Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τσιτουρίδης: «Ναι» στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αλλά με δίχτυ προστασίας

15 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • «Είναι γεγονός ότι η προώθηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας είναι επιβεβλημένη σήμερα. Προώθηση της ευελιξίας σημαίνει προώθηση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, προώθηση της δια βίου μάθησης και της καλλιέργειας της νοοτροπίας για την δια βίου...
«Είναι γεγονός ότι η προώθηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας είναι επιβεβλημένη σήμερα. Προώθηση της ευελιξίας σημαίνει προώθηση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, προώθηση της δια βίου μάθησης και της καλλιέργειας της νοοτροπίας για την δια βίου προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες. Εκείνο βέβαια που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι ο κίνδυνος ένα μέρος του εργατικού δυναμικού να παγιδευτεί σε μια διαδοχή βραχυπρόθεσμων θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας με ανεπαρκή κοινωνική προστασία παραμένοντας σε ευάλωτη κατάσταση. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί και αυτό προϋποθέτει σημαντικά βήματα στην αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων και στην ενίσχυση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό.

Θέση μας είναι η προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε στις νέες μορφές απασχόλησης όπως είναι η εποχιακή απασχόληση, η μερική απασχόληση, η τηλεργασία, η ασφάλεια για τους εργαζομένους να είναι ανάλογη με αυτή που διασφαλίζεται στις "τυπικές" και κλασσικές μορφές απασχόλησης», τόνισε ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σάββας Τσιτουρίδης σε ημερίδα του ΕΒΕΑ για την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε., σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Από τις 5 Φεβρουαρίου 2007, το κείμενο της Πράσινης Βίβλου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μαζί με μια ανοικτή πρόσκληση για κατάθεση σχολίων η απόψεων από κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Στα τέλη Μαρτίου, θα κορυφωθεί η φάση αυτή της διαβούλευσης με τη διεξαγωγή μιας Στρογγυλής Τράπεζας, η οποία θα διοργανωθεί με τη συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης