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.
-Ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου δραστηριοποίησης του επιχειρείν δεν γίνεται μόνο από την τυπική συνένωση σ’ ένα νομοθέτημα όλων των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους, αλλά κυρίως από το περιεχόμενο τους (κανόνων) και το πόσο χρηστικοί και ωφέλιμοι καθίστανται για την επιβίωση και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.
27 Οκτωβρίου 2014, 14:56 | MICHAEL.

 

Παρακάτω παραθέτω κάποια αρχικά σχόλιά μου, τα οποία αφορούν κυρίως θέματα με τα οποία έχω σχετική εμπειρία.
Η σύνταξη του σχεδίου έχει βασιστεί κυρίως ή σχεδόν αποκλειστικά στην μεταφορά αντίστοιχων άρθρων από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, κυρίως τις 2013/34/EE και 2010/045ΕΕ (2006/112/ΕΕ).
Τα άρθρα που αφορούν τον την έκδοση στοιχείων και την διασφάλιση της καταγραφής σε λογαριασμούς και σχετίζονται με τον «παλιό και κλασσικό» Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) είναι κυρίως τα άρθρα από το 5 έως το 15.
Είναι σημαντικές θετικές εξελίξεις αυτές που θεσπίζονται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, Ειδικότερα αναφέρω:
1. την παροχή δυνατότητας “έκδοσης” άυλων – ηλεκτρονικών αποδείξεων καθώς και
2. την δυνατότητα χρήσης τρίτων έμπιστων παρόχων για τη διασφάλιση των καταγραφομένων συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων λιανικής (παρ. 10 του άρθρου 12)
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν επίσης και σημαντικές ασάφειες οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής :
1. Οι αναφορές για εφαρμογή διατάξεων του ν. 1809/88 ο οποίος όμως με την παρ. 2 του άρθρου38 (Καταργούμενες) καταργείται, «καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου». Για το θέμα αυτό επίσης υπάρχει μάλλον αντίφαση με το ότι στο άρθρο 40 (Μεταβατικές) οι Αποφάσεις ΠΟΛ 1220 και 1221 (Τεχνικές προδιαγραφές) εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ είναι γνωστό ότι (πέρα από την ουσία που είναι ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αποστολής δεδομένων ‘on-line’ σε κεντρικές υπηρεσίες, άρα δεν υφίσταται και λόγος αναβάθμισης, προσαρμογής ή αλλαγής των μηχανών από τους επιτηδευματίες), αυτές οι Αποφάσεις εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησης των διατάξεων του 1809/88. Οπότε άσχετα με το πότε θα εκδοθεί νέος νόμος που θα αντικαθιστά το 1809/88 και νέες τεχνικές προδιαγραφές (διατάξεις οι οποίες ‘ετοιμάζονται’), θα πρέπει οι σχετικές αναφορές να διευκρινιστούν ή να επαναδιατυπωθούν.
2. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ή αποσαφηνιστεί η σημασία του «μπορεί» στην παρ. 1 του άρθρου 12 για την έκδοση στοιχείων λιανικής.
3. το «διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της» στην παρ. 7 του άρθρου 12 για τα στοιχεία λιανικής δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη διασφάλιση της ίδιας της συναλλαγής. Αφορά την ανάθεση έκδοσης στοιχείων λιανικής σε τρίτους (κατ’ αντιστοιχία με την τιμολόγηση).
4. Θεωρώ ότι υπάρχει θέμα με μόνο την απλή – ‘χαλαρή’ υποχρέωση κοινοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία, των στοιχείων των παρόχων διασφάλισης των συναλλαγών λιανικής (δεδομένης και της έλλειψης υποδομών και κατάλληλου προσωπικού). Η αντιμετώπιση αυτή δεν είναι σε αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις εποπτείας των κατασκευαστών – εισαγωγέων των μηχανών έκδοσης στοιχείων λιανικής και επιπλέον μάλλον ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί με προχειρότητα που θα αυξήσει τη δυσχέρεια ελέγχων (συχνές ενάρξεις-παύσεις, αλλαγές παρόχων, πως θα ελέγχονται οι πάροχοι και η αξιοπιστία τους, ποιες επιπτώσεις θα έχουν σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας, κλπ).
5. Υπάρχει θέμα με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις λιανικής, οι οποίες φαίνεται να μπορούν να αντιμετωπισθούν είτε ως Αποδείξεις Λιανικής είτε ως ηλεκτρονικά τιμολόγια (παρ. 2 του άρθρου 14 : “2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης,…”). Αν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια, τότε τίθεται το ερώτημα για κάποιον επιτηδευματία να επιλέξει τη διασφάλιση του περιεχομένου τους είτε σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 12 είτε με τις διατάξεις του άρθρου 15. Θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές των υπόχρεων (όλες; μία από αυτές; Υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής μεθόδων;, κλπ)
6. Η προσθήκη γ) «Η εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 3862/2010» στην παρ. 2 του άρθρου 15, με την οποία υποτίθεται ότι θα ότι διασφαλίζεται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, δεν συνάδει με τις απαιτήσεις διασφάλισης της ακεραιότητας και αυθεντικότητας των ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις παρόμοιες τεχνικές που εφαρμόζονται από τους υπόλοιπους 3 ενδεικτικούς τρόπους.
Παρόμοια προσέγγιση με την προσθήκη αυτή (η οποία σημειώνω ότι εξ’ όσων γνωρίζω, είχε αρχικά προταθεί αλλά δεν είχε υιοθετηθεί και τώρα προστέθηκε πάλι), δεν υφίσταται ούτε στη σχετική Οδηγία 2010/045ΕΕ (2006/112/ΕΕ), αλλά ούτε και στις μετέπειτα οδηγίες εφαρμογής της που εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ. Επιπλέον, ενδεχομένως να τίθεται και θέμα νομικής ασυμβατότητας με τον ίδιο το νόμο 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113/13-7-2010), και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 (Εξαιρέσεις), δεδομένου ότι εκεί ορίζεται ότι : «Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται: …… ι) στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η ταυτοποίηση δεδομένων και οντοτήτων, η παροχή τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου επικοινωνιών, καθώς και η παροχή και συντήρηση τερματικών και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες πληρωμών. …..».
23 Οκτωβρίου 2014, 11:59 | MICHAEL.

 

 

Μπράβο για την ενσωμάτωση των διεθνών λογιστικών πρακτικών στο ελληνικό σύστημα. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να υπάρχει πρόβλεψη και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικαίου για τα μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ.
21 Οκτωβρίου 2014, 18:15 | MICHAEL.

 

Να προβλεφτεί ρητά και καθαρά η απαλλαγή από τις εν λόγω διατάξεις των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (συλλόγων, σωματείων) που δεν ασκούν δραστηριότητες υποκείμενες σε ΦΠΑ και δεν τηρούν σχετικά λογιστικά βιβλία. Είναι αδύνατο αυτά τα νομικά πρόσωπα να ανταποκριθούν σε τέτοιες υποχρεώσεις.
Επειδή θα καταργηθούν οι διατάξεις του ΚΦΑΣ κατά σωρευτικό τρόπο και για να μην έχουμε κανένα ατύχημα να ληφθεί μέριμνα ώστε να διατηρηθεί ρητά η διάταξη που επιτρέπει την προβλεπόμενη από τον ΚΦΑΣ περιστασιακή απασχόληση ή παροχή υπηρεσιών βάσει «τίτλων κτήσης» νέων που δεν τηρούν βιβλία. Με τον τρόπο αυτό πολλοί μπορούν και βγάζουν έστω 500-1000 ευρώ τον χρόνο.

 

Σχόλια επί του άρθρου 2 - Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

 


29 Οκτωβρίου 2014, 10:20 | ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ
Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων του κλάδου μας υπάγεται στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου.
Τα ακαθάριστα έσοδα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων από τη δραστηριότητά τους αυτή είναι διογκωμένα άνω του 80% λόγω του ειδικού φόρου που εμπεριέχεται στα καύσιμα.
Για το λόγο αυτό σε όλες τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (ΠΔ 99/77-ΚΦΣ, ΠΔ186/1992-ΚΒΣ, Ν.4093/2012-ΚΦΑΣ) αναγνωρίζοντας η πολιτεία το πραγματικό μέγεθος των επιχειρήσεων και την πλασματική εικόνα των εσόδων τους προέβλεπε την κατάταξή τους για την δραστηριότητά τους αυτή στους τηρούντες βιβλία Α΄ή Β΄κατηγορίας ή απλογραφικά βιβλία κατά τον ΚΦΑΣ.
Για τον ίδιο λόγο πρέπει να μην παραβλεφθεί η ιδιαιτερότητα του κλάδου μας και κατά την ένταξη τους στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ακαθάριστα έσοδα τους από παροχή υπηρεσιών ή πώληση άλλων αγαθών εκτός καυσίμων.
Ακόμη πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μας έχουν ήδη αυξημένο κόστος παρακολούθησης των εργασιών τους μια και παράλληλα με τις κοινές υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων είμαστε υποχρεωμένοι σε
• Εγκατάσταση-διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος εισροών-εκροών όλων των υγρών καυσίμων με πλήρη παρακολούθηση των διακινουμένων ποσοτήτων.
• Καθημερινή αποστολή στοιχείων από το παραπάνω σύστημα στη ΓΓΠΣ.
• Αυτόματη έκδοση απ. Εσόδου για κάθε εκροή από το σύστημα αλλά και συσχέτιση και μετατροπή της σε Τιμολόγιο όπου απαιτείται.
• Έκδοση ειδικών στοιχείων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης για παρακολούθηση από το σύστημα Ήφαιστος της ΓΓΠΣ.
• Αποστολή όλων των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης στη ΓΓΠΣ (Ήφαιστος).
Υπάρχει δηλαδή ένα πλέγμα ελέγχου και παρακολούθησης που οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση για το σκοπό αυτό, δεν έχει κανένα νόημα και απλώς μας δημιουργεί κοστοβόρες διαδικασίες που μας οδηγούν εκτός αγοράς.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 02: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.
2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.
3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής εντάσσονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1
Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου αυτοκινήτων και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης ανεξαρτήτως ύψους κύκλου εργασιών .
Όποιος από τους παραπάνω διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα κρίνεται για τον κλάδο αυτόν αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα του από αυτόν (δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το παραπάνω όριο της παρ. 3 για την κατάταξη του στις πολύ μικρές οντότητες).
…………………………………………………………………………………………

 


28 Οκτωβρίου 2014, 10:37 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(Π.Ο.Π.Ε.Κ.)
Μόνιμος Σύνδεσμος

ΑΡΘΡΟ 2
Με τον Ν.4093/2012 Άρθρο 4, Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων, προβλέπεται στην παράγραφο 3γ
3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:
α)………………………
β)………………………….
γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων
Απλογραφικά (Β’ Κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ
Διπλογραφικά (Γ’ Κατηγορίας) Ανω των 1.500.000 ευρώ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ) προτείνει να παραμείνει σε ισχύ το καθεστώς τήρησης απλογραφικών βιβλίων δεδομένου ότι α) ο τζίρος είναι πλασματικός κατά 60% αφού εμπεριέχονται σ’ αυτόν όλοι οι φόροι των καυσίμων (Ε.Φ.Κ, κ.λπ.), και β) ο τζίρος των διακινούμενων καυσίμων ελέγχεται απόλυτα, μετά την εγκατάσταση του συστήματος Εισροών-Εκροών που εγκαταστάθηκε στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων (Ν.3784/2009) και στους Εμπόρους Πετρελαίου Θέρμανσης (Ν.4177/2013).

 

28 Οκτωβρίου 2014, 09:13 | ΜΑΚΡΥΒΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2
Για τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και στους Εμπόρους Πετρελαίου Θέρμανσης πρέπει να παραμείνει σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς που προέβλεπε ο καταργούμενος Ν.4093/2012 άρθρο 4 παρ.3γ, όσον αφορά την ένταξη σε κατηγορία λογιστικών βιβλίων, δεδομένου ότι α)ο τζίρος των παραπάνω επιχειρήσεων είναι πλασματικός αφού εμπεριέχει 60% φόρους και β)ελέγχεται πλήρως ο τζίρος των διακινούμενων καυσίμων μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών -εκροών, με το οποίο αποστέλλονται καθημερινά στην Γ.Γ.Π.Σ όλα τα δεδομένα.

 

23 Οκτωβρίου 2014, 11:40 | MICHAEL.
Εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν πρέπει να υπαχθούν σε αυτές τις διατάξεις πρέπει να καθιερωθεί μια επί πλέον κατηγορία μικρών νομικών προσώπων οντοτήτων (μέχρι 100000 ευρώ) που δεν πρέπει να υποκεινται καθόλου στις διατάξεις αυτές ή να υπόκεινται σε αυτές μόνο προαιρετικά ή μόνο για ελάχιστες από αυτές ή να διατηρούνται στα παλιό καθεστώς του ΚΦΑΣ τo οποίο ήταν ΠΟΛΥ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟ από αυτό των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.
Δεν είναι δυνατό η πρώτη κατηγορία μεγέθους να είναι τόσο ευρεία από μηδέν έως 700000 καθαρά έσοδα και μέχρι 10 άτομα απασχολούμενους.
Διαφορετικά οι παρούσες διατάξεις θα είναι πολύ επιβαρυντικές για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι δυνατό να εφαρμόσουν τα πράγματα αυτά μικρές ατομικές επιχειρήσεις με τζίρο 20000 ευρώ ή και μικρές εταιρείες με τζίρο 30000 ευρώ.
Εκτός από τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις οι συγκεκριμένες διατάξεις θα αποτελέσουν συνεχή πηγή προστίμων. Αυτό είναι το ζητούμενο ; Έτσι θα κλείσουν γρηγορότερα.Σχόλια επί του άρθρου 12 - Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

 


29 Οκτωβρίου 2014, 10:27 | Κατράδης Δημήτρης
Άρθρο 12 : Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Στην παράγραφο 10, σωστά ορίζεται η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικής μέσω υπηρεσιών παρόχου. Είναι επιτακτική όμως η ανάγκη, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, να ορίσει κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι αυτοί, όπως ακριβώς γίνεται και στις φορολογικές ταμειακές μηχανές όπου υπάρχουν προδιαγραφές. Πρέπει να προστατευθούν, αφενός οι οντότητες που θα επιλέξουν κάποιον πάροχο και αφετέρου ο ελεγκτικός μηχανισμός.
Στην παράγραφο 9, αναφέρεται ότι η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, «δύναται να θέσει σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών …». Επειδή, μετά από μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, θεσμοθετήθηκαν με τις ΠΟΛ.1220 και ΠΟΛ.1221 τον Δεκέμβριο 2012, πολύ αυστηρές για την ασφάλεια τους τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα αν αυτές θα συνεχίσουν να ισχύουν ή θα τροποποιηθούν. Η αγορά (υπόχρεες οντότητες και εισαγωγείς/κατασκευαστές) δεν μπορούν και δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ασάφεια.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 , αναφέρεται ότι καταργείται από την 1.1.2015 ο 1809/1980 που όριζε το θεσμικό πλαίσιο για τους ΦΗΜ. Αυτόματα λοιπόν, δημιουργείται η ανάγκη για την άμεση έκδοση (πριν την 1.1.2015) «εγκύκλιου» από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην οποία θα καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και υποχρεώσεων, όλων των εμπλεκόμενων (εισαγωγείς/κατασκευαστές ΦΗΜ, μεταπωλητές/τεχνικοί ΦΗΜ, οντότητες που κάνουν χρήση ΦΗΜ).29 Οκτωβρίου 2014, 10:56 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σχόλια για το Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών ειδικότερα για την παράγραφο 14.
Για να καταλάβετε πόσο λάθος είναι αυτή η προσέγγιση, σκεφτείτε το εξής απλό:
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε λογαριασμό καταθέσεων σε μια τράπεζα. Πιστεύετε ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να ζητάει η τράπεζα τα εξής στοιχεία: Ποια είναι η διεύθυνσή σου, το όνομα σου και να της λες ποιο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού σου αντί να σου το λέει αυτή; Προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο.
Κι όμως: το ακριβώς ανάλογο λειτουργεί εδώ και χρόνια και διαιωνίζεται με βάση αυτή την ρύθμιση σε ότι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις ταμειακές μηχανές. Αντί να είναι υποχρεωτικό οι ταμειακές μηχανές αυτόματα να στέλνουν τα δεδομένα πωλήσεων τους στην ΓΓΠΣ, η οποία θα υπολογίζει τα αθροίσματα και άλλες πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών ζητάει από τους κατόχους των ταμειακών μηχανών να δηλώνουν κάθε μεταβολή διεύθυνσης ή άλλα στοιχεία ήσσονος ενδιαφέροντος για τη μηχανή, και να δηλώνουν οι ίδιοι ποια είναι τα ποσά που έχει η ταμειακή μηχανή.
Δεδομένου μάλιστα ότι όταν μια ταμειακή μηχανή βρεθεί λόγω πλήρωσης της μνήμης σε κατάσταση αποθήκευσης, μετά από κάποιο διάστημα ξεμένει από μπαταρία, άρα ο έλεγχος είναι πρακτικά αδύνατος, καταλαβαίνουμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να έχει στείλει πρώτα η ίδια η μηχανή τα δεδομένα της στην ΓΓΠΣ.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνω να γίνει άμεσα υποχρεωτική η αποστολή των δεδομένων των ταμειακών μηχανών στην ΓΓΠΣ, όπως άλλωστε ορίζεται από το ν.3943/2011.29 Οκτωβρίου 2014, 10:27 | Κατράδης Δημήτρης

Άρθρο 12 : Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Στην παράγραφο 10, σωστά ορίζεται η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικής μέσω υπηρεσιών παρόχου. Είναι επιτακτική όμως η ανάγκη, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, να ορίσει κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι αυτοί, όπως ακριβώς γίνεται και στις φορολογικές ταμειακές μηχανές όπου υπάρχουν προδιαγραφές. Πρέπει να προστατευθούν, αφενός οι οντότητες που θα επιλέξουν κάποιον πάροχο και αφετέρου ο ελεγκτικός μηχανισμός.
Στην παράγραφο 9, αναφέρεται ότι η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, «δύναται να θέσει σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών …». Επειδή, μετά από μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, θεσμοθετήθηκαν με τις ΠΟΛ.1220 και ΠΟΛ.1221 τον Δεκέμβριο 2012, πολύ αυστηρές για την ασφάλεια τους τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα αν αυτές θα συνεχίσουν να ισχύουν ή θα τροποποιηθούν. Η αγορά (υπόχρεες οντότητες και εισαγωγείς/κατασκευαστές) δεν μπορούν και δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ασάφεια.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 , αναφέρεται ότι καταργείται από την 1.1.2015 ο 1809/1980 που όριζε το θεσμικό πλαίσιο για τους ΦΗΜ. Αυτόματα λοιπόν, δημιουργείται η ανάγκη για την άμεση έκδοση (πριν την 1.1.2015) «εγκύκλιου» από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην οποία θα καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και υποχρεώσεων, όλων των εμπλεκόμενων (εισαγωγείς/κατασκευαστές ΦΗΜ, μεταπωλητές/τεχνικοί ΦΗΜ, οντότητες που κάνουν χρήση ΦΗΜ).

 

 

Σχόλια επί του άρθρου 13 - Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

24 Οκτωβρίου 2014, 00:07 | Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (ΜΚΟ)
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου το οποίο « Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών».
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 «Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση.»
Οι παραπάνω οικονομικές συναλλαγές προφανώς αναφέρονται σε οικονομικές συναλλαγές μεταξύ νομικών προσώπων και όχι φυσικών προσώπων .
Για παράδειγμα σε ένα Super Market δύναται πετυχαίνονται κάποιους στόχους πωλήσεων να απολαμβάνει εκπτώσεις επί των αρχικών τιμών αγοράς προϊόντων από σχετική προμηθευτική εταιρεία, αυτή η έκπτωση δεν περνά στον τελικό καταναλωτή καθώς η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει για τα πιστωτικά τιμολόγια και όχι για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης.
Νομοθεσίες άλλων χωρών επιτρέπουν την επιστροφή εκπτώσεων και άλλων διαφορών και στις λιανικές πωλήσεις διευκολύνοντας τη λειτουργία των καταναλωτικών συνεταιρισμών όπου σκοπός τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα νοικοκυριά μέλη της και όχι η επιδίωξη του κέρδους.
Σύμφωνα με την έκδοση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Κατευθυντήριες Γραμμές για την συνεταιριστική Νομοθεσία (δείτε σελίδα 16 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf) «Το πλεόνασμα που παράγεται στις συναλλαγές με τα μέλη είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου συνεταιριστικού τρόπου υπολογισμού του κόστους (όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κόστος) και η επιστροφή προστασίας, η οποία καταβάλετε αναλογικά ως προς τις δραστηριότητες των μελών με τον συνεταιρισμό τους, είναι μια αναδρομική μείωση τιμών ή μια διόρθωση του υπολογισμού τιμών στο τέλος του οικονομικού έτους, εάν ο οικονομικός κίνδυνος που περιλαμβάνεται στον αρχικό σχεδιασμό δαπανών δεν υλοποιηθεί.
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στην υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργούν ως κυματοθραύστες στην άνοδο των τιμών. (Δείτε Ένωση Συνεταιρισμών Ευρώπης των 30.000.000 μελών http://www.eurocoop.coop ). Για να είναι εφικτή η υγιείς οικονομική λειτουργία των καταναλωτικών και άλλων τύπων συνεταιρισμών στον τόπο μας ως μια επιχείρηση η οποία έχει σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών διαβίωσης των μελών και όχι το κέρδος, για να γίνει εφικτή η μείωση των τιμών στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης προς όφελος των πολιτών ( λειτουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών) και με τον μόνο αποδεδειγμένα υπαρκτό τρόπο πτώση των τιμών οι οποίες ελεύθερα ορίζονται κατά το δοκούν στην λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, παρακαλούμε για την προσθήκη στο άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης παρ. ζ και στ ως εξής:
Για την περίπτωση συνεταιρισμών
ζ) Πιστωτική απόδειξη λιανικής πώλησης είναι η λιανική απόδειξη που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.
στ) Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικής απόδειξης λιανικών πωλήσεων μέλους η οποία αναφέρεται σε διαφορετικές πιστωτικές αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Στην συγκεντρωτική απόδειξη λιανικών πωλήσεων κάθε μέλους περιλαμβάνονται οι πληροφορίες των πιστωτικών ή μη αποδείξεων λιανικών πωλήσεων, κατά περίπτωση.
Με τιμή
Λουκάς Μπρέχας
για το μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Περιφερειακής Ανάπτυξης
http://www.diktio-kapa.dos.gr
Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων


Σχόλια επί του άρθρου 15 - Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου

29 Οκτωβρίου 2014, 10:17 | Κατράδης Δημήτρης
Άρθρο 15 : Αυθεντικότητα του τιμολογίου
Πρέπει να υπάρχει υποχρέωση των οντοτήτων, να δηλώνουν στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., τον τρόπο ή το μέσο διασφάλισης της αυθεντικότητας, της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των εκδιδόμενων τιμολογίων. Την υποχρέωση αυτή έχουν οι οντότητες για την έκδοση των αποδείξεων Λιανικής, όπου υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία του ΦΗΜ (Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού) ή του Παρόχου μέσω του οποίου εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής.
Αυτό θα βοηθήσει, αφενός τον ελεγκτικό μηχανισμό στην αποτελεσματικότητα του και αφετέρου τις ελεγχόμενες οντότητες. Μια καθαρή και προσδιορισμένη εκ των προτέρων βάση ελέγχου, είναι πάντα προς όφελος ελεγκτή και ελεγχόμενου.

 

 

29 Οκτωβρίου 2014, 10:43 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σχόλιο για το άρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιμολογίου
Σε όλο το 2013 και το 2014, χάρη στην ΠΟΛ 1004/2013 καταργήθηκε η αυθεντικοποίηση των τιμολογίων με χρήση ΕΑΦΔΣΣ και έκτοτε πρακτικά δεν γίνεται καμία αυθεντικοποίηση τιμολογίων. Όλως συμπτωματικώς η έκδοση της ΠΟΛ 1004/2013 συνέπεσε με την έναρξη ισχύος των σχετικών αποφάσεων για την δυνατότητα αναλυτικής αυτόματης διαβίβασης των τιμολογίων στην ΓΓΠΣ. Οπότε, αφού με βάση την ΠΟΛ 1004/2013 τα τιμολόγια δεν σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ, δεν αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ, και με αυτό τον τρόπο διαιωνίζεται η ισχύς του ελεγκτή στον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, ακυρώνοντας έτσι όλη την αυτοματοποίηση και άρα την μη διαβλητότητα στις συναλλαγές.
Η αυθεντικοποίηση της προέλευσης των τιμολογίων που προβλέπεται με τις παρούσες διατάξεις δεν αρκεί: Πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την αποστολή στην ΓΓΠΣ των φορολογικών δεδομένων και συγκεκριμένα των πεδίων που ήδη συλλέγονται αυτόματα από τον server συγκέντρωσης δεδομένων τιμολογίων της ΓΓΠΣ, ώστε να είναι δυνατές ποικίλες και περίπλοκες διασταυρώσεις.

 

Σχόλια επί του άρθρου 16 - Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 


29 Οκτωβρίου 2014, 12:51 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι παρακάτω παρατηρήσεις αφορούν την απεικόνιση και όχι την “παραγωγή” των οικονομικών καταστάσεων και σκοπό έχουν να διευκολύνουν τον εξωτερικό αναλυτή η χρήστη.
Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Δεν ορίζονται τα λειτουργικά κέρδη σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προτείνεται.
Δεν αναφέρονται οι αποσβέσεις τόσο οι συνολικές όσο και οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί ο εξωτερικός αναλυτής να αξιολογεί την απόδοση της επιχειρηματικής μονάδας τόσο με την επίδραση των αποσβέσεων όσο και χωρίς αυτήν (EBITDA).
Καλό είναι να αναφέρεται και ο αριθμός των απασχολουμένων (Μέσος όρος η τέλους χρήσης). Αυτό θα διευκόλυνε να εξάγονται διάφοροι δείκτες παραγωγικότητας της επιχειρηματικής μονάδας ή οντότητας όπως σας αρέσει να την αποκαλείται. Ενδεικτικά αναφέρω Πωλήσεις ανά εργαζόμενο, Πάγια ανά εργαζόμενο
Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων εντάσσονται στα λοιπά συνήθη έσοδα. Θέτω το ζήτημα σαν προβληματισμό μήπως δεν είναι συνήθες έσοδο και θα έπρεπε να εντάσσεται στα μη συνήθη έσοδα?
Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Στα ενσώματα πάγια είναι χρήσιμο να διατηρηθεί η υπάρχουσα παρουσίαση .
Να αναφέρονται οι τιμές κτήσεις, σύνολο αποσβέσεων και καθαρή αξία
Το ίδιο ισχύει για τα άυλα πάγια στοιχεία
Στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι χρήσιμο να αναφέρονται οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την μορφή τραπεζικού δανεισμού ξεχωριστά από τον τραπεζικό δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα.
Επίσης είναι χρήσιμο να εμφανίζονται ξεχωριστά από τις λοιπές υποχρεώσεις οι προκαταβολές πελατών διότι υπάρχουν κλάδοι που δουλεύουν με μεγάλες προκαταβολές πελατών π.χ ένδυση-υπόδηση


Σχόλια επί του άρθρου 18 - Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία

 


29 Οκτωβρίου 2014, 08:22 | Ρήγας Γέωργιος
Τα έξοδα όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία και αφορούν τις αποσβέσεις αναφερει ότι η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης και τη συστηματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του θα πρέπει να εκπίπτουν φορολογικά και να μην ισχύουν 2 τρόποι υπολογισμού αποσβέσεων εφόσον εξακολουθει να ισχύει το άρθρο 24 Αποσβέσεις του φορολογικου Ν 4172/2013, και φυσικα να εκπτιπτουν φορολογικα με τους συντελεστες αποσβεσεων του ανωτερω νομου 4172/2013

 

22 Οκτωβρίου 2014, 09:33 | Κώστας Σίδερης
Συμφωνώ απόλυτα με τα περί leasing. Είναι μία από τις πιο σημαντικές διαφορές που είχαμε με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και μία από τις πιο ξεκάθαρες παραμορφώσεις της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας, η οποία μέχρι τώρα έκρυβε δανειακές υποχρεώσεις (από leasing) συχνότατα πολύ μεγάλου ύψους. Λάθος ήταν και η χρέωση όλης της δόσης leasing στα έξοδα. Χαίρομαι που το αποκαθιστάτε τώρα.


Σχόλια επί του άρθρου 37 - Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή

 

22 Οκτωβρίου 2014, 18:03 | Γεώργιος Μάτσος
Πολύ γρήγορη η πρώτη εφαρμογή. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον δύο ετών, αν όχι τριών, όπως και με τα ΔΛΠ, που ψηφίστηκαν το 2002 και εφαρμόστηκαν το 2005. Πρέπει να υπάρξει κατάρτιση των λογιστών, ανάπτυξη λογισμικού, διευκρίνηση πάρα πολλών θεμάτων. Εν γένει, πρέπει το νομοσχέδιο να το καταλάβει ο κόσμος της λογιστικής, από λογιστές και νομικούς συμβούλους, μέχρι εφοριακούς και πανεπιστημιακούς. Να το αξιολογήσει, να το βελτιώσει, να το κρίνει, εν ανάγκει να το απορρίψει, εάν τυχόν και φανεί ότι δημιουργεί μάλλον παρά λύνει προβλήματα.21 Οκτωβρίου 2014, 22:02 | Κριεζίας Βασίλης
Αγαπητοί νομοθέτες,
Καθώς αυτός ο νόμος είναι μία συρραφή του ΚΦΑΣ και της μετάφρασης των κανόνων των ΔΠΧΠ, και όχι ολόκληρων μάλιστα αλλά των βασικών σημείων κάθε προτύπου, έχω να παρατηρήσω, πως ο χρόνος που έχετε θέσει για την εφαρμογή τους αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός.
Μια και κάνατε τον κόπο να μεταφράσετε τα ΔΠΧΠ,καλό θα ήταν να δείτε το διάστημα προσαρμογής που δίνεται όχι για την καθολική εφαρμογή τους αλλά έστω γα αλλαγές σε ένα από αυτά.
Παράλληλα νομίζω πως πέρα από την αντιγραφή δεν έχετε απολύτως καμία αίσθηση του τι χρειάζεται πρακτικά να γίνει σε μια επιχείρηση για να εφαρμοστούν σωστά τα ΔΠΧΠ.(αν μιλάμε ορθή εφαρμογή τους και όχι θεωρήτική).
Θα πρέπει να ξέρετε οτι το πρσωπικό που θα κληθεί να τα εφαρμόσει θα πρέπει να εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά.Η ταχύρυθμη προετοιμασία για ένα απλό δίπλωμα στα ΔΠΧΠ διαρκεί περι του 2,5 μήνες και αυτό με αμφίβολα αποτελέσματα.
Επισης θα πρέπει να σκεφτείτε οτι θα πρέπει να εκπαιδευτούν και τα ελεγκτικά όργανα τους κράτους, αν δεν θέλετε να έχετε αστείες καταστάσεις στους ελέγχους.
Καθώς η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ είναι μια πολύ θετική,και σημαντική εξέλιξη για την οικονομική ζωή της χώρας, σας προτείνω να μην δράσετε πάλι με την προσφιλή στην Ελλάδα και το υπουργείο μέθοδο της «άρπα-κόλλα»(βλέπε εκδόσεις ΚΦΑΣ και των διευκρινηστικών εγκυκλίων), επειδή είτε δεν μπορείτε να αναλογιστείτε την δυσκολία προσαρμογής, είτε σας πιέζουν οι δανειστές μας, και να ορίσετε ως ημερομηνία οριστικής εφαρμογής των την 01/01/2016
(για να μην πω 01/01/2017 που θα ήταν το πλεον ρεαλιστικό).
Σε διαφορετική περίπτωση να είστε σίγουροι οτι θα βαρεθείτε να βγάζετε διευκρινηστικές ΠΟΛ, και ο στόχος σας για καταπολέμηση της πολυνομίας, θα ακυρωθεί εν τη γενέσει του.
Σχόλια επί του άρθρου 40 - Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

 

29 Οκτωβρίου 2014, 10:37 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σχόλια για το άρθρο 40 Μεταβατικές Διατάξεις
Σε περίπτωση συγγραφής νέων τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κτλ) υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστοί από τεχνική και νομική άποψη:
Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι υπερσύνολο των προηγουμένων. Δηλαδή δεν είναι αποδεκτό οι νέες τεχνικές προδιαγραφές να αφήνουν κενά ασφαλείας και φοροδιαφυγής τα οποία είχαν ήδη αντιμετωπιστεί επιτυχώς με τις προηγούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης κάθε νέος φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός που ανταποκρίνεται στις νέες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ανταποκρίνεται κατ’ ελάχιστον και σε όλες τις προηγούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Εννοείται φυσικά ότι σε όλες τις εκδόσεις τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ισχύσει εδώ και 25 χρόνια, ο κανόνας αυτός ήταν απολύτως σεβαστός.
Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές οφείλουν να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την διαδικασία 98/34/ΕΚ, όπως ακριβώς εγκρίθηκαν οι υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΟΛ 1220/2012, ΠΟΛ 1221/12) πριν υπογραφούν από τον Υπουργό.
Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί που θα προβλέπονται από τις νέες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι συμβατοί σε ότι αφορά την επικοινωνία (γραμμογράφηση, πρωτόκολλο, κρυπτογράφηση) με τον υπάρχοντα server συγκέντρωσης δεδομένων ταμειακών μηχανών της ΓΓΠΣ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης