Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΣΔΔΑ: Πιλοτικό πρόγραμμα«Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων των Πολιτών» μέσω των ΚΕΠ.

14 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων των Πολιτών», για περίοδο έξι μηνών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του....
ΥΠΕΣΔΔΑ: Πιλοτικό πρόγραμμα«Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων των Πολιτών» μέσω των ΚΕΠ.

Την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων των Πολιτών», για περίοδο έξι μηνών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του ΥΠΕΣΔΔΑ για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
Ο υφυπουργός, Απόστολος Ανδρεουλάκος, απέστειλε σχετική εγκύκλιο προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και θα εφαρμοσθεί στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική) και της κοινωνικής πρόνοιας.
Το πιλοτικό πρόγράμμα «Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων των Πολιτών» περιλαμβάνει τους κατωτέρω επιχειρησιακούς στόχους:
- συγκέντρωση, καταγραφή, κατηγοριοποίηση προβλημάτων και παραπόνων των πολιτών στους ανωτέρω τομείς,
- μέτρηση προβλημάτων/ παραπόνων των πολιτών από την οποία θα προκύψει το «Βαρόμετρο Παραπόνων των Πολιτών» συνολικά και ανά κατηγορία προβλημάτων,
- ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική επίλυση από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες των καταγεγραμμένων προβλημάτων και παραπόνων των πολιτών και
- συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής από άποψη αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων/ παραπόνων, μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών (Βαρόμετρο ικανοποίησης Πολιτών), συσχέτισης των προβλημάτων αυτών με την προώθηση απλουστεύσεων ή νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα καταστήσουν απλούστερες, αποτελεσματικότερες και φιλικότερες τις διαδικασίες των ανωτέρω τομέων δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, που είναι και ο βασικός στόχος του Προγράμματος.
Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», δεδομένου ότι διαθέτει πλούσια γνώση και εμπειρία σε θέματα προβλημάτων/ παραπόνων πολιτών σε όλους τους τομείς δράσης της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ως σύμβουλο εφαρμογής και αξιολόγησης.
Για την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος επελέγησαν τα παρακάτω Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ , με κριτήρια την παραγωγικότητα που εμφανίζουν, τον αριθμό επισκεψιμότητας και το γεγονός ότι ανήκουν σε αντιπροσωπευτικές γεωγραφικές περιοχές, ώστε το Πρόγραμμα να εφαρμοσθεί σε ικανό και αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών:
α) Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς
β) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Α)
γ) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων
δ) Επαρχείου Καλύμνου Όπως προαναφέρθηκε, το εν λόγω Πρόγραμμα θα διαρκέσει, συνολικά, έξι μήνες.
Για την εφαρμογή του θα χρησιμοποιηθεί ειδικό έντυπο - ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από τους πολίτες, που προσέρχονται στα ανωτέρω ΚΕΠ.
Η συγκεκριμένη φάση συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων θα διαρκέσει τρεις μήνες και ειδικότερα από την 1η Φεβρουαρίου 2007 έως και την 30ή Απριλίου 2007.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης